ggg ggg ggg

,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej

W niedzielę, 18 sierpnia 2019 roku jubileusz 100 – lecia powstania obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej. Pododdziały oraz uczestnicy uroczystości zebrali się na placu przed kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusowego, aby w asyście młodzieżowej orkiestry z Brańszczyka ceremonialnie wmaszerować do kościoła.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków, którą sprawował ks. Kanonik Tadeusz Kaczyński proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. Podczas Mszy Świętej ksiądz Kanonik poświęcił nowy sztandar OSP w Małkini Górnej. Wójt Gminy Pani Bożena Kordek po Mszy Świętej zaprosiła obecnych na dalsze uroczystości na plac OSP.
W uroczystościach wzięli udział między innymi: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Komorowski – Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP, st. brygadier Andrzej Lisiecki – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Andrzej Wyszogrodzki – Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Józef Rostkowski – wicestarosta ostrowski, bryg. Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej oraz bryg. Leszek Falbowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
Doniosłość wydarzenia podkreśliła obecność pocztów sztandarowych z OSP w Bogutach – Piankach, OSP w Broku, OSP w Nurze, OSP w Zarębach Kościelnych, OSP w Szulborzu Wielkim, OSP w Daniłówce Pierwszej, OSP w Glinie, OSP w Grądach, OSP w Kańkowie, OSP w Prostyni, OSP w Treblince i OSP w Zawistach Podleśnych.
Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się na plac jednostki OSP przy ulicy Ostrowskiej, gdzie nastąpił ciąg dalszy obchodów. Dowódca uroczystości dh Piotr Konferowicz wprowadził poczty sztandarowe i złożył meldunek generałowi brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi. Następnie dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Prezes świętującej jednostki dh Witold Biegaj powitał gości oraz podziękował za liczne przybycie delegacjom sąsiednich jednostek OSP. Druhna Monika Borowa przedstawiła rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej.
Uroczystego wręczenia sztandaru dokonał generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej została uhonorowana Złotym Znakiem Związku OSP RP, a Prezes Witold Biegaj otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza.
Następnie dokonano wręczenia odznaczeń. Strażacy OSP w Małkini Górnej otrzymali medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaki Strażaka Wzorowego i medale „Pro Mazovia”.
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Artur Borowy, a srebrny medal – dh Łukasz Laska.
Brązowe medale otrzymali:
dh Marcin Kikoła,
dh Piotr Konferowicz,
dh Paweł Mikołajczyk,
dh Kamil Miller,
dh Michał Murawski,
dh Grzegorz Tymiński,
dh Bartosz Zakrzewski,
dh Michał Zawadzki,
dh Tadeusz Zawadzki,
dh Marcin Zawistowski.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:
dh Monika Borowa,
dh Julia Rytel-Siłka,
dh Karolina Stokowska,
dh Mariusz Kania,
dh Maciej Radomski,
dh Cezary Żurawski.
Przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym Pro Mazovia zostali uhonorowani:
dh Piotr Konferowicz,
dh Andrzej Sadowski,
dh Marcin Zawistowski
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika najlepsze życzenia przekazał Pan Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Podarował również nowy agregat prądotwórczy oraz elementy umundurowania dla strażaków z OSP Małkinia Górna.
Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna odczytała i wręczyła na ręce dh Witolda Biegaja list gratulacyjny. W wystąpieniu okolicznościowym podziękowała wszystkim strażackim pokoleniom za zaangażowanie i oddaną służbę na rzecz społeczności Gminy Małkini Górnej. Wyrazy uznania i wdzięczności skierowała również do rodzin strażaków ochotników, które często musiały wykazać się pokładami wyrozumiałości, a niejednokrotnie bały się o życie i zdrowie swoich najbliższych. Pani Wójt podziękowała również wielu osobom z ramienia samorządu oraz Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w pozyskiwaniu funduszy na doposażenie jednostki OSP w Małkini Górnej.
Głos zabrał również generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz, a także wielu innych zebranych gości, którzy jednomyślnie podkreślali wyjątkowość OSP Małkinia Górna i życzyli strażackiego szczęścia na dalsze lata działalności.
Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek wraz z Komendantem Gminnym OSP Panem Witoldem Biegajem dokonali symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą następnie poświęcił ksiądz Kanonik Tadeusz Kaczyński. Poświęcony został również nowy samochód lekkiego rozpoznania ratowniczego wraz z łodzią ratunkową – zakup został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 2019.
Prowadzący uroczystość dr Marcin Zawistowski w imieniu całej strażackiej społeczności podziękował za udział w uroczystych obchodach i zaprosił na poczęstunek.
Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej liczy 47 członków oraz 12 osób w drużynie młodzieżowej. Wszystkim druhnom i druhom życzymy bezpiecznych służb, tyle powrotów ile wyjazdów, jak również opieki ich patrona – Świętego Floriana.
/Info UG/

2 070 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
100. urodziny Pani Józefy Ślendak!

24 sierpnia 2019r. mieszkanka Jasienicy Pani Józefa Ślendak obchodziła setne urodziny! Z tej okazji Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Wiceprzewodniczący Rady...

Zamknij