ggg ggg ggg ggg

Czas wytężonej pracy i wielu zrealizowanych inwestycji

Starosta Wołomiński Adam Lubiak podsumował cztery lata swojej kadencji

– Jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o minione cztery lata mojej kadencji. Uważam, że to wszystko, co założyłem udało mi się wykonać. Zrealizowaliśmy dużo inwestycji, wykazaliśmy się skutecznością w pozyskiwaniu funduszy, zdobywając dla powiatu łącznie ponad 300 mln zł ze środków rządowych. W wielu przypadkach zrobiliśmy więcej, nawet o 300%, a wszystkie zaplanowane zadania zrealizujemy przed upływem kadencji – powiedział Starosta Adam Lubiak podczas śniadania prasowego, które zorganizowano w ubiegły poniedziałek, 21 listopada.

Okazją do organizacji spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów była 4. rocznica wyboru Adama Lubiaka na stanowisko Starosty Wołomińskiego, któremu Rada Powiatu Wołomińskiego powierzyła zarządzanie sprawami powiatu w dniu 22 listopada 2018 roku.

Czas intensywnego rozwoju Powiatu Wołomińskiego

Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju powiatu wołomińskiego , m.in. dzięki realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków rządowych w łącznej kwocie ponad 300 mln zł.
W okresie 2018-2022 budżet powiatu powiększył się z
222 mln zł do kwoty blisko 400 mln zł. Tak znaczący wzrost dochodów nie byłby możliwy bez ogromnego wysiłku włożonego w profesjonalne i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy rezerwy celowej budżetu państwa. W sumie władzom powiatu udało się pozyskać ponad 300 mln złotych.

Niemożliwe stało się możliwe – trwa rozbudowa Szpitala Powiatowego

 • Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy niewątpliwie rozbudowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. W nowym budynku „B” zlokalizowane będą 18 poradni specjalistycznych m.in. ginekologiczno-położnicza, chirurgiczna, okulistyczna, ortopedyczna, Nocna Pomoc Lekarska, POZ dla dorosłych i dzieci (z odrębnymi wejściami dla dzieci zdrowych i chorych), Zakład rehabilitacji oraz administracja szpitala. Na ten cel oraz na remonty głównego budynku (klatki schodowej i dwóch głównych wind) i oddziałów (SOR, Nocnej Pomocy Lekarskiej, Okulistyki, Chirurgii, Neurologii i Apteki Szpitalnej), władze powiatu przeznaczyły łącznie ponad
 • 92 mln zł. Zmodernizowany został również nowy parking na 80 aut od strony ul. Gdyńskiej.
 • Obecnie podpisana została umowa na termomodernizację głównego budynku szpitala, w ramach którego wymienionych zostanie 750 okien, nastąpi modernizacja instalacji CO i ciepłej wody, wybudowane będą 42 kolektory słoneczne i 146 paneli fotowoltaicznych oraz nastąpi wymiana blisko 1700 opraw oświetleniowych na LED. Wartość prac wynosi 12 mln zł, z czego 4 mln pochodzą z dotacji unijnych,
 • a 8 mln zabezpieczył Powiat Wołomiński.
 • Najważniejsze zmiany w Szpitalu w latach 2019-2022:
 • uruchomienie poradni specjalistycznych – poradni chorób wewnętrznych i poradni pediatrycznej;
 • stypendia dla studentów kierunków medycznych;
 • rozpoczęcie realizacji nowego zakresu operacji bariatrycznych polegających na zmniejszeniu żołądka u osób otyłych wraz z kompleksową opieką pooperacyjną;
 • połączenie oddziałów chorób wewnętrznych I i II, co pozwoliło uzyskać lepszy efekt organizacyjny w zakresie zarządzania personelem lekarskim i pielęgniarskim;
 • zwiększenie dwukrotnie realizacji operacji zaćmy na oddziale Okulistyki;
 • utworzenie pracowni badań USG;
 • przeniesienie poradni dziecięcej na ul. Sasina;
 • wydłużenie pracy rejestracji i przychodni specjalistycznych do godz. 20:00;
 • 11.2021 podpisanie umowy z Uczelnią Łazarskiego dot. współpracy w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego lekarzy, zwiększenia konkurencyjności na rynku usług medycznych oraz prowadzenia działalności badawczej;
 • 12.2021 podpisanie umowy z Radomskim Centrum Onkologii w zakresie współpracy nad kompleksową opieką nad pacjentami onkologicznymi;
 • 05.2022 rozpoczęcie zabiegów kriolezji i termolezji (nowoczesnej metody leczenia bólów kręgosłupa);
 • 05.2022 rozpoczęcie operacji nowoczesnymi metodami z zakresu uroonkologii na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym;
 • 07.2022 powołanie 3 Klinik Uczelni Łazarskiego: Ginekologii i Położnictwa, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej.

Zrealizowano wielomilionowe inwestycje drogowe

Powiat może pochwalić się również realizacją wielomilionowych inwestycji drogowych.
Na remonty bieżące, m.in. zrealizowane nakładki asfaltowe wydatkowano 16 mln zł, co pozwoliło na remont 74 odcinków dróg o łącznej długości 69 km. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowanych został 60 przedsięwzięć, m.in. modernizacja ul. Wileńskiej w Wołominie, ul. Hallera i Matarewicza w Turowie i Ossowie, ul. Zawadzkiej w Woli Rasztowskiej, czy drogi relacji Zabraniec-Okuniew. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wynosi 44 km, a wartość poniesionych nakładów to 196 mln zł.

Gmina Koszt inwestycji drogowych łącznie za lata 2019-2022 Długość w km
Klembów 1 896 136,61 zł 2,550
Kobyłka 11 741 638,86 zł 2,730
Wołomin 66 025 444,54 zł 16,365
Ząbki 10 666 657,95 zł 0,400
Zielonka 9 920 495,18 zł 1,332
Dąbrówka 10 723 130,06 zł 2,274
Poświętne 4 968 047,13 zł 4,441
Marki 9 123 566,10 zł 1,250
Jadów 21 604 793,48 zł 3,523
Strachówka 310 253,79 zł 0,810
Tłuszcz 7 317 973,40 zł 2,073
Radzymin 42 117 842,92 zł 6,101
Łącznie 196 415 980,02 zł 43,849

Najważniejsze inwestycje budowlane

Na tym jednak nie koniec. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnich 4 latach należą niewątpliwie także, m.in.: budowa Domu Dziecka w Równem, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobyłce, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, nowej siedziby PCPR i Biura Paszportowego przy
ul. Wileńskiej 29A w Wołominie.

Pozytywne zmiany nastąpiły również m.in. w sferze edukacji i kultury

Powiat z sukcesem zorganizował m.in. obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Nastąpił rozwój działalności instytucji kultury: Biblioteki, Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz powołana została z początkiem 2022 roku nowa instytucja Pałac w Chrzęsnem. Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat wzrosła w latach 2018-2022 z 2173 do 2567, a w szkołach specjalnych z 186 do blisko 300 uczniów.
Znaczny wzrost liczby uczniów wynika m.in. z sukcesywnej poprawy infrastruktury edukacyjnej oraz atrakcyjnych oddziałów szkolnych, których liczba wzrosła z 89 do 138. Wśród nich pojawiły się m.in.: Klasa lotnictwa wojskowego, Klasa stewardess i stewardów, Klasa ratownictwa medycznego, Klasy medyczno-pielęgniarskie, Klasy informatyczne.
Podsumowując cztery minione lata pracy władz samorządowych Powiatu Wołomińskiego warto przypomnieć, że gdy na początku kadencji 2018-2023 Rada Powiatu powołała Adama Lubiaka na stanowisko Starosty, Wicestarostą został Robert Szydlik, a członkami Zarządu Izabella Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski i Grzegorz Siwek.
W tym składzie Zarząd pracował do września 2020 roku, kiedy to Wicestarostę Roberta Szydlika zastąpił Piotr Borczyński. Zmiany nastąpiły również w samej Radzie Powiatu, która m.in. przyjęła rezygnację Przewodniczącego Roberta Perkowskiego i wybrała na to stanowisko Radnego Adama Pietrzaka.

Wybór na stanowisko Starosty pozostaje dla mnie dużym wyróżnieniem i zobowiązaniem. Z sukcesem realizujemy obietnice złożone mieszkańcom na początku kadencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Czuję ogromną satysfakcję z czteroletniej już pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju Powiatu Wołomińskiego. Pragnę serdecznie podziękować członkom Zarządu i Radnym oraz wszystkim współpracownikom za wsparcie i wspólną pracę. Przed nami kolejne wyzwania i następne półtora roku intensywnej pracy – powiedział Starosta Adam Lubiak podczas ubiegłoponiedziałkowego spotkania z mediami lokalnymi.
Staroście Adamowi Lubiakowi, Zarządowi i Radzie Powiatu Wołomińskiego składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu kolejnych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju Ziemi Norwida i Cudu nad Wisłą oraz jej mieszkańców!

Starosta Wołomiński Adam Lubiak:

 • Czuję ogromną satysfakcję z czteroletniej już pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju Powiatu Wołomińskiego. Wybór na stanowisko Starosty pozostaje dla mnie dużym wyróżnieniem
  i zobowiązaniem. Z sukcesem realizujemy obietnice złożone mieszkańcom na początku kadencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  Pragnę serdecznie podziękować członkom
  Zarządu i Radnym oraz wszystkim współpracownikom za wsparcie i wspólną pracę.
  Przed nami kolejne wyzwania i następne półtora roku intensywnej pracy!!

/opr. KW/

501 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Upamiętnienie kpt. Kajetana Wolińskiego

13 listopada 2022 r. w Sadownem odbyły się uroczystości upamiętniające kpt. Kajetana Wolińskiego – żołnierza powstania listopadowego, kawalera orderu Virtuti...

Zamknij