ggg ggg ggg ggg ggg ggg

„DIALOG POKOLEŃ” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

W ostatnim tygodniu lipca gościli w Ostrowi Mazowieckiej językoznawcy z kilkunastu ośrodków naukowych Polski, którzy wspólnie ze studentami i uczniami ze szkół na Mazowszu dyskutowali o odmianach ludowych języka i tendencjach rozwojowych współczesnej polszczyzny.

W ramach projektu „Dialog pokoleń” realizowanego jako część programu ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury odbyły się w naszym mieście warsztaty językowe oraz ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu”. W imieniu gospodarzy obrady otworzyła Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jolanta Andruszkiewicz, życząc uczestnikom konferencji owocnych obrad i zapraszając do prowadzenia badań naukowych na terenie gościnnego powiatu ostrowskiego, który ma bogatą historię i wiele nieodkrytych jeszcze śladów przeszłości kulturowej.
Warsztatom i konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Słowa ocalone od zapomnienia”, którą mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej mogą oglądać jeszcze do 15 sierpnia w budynku Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7.
Część zdjęć tworzących ekspozycję wykonali artyści fotograficy z naszego miasta, Ewa i Sławomir Stempczyńscy, a autorami komentarzy językowych są wybitni językoznawcy polscy.
W czwartek i w piątek można było natomiast podziwiać występy dwóch zespołów folklorystycznych z powiatu ostrowskiego – „BezWianka” i „Nadbużanie” z Nura. Odbyło się także
III Dyktando „Dialogu pokoleń” i spotkanie młodych badaczy z seniorami z Ostrowi Mazowieckiej, zakończone wspólną nauką tańców ludowych.
Na efekty badań uczestników warsztatów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, a na razie zapraszamy do galerii zdjęć.
Współorganizatorami oraz partnerami współfinansującymi przedsięwzięcie były samorządy lokalne – Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski.
/Anna Duda-Depta/

550 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z Panią Marleną Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu 04.08.2022 roku Pani Urszula Wołosiewicz – Wójt Gminy Zaręby Kościelne oraz Pani Magdalena Świerczewska Kierownik Centrum Opiekuńczo -...

Zamknij