ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Dodatkowe wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci z Powiatu Wołomińskiego

W minioną środę, 8 marca nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Prezes Fundacji PKO BP Aleksandrą Mazur i Starostą Wołomińskim Adamem Lubiakiem w sprawie dodatkowych środków na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Starosta Adam Lubiak oraz Prezes Fundacji PKO BP Aleksandra Mazur podpisali umowę darowizny na kwotę 80 tys. złotych.
Pozyskane środki, przekazane przez fundację, zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia: psychologicznego, psychiatrycznego, terapeutycznego oraz rozszerzenie wsparcia psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej.
Przekazana darowizna wystarczy na objęcie wsparciem nawet do 100 dodatkowych podopiecznych Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, działającej przy PCPR.
W ubiegłośrodowym spotkaniu, w trakcie którego zwiedzano również nową siedzibę PCPR przy ul. Wileńskiej 29A, uczestniczyli również Dyrektor i z-ca Dyrektora PCPR Maciej Burakowski oraz Agata Żędzian-Andrzejczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak oraz pracownicy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.
– Pragnę Serdecznie podziękować Pani Prezes Aleksandrze Mazur oraz Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzynie Lubiak za zaangażowanie, okazane wsparcie i pamięć o naszym Powiecie – powiedział Starosta Adam Lubiak, który z okazji Dnia Kobiet wręczył wszystkim Paniom bukiety kwiatów.
/opr. KW; źródło: Powiat Wołomiński/

199 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ząbki ogłosiły dwa duże przetargi: na budowę nowoczesnego budynku przedszkola i przebudowę pięciu dróg gminnych

W minioną środę, 8 marca Miasto Ząbki ogłosiło zamówienia publiczne na realizację dwóch dużych inwestycji, na które pozyskano środki z...

Zamknij