ggg ggg

Budżet gminy Andrzejewo na 2021 rok

W dniu 28 grudnia 2020 roku na XIX Sesji Rady Gminy Andrzejewo, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2021 rok.

Główne założenia budżetu to:
– dochody gminy w łącznej kwocie 19.220.000,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie – 18.886.006,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie – 333.994,00 zł;
– wydatki gminy w łącznej kwocie 20.142.000,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie – 17.142.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 3.132.015,51 zł;
– deficyt budżetowy w wysokości 922.000,00 zł sfinansowany przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł i z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 422.000,00 zł.
Na koniec 2020 r. poziom zadłużenia Gminy Andrzejewo wynosi 9.312.329,50 zł – 39,08 % dochodów gminy. Jest to najniższy poziom zadłużenia gminy od kilku lat.
A oto najważniejsze zadania inwestycyjne w planowanym budżecie zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym i funduszem sołeckim:
– uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do SUW w Zarębach – Bolędach zbiornika na wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
– przebudowa drogi powiatowej nr 2601W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze (dofinansowany z Rządowego Programu Dróg Samorządowych i środków gminy Andrzejewo);
– wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Łętownicy – Parceli;
– odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+ 160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty;
– budowa altany w miejscowości Pieńki – Sobótki wraz z ułożeniem kostki;
– budowa altany w miejscowości Przeździecko – Lenarty;
– budowa altany w miejscowości Zaręby – Bolędy wraz z ułożeniem kostki;
– budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Pieńki – Żaki;
– budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Przeździecko – Dworaki;
– budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Godlewo – Gorzejewo oraz placu zabaw;
– montaż klimatyzatorów w budynku OSP Przeździecko – Jachy;
– zakup samochodu strażackiego dla OSP Andrzejewo;
– przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże (dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
– remont dróg żwirowych w Andrzejewie;
– wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Andrzejewie;
– remont i wyposażenie remizy OSP Gołębie – Leśniewo;
– remont świetlicy wiejskiej w Kowalówce;
– wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Królach Małych;
– nawiezienie żwiru na drogę w miejscowości Kuleszki – Nienałty;
– dofinansowanie remontu dachu na budynku SP w Ołdakach – Polonii;
– ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Pęchratce Małej;
– dofinansowanie zakupu działki pod plac zabaw w miejscowości Przeździecko – Grzymki;
– przygotowanie dokumentacji na rozbudowę ulicy Wodnej w Andrzejewie;
– przygotowanie dokumentacji na rozbudowę ulicy Winnej w Andrzejewie;
– przygotowanie dokumentacji na przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo – Cechny;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo.
Planowane pozyskiwanie środków zewnętrznych:
*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
– odbudowa mostu na drodze gminnej 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały;
– kompleksowa modernizacja szkół, tj. Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii i Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.
W Szkole Podstawowej w Andrzejewie zostanie wymienione źródło ciepła na kotłownię gazową. W Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii zostanie wymieniony stary cieknący dach z papy na nowy dach. Zostanie również wybudowana świetlica dla dzieci
– kompleksowa modernizacja ulicy Wodnej i ulicy Winnej w miejscowości Andrzejewo. Zakres robót obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni, wymianę nawierzchni chodników, poprawę układu odwodnienia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
* Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych
– rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo.
* Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na Przebudowę drogi gminnej nr dz. 50 w obrębie miejscowości Żelazy – Brokowo.
* Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – wnioski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy altan.
Inne wydatki:
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 114.933,17 zł;
– oświata i wychowanie – 5.718.450,26 zł;
– pomoc społeczna – 480.681,00 zł;
– rodzina – 5.874.396,00 zł;
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000,00 zł;
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 575.476,72 zł.
/Gmina Andrzejewo/

1 083 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tak prezentują się wnętrza Biblioteki w Jarzębiej Łące

Zmodernizowany budynek kolejowy zachwyca zupełnie nowym wyposażeniem oraz przestronną i funkcjonalną salą, kącikiem dla dzieci, w którym znajdują się zabawki...

Zamknij