ggg

Trzy dni wyjątkowych wydarzeń z okazji 100. rocznicy powstania Gminy Tłuszcz i 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę!!!

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Tłuszczu były wyjątkowe. Wydarzenia upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości trwały aż trzy dni i korespondowały z jubileuszem 100-lecia powstania Gminy Tłuszcz.

fot1Uroczystości rozpoczęły się już w piątek, 10 listopada konferencją naukową w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej pod hasłem „Polskie i tłuszczańskie drogi do niepodległości”, którą otworzył burmistrz Paweł Bednarczyk.
Gospodarz miasta podziękował przybyłym gościom za obecność oraz Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej za organizację wydarzenia. Bożena Żelazowska- Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w swoim przemówieniu podkreśliła, że powinniśmy składać hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętając, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Piątkowe wykłady rozpoczęły się od referatu Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcina Ołdaka pt. „Rola „Siewby” i działaczy wokół niej skupionych w dziele odzyskania niepodległości”. Następnie, głos zabrał historyk i popularyzator historii Andrzej Sowa, specjalizujący się w tematyce historycznej, związany z Polskim Radiem od ponad czterdziestu lat, który przedstawił „Portret roku 1918”. Opowiedział, jak wyglądały dni przed 11 listopada oraz po nim. (Pan Andrzej Sowa jest przyjacielem Gminy Tłuszcz, związany jest z naszymi okolicami od lat 60-tych XX w.).
Doktor Krzysztof Jabłonka to znany historyk i dyplomata. W latach 1997-2000 konsul RP w Moskwie, Charkowie i Grodnie. Autor licznych publikacji, m.in. książki „Wielkie bitwy Polaków”. Uczestnik kilkunastu wypraw na Wschód i Syberię. W swojej prelekcji pt. „O ponownym zaistnieniu Polski” odpowiedział na pytanie: Co takiego stało się 11 listopada i dlaczego ten dzień uznany został za Dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zbigniew Hundert- doktor nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityczno-wojskowej historii Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w., z naciskiem na czasy „królów rodaków” i zagadnienia ekonomii, patronatu wojskowego, organizacji amii i biografistyki wojskowej. Tematem jego wystąpienia był „Inny ważny 11 listopada. Zwycięstwo pod Chocimiem 1673”.
Podczas konferencji odbyła się promocja drugiego wydania książki Stefana Kielaka „Dzieje Obwodu Armii Krajowej Rajski Ptak- Burak”. Prezes Marcin Ołdak podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia Rodu Kielaków „Siewba” za działalność na cześć kultywowania wielkich dokonań oraz pielęgnowania historii Jana Kielaka.
Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska oraz Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Sobota, 11 listopada rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił ksiądz Dariusz Skwarski. W wygłoszonej homilii, dziekan tłuszczański podkreślił, że 11 listopada jest symbolem miłości Ojczyzny, walki o wolność oraz symbolem wiary i zwycięstwa, a także piękną lekcją patriotyzmu. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnił chór miejski LUX MEA.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpił przemarsz ulicami miasta przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Sławomira Łagockiego oraz pocztów sztandarowych, a wśród nich młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Tłuszcz oraz Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, strażaków, harcerzy z Hufca Tłuszcz, delegatów Terenowego Koła Pszczelarzy oraz Koła Łowieckiego TROP.
Podczas części oficjalnej na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, po odegraniu przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą hymnu państwowego, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Wioleta Kur powitała zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in.: kombatanci, panowie: Stanisław Borczyński i Stanisław Góraj, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Mariusz Dembiński, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy wraz z radnymi, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek, sołtysi oraz przewodniczący rad osiedlowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacja Terenowego Koła Pszczelarzy, Myśliwi z Koła Łowieckiego TROP, harcerze oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Tłuszcz, a także przedstawiciele prasy, którzy objęli to wydarzenie patronatem medialnym: „Goniec tłuszczański” oraz „Express Tłuszcz”.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w wygłoszonym przemówieniu podkreślił, że niepodległość, suwerenność i wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią się starać – po to, żeby o nią nie walczyć, tak jak musiały walczyć pokolenia naszych prapradziadków i pradziadków przez 123 lata, kiedy Polska niepodległości nie miała, kiedy wykrwawiali się w trzech powstaniach i innych mniejszych zrywach niepodległościowych, kiedy walczyli w różnych armiach, cały czas mając Polskę w sercu, na myśli i na bagnetach. Gospodarz miasta zwrócił się do mieszkańców, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas, gdyż jest to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny.
Na zakończenie części oficjalnej odczytano okolicznościowy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który objął patronatem tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Tłuszczu.
Następnie, widzowie mogli obejrzeć inscenizację historyczną pn. „Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Tłuszczu”.

Trzydniową celebrę zakończył w niedzielę, koncert patriotyczny pt. „W listopadowej zadumie – samorządowcy Niepodległej”, który odbył się po Mszy Św. w Kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Wystąpili w nim artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i Scen Warszawskich: Joanna Stefańska-Matraszek (sopran), Piotr Rafałko (tenor), Robert Szpręgiel (baryton), Andrzej Wojda (bas), Małgorzata Piszek (fortepian), Tadeusz Melon (skrzypce), Tomasz Kirszling (trąbka), Wojciech Kowalewski (instrumenty perkusyjne), Ryszard Nowaczewski (scenariusz i prowadzenie).
Podczas uroczystego koncertu upamiętniającego wielkie wydarzenie dla Polski, jakim było odzyskanie przez nią Niepodległości, zebrana widownia wysłuchała przeglądu najpiękniejszych pieśni patriotycznych, które są śpiewane od pokoleń i na stałe wrosły w serca Polaków niezależnie od daty urodzenia. Muzycy zaprezentowali w sposób wyjątkowy pieśni, w których zawarta jest historia naszego kraju.
Koncert został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki ogromnemu wsparciu Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Bożeny Żelazowskiej.

/Aleksandra Borowa/

Galeria Zdjęć

1 760 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jerzy Turek patronem Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce

Wspaniała, niemalże krystaliczna postać Jerzego Turka, znanego aktora i kobyłczanina, z dniem 6 listopada będzie patronem kobyłkowskiej placówki. Podczas uroczystej...

Zamknij