ggg ggg ggg ggg

Będą podwyżki dla nauczycieli szkół, prowadzonych przez powiat legionowski

W miniony poniedziałek, 25 listopada odbyła się dwunasta sesja Rady Powiatu Legionowskiego, podczas której radni podjęli uchwałę o podwyżkach dla nauczycieli szkół, dla których powiat legionowski jest organem prowadzącym.

 

Rada Powiatu w Legionowie, oprócz przyznanych ustawowo podwyżek wynagrodzeń nauczycieli podjęła na poniedziałkowej sesji uchwałę o podwyżkach dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Legionowski jest organem prowadzącym.
– Na mocy podjętej uchwały m.in. podniesiono o 20% dodatki za wychowawstwo – do 300 zł nauczycielom w szkołach i do 150 zł nauczycielom w przedszkolu – informuje Joanna Kajdanowicz, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji a zarazem rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycieli kształcących i wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także postulatom nauczycieli, podniesiono wysokość dodatków za tzw. warunki pracy w następujący sposób:
– zwiększenie miesięcznej wysokości dodatku dla nauczycieli realizujących badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich i małoletnich oraz nauczycieli realizujących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami lub opiekunami (dotyczy nauczycieli PPP oraz ośrodka WWRD) ze 165 do 200 zł (wzrost o 21,2%);
– zwiększenie miesięcznej wysokość dodatku dla nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu w szkołach specjalnych, zajęcia dydaktyczne w szkołach przysposabiających do pracy, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, pracę w dniu wolnym od pracy, zajęcia indywidualnego nauczania ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego z 220 do 270 zł (wzrost o 22,7%);
– zwiększenie miesięcznej wysokości dodatku dla nauczycieli realizujących zajęcia wymienione powyżej w tzw. warunkach uciążliwych (dotyczy szkoły specjalnej) z 440 do 550 zł (wzrost o 25,0%). /opr. KW,źródło: Joanna Kajdanowicz/

1 233 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rocznica rozbicia pułtuskiego więzienia

73 lata temu miała miejsce uznawana za ostatnią akcję podziemia antykomunistycznego w wielkim stylu, operacja rozbicia więzienia w Pułtusku. Zakończona...

Zamknij