ggg ggg ggg

Będzie taniej i bez smogu

W poniedziałek, 1 lutego o godzinie 11:15 w Urzędzie Gminy w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki”. Umowę ze strony Województwa Mazowieckiego podpisali członkinie Zarządu: Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, a ze strony Gminy Boguty-Pianki podpisy pod dokumentem złożył wójt gminy Jędrzej Michał Drewnowski oraz skarbnik Mirosława Zbrzeźniak.

W miniony poniedziałek, 1 lutego została podpisana umowa na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Boguty-Pianki. Umowę ze strony Województwa Mazowieckiego podpisały członkinie Zarządu – Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc. Ze strony Gminy Boguty-Pianki swoje podpisy pod dokumentem złożyli wójt gminy Jędrzej Michał Drewnowski oraz skarbnik Mirosława Zbrzeźniak. Zadanie pt. „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01.14-093/18, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. Przewidziana kwota dofinansowania to 1 036 922,86 zł, a szacowany koszt realizacji zadania wyniesie 1 874 372,82 zł. Zgodnie z celami w ramach konkursu wsparcia udzielono na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji”.
W zakres przewidzianych prac wchodzić będzie przede wszystkim wymiana źródeł ciepła w budynku ośrodka zdrowia. W budynku oprócz podmiotu Podstawowej Opieki Zdrowotnej swoje siedziby posiada również między innymi Biblioteka Publiczna i Klub Senior+. Dyżury pełnią tu również pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego i funkcjonariusze Policji. Z tej samej kotłowni zasilane są także dwa sąsiadujące budynki wielorodzinne posiadające łącznie 14 lokali mieszkalnych. Stare piece opalane miałem węglowym po adaptacji pomieszczeń zastąpione zostaną nowoczesnymi, wysoko sprawnymi kotłami spełniającymi najnowsze normy emisji. Kotły te zasilane będą pelletem. Niezbędna będzie także wymiana instalacji grzewczej w budynku oraz starej sieci przesyłowej między budynkami. Bardzo wysoka redukcja zapotrzebowania na ciepło nie byłaby możliwa bez planowanego ocieplenia ścian i wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej. Uzupełnieniem prac termomodernizacyjnych będzie modernizacja instalacji elektrycznej z przewidzianym montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej.
To bardzo ważna inwestycja w budżecie Gminy Boguty-Pianki, która oprócz oczekiwanego efektu ekologicznego przyniesie w kolejnych latach również duże oszczędności finansowe.
/oprac. KW/

1 042 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zakończenie przebudowy budynku świetlicy w Królach Dużych

Gmina Andrzejewo zakończyła realizację kolejnej inwestycji, polegającej na przebudowie budynku świetlicy w Królach Dużych. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Max-Term Muszyński...

Zamknij