ggg

Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej, Ostrowskiej oraz części ulicy 1 Maja w Małkini Górnej. Realizacja III etapu kanalizacji.

Inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej wkroczyła w III etap realizacji.

 

fot5

Wszystkie III etapy inwestycji zostały ujęte w Master Planie (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), w związku z czym gmina będzie wnioskowała o środki zewnętrzne w tym zakresie. Niezbędne pozwolenia na budowę I, II, III etapu kanalizacji gmina uzyskała 2 września 2015 roku. Cała inwestycja z uwagi na wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację powyższego zadania, została podzielona na trzy etapy. Budowę I i II etapu kanalizacji gmina rozpoczęła w 2016 roku.
Etap I obejmował budowę kanalizacji na ulicy Nurskiej (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Piaski) wraz z przejściem pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok). Etap II prac to budowa kanalizacji na ulicy 1 Maja (odcinek do przepompowni nr 3). Obecnie został ukończony I i II etap inwestycji. Uruchomiona została sieć na ulicy Nurskiej i 1 Maja wraz z przyłączami i przepompowniami. Łączna długość wybudowanej kanalizacji w ramach I i II etapu to odcinek około 2 800 mb. Środki finansowe, które gmina wyłożyła na ten cel w ramach realizacji I i II etapu inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł.
W 2017 roku gmina przystąpiła do realizacji III etapu budowy kanalizacji, który obejmuje ulicę Kościelną, Ostrowską i część ulicy 1 Maja.
Na budowę III etapu kanalizacji gmina ogłosiła przetarg 27 kwietnia 2017 roku. Najniższa oferta, jaka wpłynęła do Urzędu Gminy na w/w zadanie to oferta na kwotę 4 466 261,39 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą MULTIKOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki na wykonanie zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap III. Realizowana inwestycja jest prowadzona na ulicach o dużym natężeniu ruchu, w związku z czym na odcinku prowadzonego remontu będą występowały utrudnienia. Łącznie zaprojektowano 4 565,1 mb kanalizacji grawitacyjnej, 1 235,0 mb kanalizacji tłocznej oraz 203 odgałęzienia o łącznej długości 1 264,6 mb. Na chwilę obecną trwają intensywne prace na ul. Kościelnej polegające przede wszystkim na budowie magistrali kanalizacyjnej. Ważnym elementem prowadzonej inwestycji, jest doprowadzenie kanalizacji do cmentarza komunalnego, którego budowę gmina zamierza rozpocząć w 2018 roku.
Roboty budowlane na w/w odcinku powinny zakończyć się do 31 maja 2018 roku.
Budowa kanalizacji to długo oczekiwana inwestycja. Przyczyni się ona z pewnością do poprawy komfortu codziennego życia mieszkańców gminy oraz do osiągnięcia właściwego efektu ekologicznego. /Info/

 

fot4

 

fot3

1 461 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
78. rocznica bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem

Niedziela 17 września była ostatnim, kulminacyjnym dniem obchodów 78. rocznicy bitwy stoczonej na polach Łętownicy i Andrzejewa we wrześniu 1939...

Zamknij