ggg ggg

Burzliwe spotkanie w Łochowie, czyli który wariant obwodnicy lepszy?

9 lutego br. w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z projektantami nowej obwodnicy Łochowa.

Spotkanie w Łochowie odbyło się w związku z obecnie opracowywaną dokumentacją – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62. Organizatorami spotkania byli: GDDKiA o/w Warszawie i Firma Projektowa TRAKT. Naprzeciwko pełnej sali mieszkańców zasiedli: Marian Gołoś – dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie, Leszek Sekulski – zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, Paweł Jaskowski – naczelnik Wydziału Dokumentacji, Paweł Szczepaniak z projektantami z Firmy TRAKT.
W spotkaniu uczestniczyli również; Marek Renik – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Krzysztof Fedorczyk – starosta węgrowski, Robert Gołaszewski – burmistrz Łochowa, Małgorzata Łotarska – wiceburmistrz Łochowa, radni miejscy i powiatowi, sołtysi, mieszkańcy Łochowa i Gminy Łochów. Nie zabrakło bardzo zainteresowanych nowym przebiegiem i wariantami obwodnicy użytkowników i właścicieli działek letniskowych wokół Łochowa. W sali tłoczyło się ponad 200 osób, bo zainteresowanie okazało się tak duże, że frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Trzeba przyznać, że emocji było mnóstwo. Mieszkańcy, szczególnie ci, którym planowane drogi główne obwodnicy, czy rozjazdy i ronda oraz drogi serwisowe wchodziły w posesje, nie kryli swoich obaw i rozżalenia. Oczywiście po długich wyjaśnieniach wszystkich przedstawicieli oraz omówieniu warunków ewentualnych wykupów gruntów i posesji emocje nieco opadły. Zwracano uwagę mieszkańcom, że sytuacja się zmieniła i GDDKiA wcale nie zależy na wykupie za grosze posesji, jak bywało poprzednio, i każda osoba będzie rozpatrywana indywidualnie oraz z poszanowaniem jej interesów.
Zakłada się optymistycznie, że obwodnicę będą realizować w latach 2021 – 22 lub później.
Podczas spotkania projektanci przedstawili i omówili dwa projekty obwodnicy 1 (na zachód od Łochowa) i pięć wariantów przebiegu obwodnicy 2 (południowa strona Łochowa), dzięki której kierowcy jadący do tej pory DK50 i DK 62 będą mogli ominąć centrum Łochowa oraz Budziska i Gwizdały. Przebieg obwodnicy budził jednak zastrzeżenia i do każdej z przedstawionych koncepcji zgłoszono uwagi. W trakcie spotkania padło zapewnienie, że Firma Projektowa TRAKT przygotuje nowe rozwiązania przebiegu obwodnicy z uwzględnieniem ulicy Myśliwskiej w Łochowie.
Wszyscy zainteresowani przebiegiem nowej trasy i władze gminne mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do rozwiązań projektowych ww. obwodnicy, bo to spotkanie właśnie ma służyć konsultacjom. Każdy zainteresowany po zakończeniu spotkania i w trakcie mógł pobrać specjalny formularz i zamieścić swoje uwagi, co do przebiegu obwodnicy. Formularze uwag do projektu dostępne są również w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.
Jak podkreślał dyrektor GDDKiA Marian Gołoś to jest pierwsze ze spotkań na temat obwodnicy:
„Proszę, żebyście Państwo nie traktowali tych wariantów projektu obwodnicy, jako ostatecznych. Inwestycja będzie konsultowana ze społeczeństwem i samorządem, aby można było wybrać najlepsze rozwiązanie komunikacyjne dla Łochowa”.
Padały także wnioski o zmianę przebiegu obwodnicy. Sugerowano, że mogłaby przechodzić terenami bez zabudowy, z drugiej strony Łochowa, ale jak się okazuje dotyczy to terenów Natura 2000. Niestety nie jest to prawnie możliwe i chociaż jak tłumaczyli decydenci można by nanieść takie rozwiązanie, ale wtedy nie otrzymają pozytywnej decyzji środowiskowej. Wykonanie obwodnicy nie będzie możliwe.
Apelowano i uzmysławiano mieszkańcom, że inwestycja ta jest niezwykle potrzebna i kiedy już można ją wykonać, to należy zrobić wszystko, aby doszła do skutku – dla dobra Łochowa. Udało się dzięki wielomiesięcznym zabiegom burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego, osób wpływowych i dyrekcji GDDKiA wpisać do inwestycji Ministerstwa Infrastruktury ten projekt. Udało się, że będą środki na obwodnicę i nie można tego dobrego momentu zaprzepaścić. Ta inwestycja odblokuje miasto z uciążliwego ruchu tranzytowego. Z kolei mieszkańcy nie zauważali faktu, że droga Wyszków – Ostrów Mazowiecka odbierze uciążliwy tranzyt z wielu obszarów i ulic Gminy Łochów. Wiele z dotychczasowych kolizyjnych skrzyżowań, zastąpią ronda i wiadukty oraz nowe drogi dojazdowe. Tylko należy spokojną pracą i uzgodnieniami uzyskać najbardziej satysfakcjonujące rozwiązania uwzględniające różne, często sprzeczne potrzeby.
Problem zgłaszany przez użytkowników działek letniskowych zaś dotyczył przysunięcia się do terenów leśnych i dotychczas spokojnych, dróg z dużym ruchem. Istnieje również problem z wyceną i ewentualnym wykupem, bo działki są często własnością administracji ogrodów lub gminy. W takim przypadku będą trudności z wyceną nakładów w te posesje. Dłuższą chwilę omawiano sprawę dojazdów na tereny rolne, które rozdziela obwodnica. Mieszkańcy tych terenów martwili się, że mimo powstania dróg serwisowych w kilku punktach będą mieć utrudniony i daleki dojazd.
Wszystkie warianty przebiegu obwodnicy do obejrzenia i pobrania na stronie http://www.trakt.pl/obwodnica-lochowa/
Kolejne spotkania zaplanowane są prawdopodobnie w kwietniu. Termin zależy od samorządu i mieszkańców.
/Janina Czerwińska/

Planowane przedsięwzięcie dzieli się na dwa odcinki drogowe o zróżnicowanym przekroju i parametrach:
Odcinek 1 DK62 – na zachód od Łochowa, opracowany w 2 wariantach, o długości około 7 km:
• klasa drogi: GP
• prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
• prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h
• nośność: 115 kN/oś
• przekrój: przekrój 2×2 – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
• szerokość pasa ruchu: 3,5 m
• szerokość jezdni: 8,0 m (2×3,5 m + obustronne opaski 2×0,5m)
• szerokość pasa dzielącego: min. 5 m (wraz z opaskami 0,5 m)
• szerokość opasek zewnętrznych: 0,5 m
• szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
• skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m
Odcinek 2 DK62 – na południe od Łochowa, opracowany w 5 wariantach, o długości około 2,5 km:
• klasa drogi: GP
• prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
• prędkość miarodajna: Vm = 80 km/h
• nośność: 115 kN/oś
• przekrój: 1×2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
• szerokość pasa ruchu: 3,5 m
• szerokość jezdni: 7,0 m
• szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
• skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

7 130 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Dąbrówki wraz z Burmistrzem Radzymina przekazali policjantom czwarty w tej kadencji nowoczesny radiowóz!

W ubiegły czwartek, 8 lutego w obecności burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego oraz wójta Dąbrówki Radosława Korzeniewskiego, odbyło się uroczyste przekazanie...

Zamknij