ggg ggg

Burmistrz Łochowa otrzymał absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Łochowie w trakcie sesji w dniu 24 czerwca 2015 r. jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2014 r. i jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Łochowa Marianowi Dzięciołowi.

X sesja Rady Miejskiej w Łochowie odbyła się w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w ubiegłą środę 24 czerwca w obecności 15 radnych. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2014 r. przedstawił radnym burmistrz Marian Dzięcioł. Obradom przewodniczył Andrzej Suchenek wraz z wiceprzewodniczącymi Rady: Mirosławem Ziółkowskim oraz Jarosławem Kokosza. Burmistrz szeroko omówił osiągnięte wyniki. Dochody zrealizowano w kwocie 57.885.823,90 zł, czyli 91,1% planu, w tym majątkowe w wysokości 6.690.406,46 zł tj. 64,8% planu). W stosunku do roku 2013 dochody ogółem były wyższe o 3,4%, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 14,7%.

dscf3646
Deficyt budżetu gminy za 2014 r. wyniósł 592.105,92 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.559,632 zł. Jednocześnie gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe wraz z odsetkami w kwocie 5.639.241,56 zł.
Dochody podatkowe wykonano w kwocie 15.097.824 zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 11,5%. Zaległości podatkowe to kwota 759.942,61 zł i zwiększyły się o 4,7%.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 58.477.929,28 zł tj. 89,8% planu, w tym majątkowe (inwestycje) w kwocie 11.546.609,62 zł (75,9% planu). Burmistrz omówił też wydatki konieczne i zawsze będące w kręgu wyjątkowej uwagi – na bezpieczeństwo mieszkańców. Największym wydatkiem gminy (45% całego budżetu) są wydatki na oświatę – 24.831.000 zł. Gmina mogłaby „całkowicie dobrze się rozwijać”, ale w 2014 r. 1 mln 400 tys. trzeba było dołożyć do oświaty.

dscf3643

 

Dla porównania przypomniał, że przed reorganizacją dokładano prawie 5 mln zł. Burmistrz Marian Dzięcioł przedstawił również inwestycje drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe oraz wsparcie na realizacje inwestycji ze środków UE. Doceniono wysiłek samorządu, gdyż jest się, czym pochwalić – w dobrej realizacji programów UE gmina zajęła III miejsce, a w wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Rozwoju – I miejsce oraz za całokształt Medal PRO MAZOVIA. „Można uznać ten 2014 rok za udany” – podsumował swoje sprawozdanie burmistrz Marian Dzięcioł.

dscf3639
Po odczytaniu opinii z wykonania budżetu za 2014, informacji o stanie mienia Gminy Łochów, stanowiska przedstawionego przez Komisję Rewizyjną (pozytywną), rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, przystąpiono do głosowania.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Gminy Łochów za 2014 r., a następnie jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Łochowa za 2014 rok.
/J.Cz./

dscf3641

2 364 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Jerzy Bauer otrzymał absolutorium za 2014 rok

sprawa przyjęcia sprawozdania finansowego za wykonanie budżetu za 2014 r. oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi. W ubiegłą środę 24 czerwca wśród...

Zamknij