ggg
ggg ggg

Budżet i podatki na 2021 rok

W poniedziałek, 14 grudnia odbyła się w trybie zdalnym dwudziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której przyjęto budżet gminy na 2021, a także uchwalono nowe stawki podatku od nieruchomości.

– To jeden z najlepszych budżetów ostatnich lat, bardzo inwestycyjny, a jednocześnie zrównoważony. Daje potwierdzenie, że sposób budowania pozycji ekonomicznej gminy w taki sposób, aby dywersyfikować źródła przychodów jest właściwy i dziś procentuje – stwierdził burmistrz Krzysztof Chaciński, przybliżając mieszkańcom na swoim profilu na FB najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu.
W 2021 r. planowane dochody wyniosą 211 mln zł (dla porównania w 2015 r. było to ok 70 mln zł), a wydatki 216 mln zł, (deficyt ma być pokryty w większości oszczędnościami z roku poprzedniego). Należy podkreślić, że na inwestycje przewidziano aż 50 mln zł, z czego 20 mln zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne.

WYBRANE INWESTYCJE PLANOWANE W 2021 r.

Nowy budżet zakłada realizację ambitnych inwestycji tj.: budowa Parku Czartoryskiej, skweru przy ul. Polnej, parku wiejskiego w Nadmie oraz skweru przy studni w Ciemnem; budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920; budowa szkoły w Nadmie; budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Ciemnem; budowa boisk w Łąkach, Nadmie Pólku, Słupnie oraz przy SP nr 2 Radzymin; budowa pumptrucka na Aleksandrowie; rozbudowa monitoringu; świetlic w St. Dybowie i Nowym Jankowie.
Istotną składową budżetu jest także budowa nowych dróg: al. Kaczyńskiego; al. Jana Pawła II od ul. Polnej do ul. Sikorskiego; budowa ronda przy poczcie (ul. Konstytucji 3 Maja /al. Jana Pawła II); budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II (Cegielnia-Słupno); ul. Wołomińska; ul. Diamentowa, odwodnienie ul. Piłsudskiego; Cegielnia – ul. Lipowa; Ciemne – ul. Azaliowa; Łąki – ul. Runa Leśnego; Borki – ul. Słowiańska; Mokre – ul. Strzelców Kresowych; Emilianów – ul. Wesoła; Łosie – ul. Brzozy; Nadma – ul. Jaworówka (nowa nakładka w zniszczonych miejscach); Sieraków – ul. Jurandówny; Nowe Załubice – ul. Opolska (w kierunku Dąbrowy); Słupno – ul. Wspólna; Ruda – ul. Borkowska; Radzymin – budowa parkingów na ul. Słowackiego; budowa parkingów „Parkuj i Jedź” na S8 i przy stacji PKP.
W 2021 r. kontynuowane będzie projektowanie kolejnych dróg, przewidziano również budowę oświetlenia w ulicach: Radzymin: Turkusowa, Czapury, Ziemowita, Skrajna, Pileckiego, Różewicza; Słupno: Ceglana, Wiosenna, Chopina, Szkolna, „serwisówka” Słupno-Cegielnia, Jaśminowa; Cegielnia: Andersa, Poranna, Polna, Bajkowa; Ciemne: Dziennikarska, Żuczka, Wygodna, Iglasta, Jesienna; Ruda: Letniskowa oraz odcinek od Rejentówki i od St. Załubic.
(W tym miejscu dodajmy, że proinwestycyjny budżet przyjęty został 17 głosami poparcia przy 3 głosach wstrzymujących się).

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosną stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin. Średnie zwiększenie stawek podatkowych wyniesie 3%.
Określono następujące stawki:
1) od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (0,98 zł od 1m² pow.); pod wodami powierzchniowymi (4,95 zł od 1ha pow.); pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności PP przez OPP (0,42 zł od 1m² pow.); niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym (1,24 zł od 1m² pow.).
2) od budynków lub ich części: mieszkalnych (0,77 zł od 1m² pow. użytkowej); związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gosp. (24,21 zł od 1m² pow. użytkowej);
zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (11,33 zł od 1m² pow. użytkowej); związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (4,95 zł od 1m² pow. użytkowej); pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności PP przez OPP (8,30 zł od 1m² pow. użytkowej).
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podst. art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z tym, że od budowli związanych z procesem poboru, uzdatniania i dystrybucji wody na potrzeby mieszkańców; odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych 1,5% tej wartości).
„Podwyżka podatków na proponowanym poziomie odpowiada antycypowanemu wskaźnikowi inflacji i jest wypadkową potrzeb oraz oczekiwań społecznych” – napisano w uzasadnieniu do uchwały, którą przyjęto 14 głosami za, przy 3 sprzeciwach i 2 wstrzymujących się. (Wcześniej 13 głosami sprzeciwu odrzucono wniosek radnego Marka Brodziaka o pozostawienie obecnie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości).

DROŻEJ ZA ŚMIECI W BLOKACH,
WIĘKSZE ULGI ZA KOMPOSTOWNIK

Na grudniowej sesji podjęto także uchwałę (wejdzie ona w życie z dn. 1 lutego), na mocy której w 2021 r. wzrosną stawki za odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych w odniesieniu do 1m³ zużytej wody. Analiza prognozowanych wydatków i przychodów wykazała, iż ustalone w 2020 r. stawki za odbiór odpadów były zbyt niskie i nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu w 2021r.
Tym samym, mieszkańcy bloków, którzy obecnie płacą 8,95 zł za m³ zużytej wody, po podwyżce zapłacą 12,20 zł za m³. (Kto nie segreguje zapłaci 24,40 zł za m³).
Skorzystają za to, posiadacze przydomowych kompostowników. Dotychczasowa ulga z tytułu jego posiadania wynosząca 1,5 zł/m-c, w nadchodzącym roku wzrośnie do 3 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
/ opr. R.L./

 

319 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przedświąteczna wizyta Wojewody Mazowieckiego w powiecie legionowskim

We wtorek, 15 grudnia Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł gościł w powiecie legionowskim. Podczas wizyty odwiedził m.in. Karolino (gm. Serock), gdzie...

Zamknij