ggg ggg ggg ggg

Droga Sadowne – Morzyczyn spełnieniem marzeń mieszkańców oraz władz samorządowych gminy Sadowne i powiatu węgrowskiego

23 września 2020 r. w miejscowości Sadoleś w gminie Sadowne uroczyście została otwarta droga powiatowa Sadowne – Morzyczyn. Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz” powstała dzięki wielomilionowemu dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i we współpracy oraz współfinansowaniu Gminy Sadowne i Starostwa Węgrowskiego.

W ramach inwestycji przebudowano i rozbudowano drogę powiatową nr 4205W Sadowne – Morzyczyn o łącznej długości odcinka 2,412 km. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 metrów wraz z jednostronnym chodnikiem o łącznej długości 813 metrów. Wykonano również obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1 metra, oznakowanie poziome, pionowe oraz aktywne, a także zjazdy do działek z kostki i kruszywa łamanego. Rozbudowano również most na rowie melioracyjnym „Wielącz”. Wartość całkowita zadania wyniosła 4 mln 548 tys. 276 złotych 38 groszy. Z tej kwoty – 3 444 784 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, 551 746,19 dołożył Powiat Węgrowski oraz kolejne 551 746,19 zł Gmina Sadowne.
Na uroczyste otwarcie drogi 23 września br. zaprosili gości i mieszkańców: Starosta Węgrowski Ewa Besztak oraz Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran. Udział wzięli m.in.: senator RP Maria Koc, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, wicestarosta powiatu węgrowskiego Marek Renik, radna powiatu węgrowskiego Małgorzata Zyśk, zastępca wójta gminy Sadowne Marcin Gręda, dyrektor ZSP w Sadownem Sławomir Ryszawa, skarbnik powiatu węgrowskiego Anna Pawełas, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Gąsiorek, przedstawiciel wykonawcy Sławomir Proch, inspektor nadzoru Fabian Stasiewicz, radni Gminy Sadowne: Janusz Kibart i Ryszard Decyk oraz sołtysi: wsi Sadoleś – Beata Rostek, wsi Morzyczyn Włościański – Mariusz Składanek, wsi Morzyczyn Włóki – Wiesław Grądzki. Poświęcenia drogi dokonał ks. proboszcz Antoni Kunicki. Prowadzący Adrian Majewski przywitał zebranych i poprosił o zabranie głosu starostę węgrowskiego Ewę Besztak, wicestarostę Marka Renika, wójta gminy Sadowne Waldemara Cyrana, senator Marię Koc oraz wicewojewodę Sylwestra Dąbrowskiego.
Starosta Ewa Besztak wyraziła radość z możliwości spotkania się przy otwarciu pierwszej inwestycji, o którą z wielką determinacją, jako samorząd powiatowy, zabiegali, aby zmieścić się w terminach i złożyć wniosek na jej realizację w ciągu dwóch miesięcy przed zakończeniem pierwszego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych. Po poprzednikach nie było projektów, a przy tej inwestycji był jedynie projekt mostu i trzeba było doprojektować drogę. I udało się – jest droga, która ma służyć mieszkańcom i jest inwestycją prorozwojową dla gminy i całego powiatu węgrowskiego. 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych spowodowało, że mogli tę inwestycję zrobić. Jak zauważyła na zakończenie: „Cieszę się ja, ale jeszcze bardziej cieszy się wicestarosta Marek Renik – człowiek tej ziemi, który wyjątkowo zabiega o tę ziemię sadowiańską”.Wicestarosta węgrowski Marek Renik podkreślił, że przywrócenie tej drogi było priorytetem. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez np. oznakowanie – koniecznością, ale też są kolejne kwestie do rozwiązania np. odwodnienie tej drogi, aby przez długi okres czasu była możliwa do użytkowania oraz nie niszczyła jej woda i stojące kałuże. „2,5 km to mało i niemało” – mówił zwracając uwagę na rolę, jaką może odegrać ta zmiana. Przebudowa skracająca ruch i być może spełniająca marzenie, by zniknęły z naszych dróg pojazdy o dużym tonażu. Podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się i miały wpływ na przeprowadzenie tej inwestycji, a przede wszystkim senator Marii Koc, wicewojewodzie Sylwestrowi Dąbrowskiemu i kierownik Annie Kaszubie. Starosta węgrowski Ewa Besztak oraz wicestarosta Marek Renik wręczyli bukiety kwiatów w/w gościom, którzy przyczynili się do powstania drogi. Podziękowali także wójtowi gminy Sadowne Waldemarowi Cyranowi za współpracę i współfinansowanie inwestycji.
Jak wspominał Waldemar Cyran wójt Sadownego początki zabiegania o przebudowę mostu sięgają roku 2017, kiedy za poprzedniego Zarządu powstał projekt mostu i po 500 metrów drogi z każdej strony. Potem zwiększono długość drogi… Jak stwierdził, ukłony i olbrzymie uznanie należą się władzy za Fundusz Dróg Samorządowych. Ten program wykorzystywany jest teraz przez nich i będzie kontynuowany przez kolejne lata. Z kolei współpraca z powiatem jest prowadzona z powodzeniem. Podkreślił rolę radnych gminy Sadowne za chętne sięganie do środków funduszu. Jak mówił – już myślą o kolejnym zadaniu na terenie Morzyczyna. Podziękował również za przybycie mieszkańcom Sadolesia i Morzyczyna.
Głos zabrała również senator Maria Koc, która złożyła gratulacje mieszkańcom. Zauważyła, że 4,5 mln zł to niewiele, a takich dróg do remontu jest więcej. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych do powiatu trafiło ponad 35 mln zł, wcześniej było to 6 mln. Jak mówiła to tu żyją ludzie, muszą czuć się bezpiecznie. Nie będzie rozwoju Polski lokalnej bez inwestycji drogowych na terenie gmin i powiatów. Będziemy zabiegać, współpracować z samorządami i okazało się, że Fundusz Dróg Samorządowych jest bardzo potrzebny. Zadawała również pytanie: czemu w poprzednich latach nie było projektów tylko puste szuflady i zachęcała, żeby przygotowywać projekty, składać wnioski, gdy tylko nabory się ogłoszą. Nie czekać. Na pochwałę zasłużyła jej zdaniem starosta węgrowski Ewa Besztak: za motywację, dobre i strategiczne zarządzanie, równomiernie rozłożenie w czasie realizowanych inwestycji oraz za trzy nowe inwestycje na ten rok.
Wojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski nawiązując do obecnych działań rządu polskiego, przypomniał zebranym wcześniejszą politykę poprzedniej władzy, która się nie sprawdziła. Miała być emanacja rozwoju dużych miast na teren, a doprowadziło to do wyludnienia wsi i mniejszych miejscowości. Przedstawił nowe ustalenia i ogromne środki, jakie przeznacza się obecnie na budowę i modernizację dróg – będzie to 3 mld 800 mln złotych. Zapewnił, że nie będzie preferencji: czy to jest miasto, czy wieś, najważniejszy jest stan drogi i bezpieczeństwo. Cieszy się również, że ten projekt istnieje i będzie istniał przez lata. W ramach programu Fundusz u Dróg Samorządowych przewidziane jest wsparcie dla samorządów do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych.
Nie mogło zabraknąć wypowiedzi mieszkanki Sadolesia, która oprócz podziękowań, bo są bardzo zadowoleni z nowej drogi, poprosiła o kolejną inwestycję – o chodnik do Sadownego.
Do wspólnego przecięcia wstęgi poproszono: senator RP Marię Koc, wojewodę mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Annę Kaszubę, starostę węgrowskiego Ewę Besztak, wicestarostę węgrowskiego Marka Renika, wójta Gminy Sadowne Waldemara Cyrana, przedstawiciela wykonawcy Pana Sławomira Procha, radnych Gminy Sadowne: Janusza Kibarta i Ryszarda Decyka, sołtysów i księdza Proboszcza.
Po przecięciu ks. Proboszcz odmówił modlitwę i poświęcił nową drogę.
Na zakończenie wójt gminy Sadowne Waldemar Cyran przekazał zebranym pozdrowienia od Pani Prezydent Agaty Kornhauser – Dudy, z którą spotkała się sadoweńska delegacja podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie w dniach 19 i 20 września. Delegacja z Sadolesia przybyła na uroczystości do Pałacu Prezydenckiego wraz z wieńcem reprezentując podczas dożynek Województwo Mazowieckie.
/Janina Czerwińska/

5 369 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Łochów w czasach koronawirusa

Samorządy różnie oceniają bieżący rok pod względem realizacji planów inwestycyjnych w dobie COVID-19. Ten rok jest wyjątkowy i niezwykle trudny...

Zamknij