ggg ggg ggg ggg

Drogi głównym tematem spotkania samorządowców gminy Łochów z GDDiK

W dniu 05.10.2016r. odbyło się spotkanie burmistrza Łochowa Roberta  Gołaszewskiego i organów samorządu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK

 

DSCF5786

 

Zebranie miało na celu omówienie planowanych i realizowanych inwestycji w związku z kontynuacją modernizacji linii kolejowej E-75 i związanych z tym inwestycji drogowych, które przeniesione zostały do realizacji na lata późniejsze. Dodatkowym tematem spotkania były inwestycje przy drogach krajowych, które są realizowane w tym roku oraz planowane na lata przyszłe.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, z-ca burmistrza Małgorzata Łotarska, przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie Andrzej Suchenek, dyrektor projektu PKP PLK ds. komunikacji społecznej Kazimierz Peryt, Szymon Młodawski – kierownik kontraktów PKP PLK, dyrektor GDDKiA Leszek Sekulski, Paweł Jaskowski – naczelnik wydziału dokumentacji – GDDKiA, Jarosław Wrzosek – naczelnik dróg i sieci drogowych GDDKiA, Andrzej Skoneczny – GDDKiA rejon Ostrów Mazowiecka, Adam Kulma – GDDKiA rejon Mińsk Mazowiecki oraz radni Rady Miejskiej w Łochowie.

Jako pierwszy głos zabrał Kazimierz Peryt – dyrektor projektu PKP PLK ds. komunikacji społecznej, informując, iż do realizacji pozostało wykończenie tzw. estetyki, a także budowa przejścia podziemnego w osi ulicy Żeromskiego w Łochowie, wiadukt drogowy w Jasiorówce oraz tunel w drodze krajowej nr 62.
Szymon Młodawski – kierownik kontraktu, przybliżył propozycje i rozwiązania w zakresie budowy i rozwiązań komunikacyjnych w obszarze planowanych inwestycji na terenie gminy Łochów. Takich, jak budowa przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Żeromskiego w Łochowie, które planowane jest na przełomie 2018 – 2019 roku. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego poprzez budowę wiaduktu drogowego w Jasiorówce nad linią kolejową i KD 50. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego, to listopad br., termin realizacji inwestycji 2019-2020 rok. Budowa tunelu drogowego w ciągu DK 62 i połączenie z DK 50 – w ciągu ul. Wyszkowskiej/Węgrowskiej termin realizacji 2020 r. Budowa wiaduktu w Toporze – realizacja w 2020 r. oraz obwodnica Łochowa – koniec realizacji na 2023 r.
Szymon Młodawski po ustaleniach z dyr. Sekulskim powiedział, że tunel na DK 62 będzie robiony, jako pełnowymiarowy – 4,70 wysokości. Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawić koncepcję przestrzenną tego tunelu oraz koncepcję lokalizacji. Leszek Sekulski – dyr. GDDiK poinformował, że trwają prace równolegle dot. budowy obwodnicy Łochowa, która znalazła się w programie budowy dróg krajowych. Czas oczekiwania na uzyskanie wszystkich decyzji w ramach „Zaprojektuj i Zbuduj’’ na obwodnicę Łochowa to czas, który GDDKiA oszacowuje. W teren wejdzie z pracami w 2020-2021 roku. Czas ten pozwoli PKP PLK wybudować przejazd w DK 62 – ul. Wyszkowska. Natomiast GDDKiA rozpoczęłaby budowę obwodnicy w 2020-2021 roku i około 2023 inwestycja oddana byłaby do użytku w pełnym przekroju.

Kazimierz Peryt wspomniał również, iż w drodze DK 50 budowa tunelu będzie po obecnym śladzie drogi, natomiast w Jasiorówce wiadukt będzie przesunięty w kierunku Ostrówka. Przejazd zamknięty będzie dopiero po wybudowaniu nowego obiektu.

Burmistrz Łochowa w odpowiedzi wyjaśniającej, a dotyczącej rozwiązania problemu przebiegającej linii energetycznej w Jasiorówce oraz organizacji ruchu drogowego uzyskał informacje, że wykonawca będzie musiał m.in. przedstawić np. trzy koncepcję programowo-przestrzenną w zakresie technicznym, komunikacyjnym i finansowym, z których zostanie wybrana optymalna. Wykonawca przygotuje rozwiązania, które będą musiały być zaakceptowane przez dyrekcję generalną. Budowa tunelu będzie trwała półtora roku.

Burmistrz Łochowa pytał się również, czy w ramach budowy tunelu przy DK 62 (ulica Wyszkowska) przewidywane jest włączenie ulicy Dolnej w Łochowie do ulicy Wyszkowskiej? W odpowiedzi dyrektora GDDKiA usłyszeliśmy, że będzie można włączyć tę drogę bez problemu, ponieważ docelowy ruch w poziomie szyn będzie zamknięty. Cały tranzyt oraz ruch lokalny będzie się odbywał tunelem. Tunel będzie rozpoczynał się przed ulicą Dolną, a kończył za rondem między Al. Pokoju. Natomiast komunikacja ulicy Dolnej byłaby już nad tunelem.
W wyniku dyskusji dot. budowy tunelu ustalono, iż po wybudowaniu tunelu przez PKP PLK fragment Alei Pokoju czasowo stałby się drogą krajową do czasu zbudowania obwodnicy Łochowa tj. przez trzy lata.
Dyrektor GDDKiA wspomniał również o planowanej obwodnicy w pobliżu śladu ul. Myśliwkiej w Łochowie, która ma się łączyć DK 50 i DK 62 w kierunku Wyszkowa. Planowana jest budowa drogi przyśpieszonej o dwóch pasach ruchu, na skrzyżowaniach lewoskręty ewentualnie pasy wyłączenia, budowa sygnalizacji świetlnej (Al. Węgrowska), przebudowa drogi do S8 oraz budowa chodników, oświetlenie w miejscach skrzyżowań, postawienie ekranów dźwiękochłonnych. Po wybudowaniu obwodnicy Łochowa w 80 % ruch tranzytowy zniknie z terenu miasta Łochowa.

Podczas spotkania poruszono również temat budowy chodników przy DK. Zapewniono, że przebudowa przejścia DK 62 przez Kamionnę będzie realizowana w 2017r.

Na zakończenie zapowiedziano kolejne spotkania i konsultacje związane z powyższymi inwestycjami.

/oprac. UMiG Łochów/

3 616 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Medal za Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej dla pani Józefy Wandy Jednorałek

W dniach 1-3 października 2016 r. w parafii Stara Wieś odbyła się wizytacja kanoniczna z udziałem Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Bpa...

Zamknij