ggg ggg ggg

Dla Niepodległej. Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki pielęgnuje polskie tradycje.

W niedzielę, 12 listopada 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki zaprosiło mieszkańców Strachówki i okolic do wspólnego świętowania 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

fot1W niedzielne popołudnie, 12 listopada obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy artystycznego programu „Dzieci dla Niepodległej”. Program pomysłu Pani Krystyny Ołdak, przygotowany został w ramach projektu „Śpiewanie łączy pokolenia” i składał się z dwóch części: prezentacji tanecznej oraz Przeglądu Polskiej Piosenki Patriotycznej i Religijnej „Polskie jest piękne”.
Prezes stowarzyszenia, witając zgromadzonych licznie gości i mieszkańców powiedziała: „Spotkaliśmy się dzisiaj w tym miejscu z dwóch, a właściwie z jednego, powodu. Spotkaliśmy się tutaj z powodu miłości do dzieci i miłości do Polski, naszej Ojczyzny. Wczorajsza 99. rocznica odzyskania Niepodległości i nasza praca dla dzieci i z dziećmi była osnową, na której stowarzyszenie oparło działania zwieńczone dzisiejszym spotkaniem. W programie „Dzieci dla Niepodległej” chcemy pokazać, że można i należy dziękować za Niepodległość talentem, energią i jednością”.
Pokaz taneczny i przegląd piosenki swoją obecnością zaszczycili: ks. Mieczysław Jerzak – proboszcz parafii pw. WNMP w Strachówce, Magdalena Suchenek – radna Rady Powiatu Wołomińskiego, Anna Ołdak – przewodnicząca Rady Gminy Strachówka, Barbara Kozłowska, Ewa Mikulska, Sylwester Ołdak, Elżbieta Szewczyk – radni Gminy Strachówka, sołtysi, Anna Gołoś – kierownik GBP ze Strachówki, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Jadwisina, Równego, Strachówki, przedstawiciele lokalnej prasy, dzieci i młodzież z gmin: Jadów, Klembów, Łochów, Strachówka, Zabrodzie, rodzice i opiekunowie dzieci, mieszkańcy powiatu wołomińskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego.
Na wstępie programu artystycznego grupa dzieci i młodzieży z gminy Strachówka zaprezentowała pokaz poloneza w klasycznej i nowoczesnej wersji, a następnie rozpoczął się Przegląd Polskiej Piosenki Patriotycznej i Religijnej pn. „Polskie jest piękne” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Śpiewanie łączy pokolenia”.
Przegląd otworzył zespół dziecięco-senioralny „Od św. Antoniego”, który zaśpiewał utwory „Legiony” oraz „Jest na świecie miłość”. W części konkursowej prowadzonej przez Wandę Suchenek wystąpiły dzieci, młodzież, dorośli, oraz seniorzy z gmin Jadów, Klembów, Łochów i Strachówka. Do konkursu w ramach Przeglądu Polskiej Piosenki Patriotycznej i Religijnej zgłosiło się i wystąpiło 41 osób w trzech kategoriach: solo 5-9 lat, solo 10-15 lat, duety/zespoły 10-15 lat i duety/zespoły dzieci plus dorośli. Jury pod kierunkiem Jolanty Abramczyk – kierownika zespołu „Łochowianie”, obradowało w składzie: ksiądz proboszcz Mieczysław Jerzak i Ewa Mikulska – zastępca przew. Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Strachówka. Jurorzy długo dyskutowali i mimo różnicy zdań ustalili wspólny werdykt: wszystkim wykonawcom przyznano medale i upominki, a w każdej kategorii przyznano po jednym wyróżnieniu.
Pierwsze miejsca otrzymali: Wiola Bujalska (kat. solo 5-9 lat), Julia Pękul (kat. solo 10-15 lat), zespół „We Trzy” (kat. duet/zespół kat. 10-15 lat,) oraz zespół „Rodzina z Łochowa” (kat. duety/zespoły dzieci plus dorośli). Jury jednogłośnie przyznało również Grand Prix Przeglądu dla zespołu „Flauti Divertenti”, który wykonał pieśń „Czego chcesz od nas Panie” a capella, na fletach (sopranowym, altowym i basowym) i trójkącie. Wysłuchaliśmy łącznie 24 utworów, wyśpiewanych a capella, z podkładami muzycznymi, z akompaniamentem. Podsumowaniem programu „Dzieci dla Niepodległej” był 35 minutowy pokaz taneczny przygotowany na warsztatach tanecznych dla dzieci i młodzieży z gminy Strachówka współfinansowane ze środków GKRPA Gminy Strachówka.
„Niepodległa może z Was być dumna. Widzę ten pokaz po raz kolejny i kolejny raz wzrusza mnie tak samo, aż trudno znaleźć adekwatne do obrazu słowa pochwał. Wasze umiejętności, talent i energia zachwycają i cieszą. A słowa, wypowiedziane tańcem, gestami i „zaklęte” w drobnych kartkach papieru, trafiają do naszych serc i poruszają najczulsze struny. Wy, młodzi mówicie: stop przemocy, nie dla wojny, nie chcemy terroryzmu. My dorośli musimy to usłyszeć i zapamiętać. Dziękujemy za słowa „Dobro jest w nas”, „Największym złem jest tolerować krzywdę. Zwolnić, zastanowić się i uwierzyć, że zawsze dobro zwycięży nad złem to zadanie dla nas wszystkich i nie dać złu panować nad dobrem, nie milczeć, a wołać w obronie krzywdzonych”- powiedziała Krystyna Ołdak prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki.
Po prezentacji jury ogłosiło wyniki, organizatorzy wręczyli medale, upominki i statuetkę Grand Prix. Na zakończenie programu artystycznego organizatorzy podziękowali instruktorom: Hannie Kozie, Sylwii Kołodziejek, osobom współpracującym i zaangażowanym w pracę w projekcie: Ks. Proboszczowi, Renacie Karyś, Ewie Mikulskiej, Jolancie Abramczyk oraz wszystkim uczestnikom warsztatów, wykonawcom piosenek, rodzicom oraz gościom i mieszkańcom.
Popołudnie w Strachówce zdecydowanie należało do dzieci, seniorów i rodzin, które podołały po raz kolejny trudowi przygotowań patriotycznego wydarzenia.

/Red. KW/

5 847 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
PATRYK KURYŁEK Z BRĄZOWYM MEDALEM MISTRZOSTW ŚWIATA

Zawodnik Wichru Kobyłka zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Podopieczny trenera Grzegorza Engela reprezentował Polskę w formule kick...

Zamknij