ggg ggg ggg ggg

Burmistrz bez absolutorium! (01.07.2014)

25 czerwca 2014 r. odbyła się sesja, której najważniejsza uchwała było podjęcie tej dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi Władysławowi Krzyżanowskiemu.

Ze strony Ratusza burmistrz wraz ze współpracownikami przygotowali się świetnie i nowocześnie. Dyskusja i podjęcie uchwały poprzedził pokaz multimedialny na temat budżetu i jego wykonania w 2013 r. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe, ale już przy udzielaniu absolutorium powtórzyła się sytuacja wcześniejsza – burmistrz Ostrowi Maz. nie otrzymał absolutorium. Po bardzo burzliwej dyskusji, gdzie pofrunęły na podłogę (podobno przez przypadek) plastikowa butelka po wodzie oraz folder, radni opozycji zagłosowali na NIE. Na początku do białej gorączki i kłótni doprowadziło stronę zwolenników burmistrza odczytanie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Dylewskiego super obszernego dokumentu wystosowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a dotyczącego szczegółowego omówienia każdej nieprawidłowości zauważonej przez radnych w wykonaniu budżetu. Zdecydowanie kłóciło się to z wnioskami wynikającymi z pokazu multimedialnego, gdzie budżet za 2013 r. miał być pasmem sukcesów burmistrza.

DSCF4952
Najważniejszą konkluzją ogromnej listy niewykonań ze strony burmistrza było wykazanie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej braku inwestycji drogowych. Na 11, które miały być dokonane w 2013 r. została zrobiona tylko 1,a burmistrz pomijając i sam decydując bez porozumienia z radnymi np. wykonał ulice z ogromna różnicą w jej sfinansowaniu (dot. ul Sielskiej, której koszt wyniósł 1,5 mln zł)
Odbyły się 2 głosowania. Jeden wniosek dot. udzielenia absolutorium i tu 7 radnych było ZA, a 12 radnych przeciw. Drugi wniosek dot. nieudzielenia absolutorium i tu 12 radnych głosowało ZA, a 6 radnych przeciw.
Jeżeli chodzio dane dot. budżetu za 2013 r. to plan zakładał kwotę 64.118.984,32 zł, a dochody zrealizowano w wysokości 60.187.280,98 zł, co stanowiło 93,87%. Wydatki zaś zaplanowano na kwotę 67.027.904,32 zł, a wykonanie wyniosło 59.015.697,95 zł, czyli 99,05%. to co szczególnie zbulwersowało radnych to wykonanie z budowy i modernizacji dróg – kwota 1.502.255,62 zł, gdzie brak realizacji dotyczył przebudowy zaplanowanych ulic: Kameralnej, Leśnej, Oficerskiej, Parcelacyjnej, Sportowej, Sucharskiego, Szkolnej, Wiosennej oraz znacząco mniejszego przekazania środków na inne ulice, np. przebudowa ul. Bursztynowej w planie miała kwotę 180.500 zł, a wykonano na sumę 1,142 zł. Może nie ma co się dziwić, jeśli rok zakończono nadwyżką, z której miasto nie miało żadnego pożytku.
/J.Cz./

DSCF4949

 

DSCF4951

1 832 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
ABSOLUTORIUM dla burmistrza Łochowa (01.07.2014)

Trudny rok dla Łochowa, chociaż z deficytem, to również z dużymi wydatkami na inwestycje. 25 czerwca 2014 r. odbyła się...

Zamknij