ggg ggg ggg

Czas podsumowań – niewyobrażalne kwoty dla miasta i gminy Pułtusk

W ubiegły piątek, 12 listopada w Pułtusku odbyła się konferencja poświęcona inwestycjom z funduszy rządowych, środków otrzymanych w ciągu ubiegłych trzech lat. Podsumowanie przygotował pułtuski Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a przedstawił przewodniczący klubu i radny PiS Michał Kisiel. Udział w spotkaniu wziął wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz Kamila Mokrzycka – zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Zebranych gości i samorządowców witał w pułtuskim ratuszu 12 listopada 2021 r. Michał Kisiel. Na początku spotkania, w związku z objęciem przez Henryka Kowalczyka funkcji wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, dotychczasowemu posłowi ziemi pułtuskiej pogratulowano nominacji: „Dla nas mieszkańców ziemi pułtuskiej to wielka radość i duma, że mamy polityka takiego formatu” – zwracał się do Henryka Kowalczyka prowadzący konferencję.
„Jest to dobry czas na podsumowanie ostatnich lat i nowa perspektywa dla samorządów – pozyskanie środków z Polskiego Ładu” – mówił Michał Kisiel. Przedstawił specjalnie przygotowaną prezentację dotyczącą pozyskanych dotacji, pożyczek, dofinansowań – ogólnie pomocy rządowej skierowanej do gminy i miasta Pułtusk wraz z częścią dotyczącą dofinansowań na inwestycje dla powiatu pułtuskiego. Jak zapewniał za tą pozyskaną opiekę rządową stoi wieloletni wysiłek Henryka Kowalczyka, ale też ciężka praca działu inwestycji i piękne wykonanie. Jak podkreślał sztandarowymi kwotami, które są naprawdę imponujące są środki przeznaczone na: obwodnicę Miasta Pułtusk –
442 203 013,82 zł, rządowe wsparcie finansowe dla Gminy Pułtusk: 50 000 000 zł, co daje łącznie kwotę 490 697 588 zł. Jeśli doda się do tego rządowe wsparcie dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku i pozostałych gmin powiatu pułtuskiego (Polski Ład, Fundusz Dróg) – 51 037 000 zł, łącznie będzie to ponad 541 734 588 zł.
W prezentacji zawarto szczegółowe inwestycje, na które dofinansowanie otrzymywał Pułtusk np.:
– Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku – ulice: Nowy Rynek, Panny Marii, Nawodna, Świętojańska, Plac Teatralny, Marii Konopnickiej, P. Skargi, i Benedyktyńska. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: 5 755 877,00 zł (Całkowity koszt projektu: 9 915 109 zł);
– Remont ulicy Granicznej i Sarbiewskiego. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID: 1 921 429 zł (Całkowita wartość projektu: 2 995 809 zł);
– Rozbudowa skrzyżowania DK 61 z DW 618 (rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) wraz z rozbudową DK 61 (ul. Daszyńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek w Pułtusku). Kwota dofinansowania: 4 600 000 zł;
– Inwestycja w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (skrzyżowanie ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami KEN i Łączną). Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 960 000 zł;
– Remont i modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 4 w Pułtusku, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota dotacji: 490 800,00 (Wartość projektu: 1 574 122,75);
– Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku, Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dotacji: 292 900,00 (Wartość projektu: 887 649,00 zł);
– Remont Wieży Ratuszowej, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kwota dotacji: 488 020,55 zł (Wartość projektu: 488 280,53 zł);
– Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920 r. Kwota dotacji: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 56 000,00 i Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 40 000,00 (Wartość projektu: 179 530,00);
– Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kwota dotacji:
100 000,00 (Wartość projektu: 130 000 zł), itp.


Ciekawą pozycją były przedstawione inwestycje, które mają być zrealizowane w ramach Polskiego Ładu:
Gmina Pułtusk:
– Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę ulic Przechodnia i Zaułek oraz Nawodna od strony mostu Benedyktyńskiego, ulice Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa. Kwota dofinansowania: 7 505 000 zł;
– Budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie MOSiR – Etap I. Kwota dofinansowania: 4 950 000 zł.
Starostwo Powiatowe w Pułtusku:
– Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin. Dofinansowanie: 1 370 000 zł (Wartość realizacji inwestycji: 2 740 000 zł).
Gminy powiatu pułtuskiego:
Gmina Gzy – budowa oraz przebudowa dróg: 3 800 000 zł;
Gmina Obryte – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Obrytem: 6 175 000 zł;
Gmina Pokrzywnica – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy: 7 125 000 zł;
Gmina Świercze – Budowa budynku administracyjnego – Etap II: 7 348 500 zł;
Gmina Winnica – Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica: 5 000 000 zł;
Gmina Zatory – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zatory:
Łącznie 35 148 500 zł.
Wiceprezes Kamila Mokrzycka przedstawiła informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w określonych latach i w porównaniu wypadającym na korzyść ostatnich dotacji i dofinansowań. Są to m.in.:
– Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku. Kwota dotacji: 4 274 163,73 zł (Wartość projektu: 5 833 971,45 zł);
– Edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań, poprawa jakości środowiska
2018 – wartość projektu 442 660 zł – przyznana dotacja 376 261 zł;
2019 – przyznana dotacja 44 266 zł.
– Rozwój form selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów w Gminie Pułtusk
2021 – wartość projektu –1 810 000 zł
– kwota łącznej dotacji – 2 191 000 zł.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przyznana dotacja 62 008 zł;
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk, np. w 2015 – kwota dofinansowania 39 739 zł, a w 2020 – kwota dofinansowania 50 000 zł.
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w porównaniu: 2019 – kwota dofinansowania 51 777 zł, 2020 – kwota dofinansowania 123 866 zł, 2021 – kwota dofinansowania 109 410 zł a Łączna kwota dofinansowania to 285 053 zł.
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 2015 – 2021 łączna dotacja wyniosła 1 567 254 zł , a pożyczki – 518 683 zł.
Informacji było naprawdę dużo, ale podsumowanie wywołało dyskusję i zwrócono się do organizatorów konferencji z dodatkowymi pytaniami. Na pytania odpowiadał wicepremier Henryk Kowalczyk ora wiceprezes Kamila Mokrzycka. Jedną z ważniejszych informacji było, to, że w przyszłym roku będą ogłoszone kolejne transze składania wniosków do Programu Rządowego Polski Ład. Konferencja okazała się ważna również z powodu przygotowanego podsumowania i możliwości przyjrzenia się jak bardzo rząd polski w ostatnich latach zmienia rzeczywistość samorządową na lepsze. Te informacje wskazują na niezwykle duże przyspieszenia inwestycyjne jakie staję się naszym udziałem, szczególnie w regionach dotychczas niedoinwestowanych. Inną konkluzją jest to, że obawy niektórych samorządowców o katastrofie finansowej w gminach i powiatach wydają się oderwane od rzeczywistości. Dlatego dobrze, że taką inicjatywę podjęli samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości z Pułtuska – liczby, niewyobrażalnych kwot kierowanych do samorządu są wyjątkowo duże. Nie ma też obawy, że samorządy nie będą wiedziały jak je zagospodarować w celu polepszenia życia swoich mieszkańców.

/Janina Czerwińska/

746 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Sadowne milionowe środki na inwestycje

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Sadowne – 5 mln 710 tys. złotych na inwestycje z rządowego Programu Polski Ład...

Zamknij