ggg
ggg ggg

Bartodziejska jak wymarzona. Odbiór robót drogowych

We wtorek, 8 grudnia, odebrano prace związane z przebudową ulicy Bartodziejskiej, wykonane w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pułtusk a Powiatem Pułtuskim, w którym to Powiat powierzył realizację zadania Gminie z jednoczesnym udziałem Powiatu w kosztach związanych z 20% wkładem własnym do kosztów kwalifikowanych, tj. ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz pozostałej infrastruktury rowerowej, jak również pokryciem kosztów niekwalifikowanych zadania – jezdni i kanalizacji deszczowej.
W ramach zadania wybudowany został szeroki trzymetrowy ciąg pieszo-rowerowy o długości 669 m oraz infrastruktura służąca obsłudze ruchu rowerowego w postaci wiat rowerowych, stojaków, samoobsługowych punktów serwisowych, monitoringu i oświetlenia przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ulicą Tartaczną.
Swój udział w inwestycji zasygnalizowali również mieszkańcy ulicy Bartodziejskiej, wspaniale porządkując przylegle tereny oraz zagospodarowując przestrzenie obszarów zieleni wzdłuż swoich posesji. Poprzez nasadzenia drzew i krzewów, jak również zdobienie pomysłowymi kompozycjami w formie np. kamiennych grzybków, pięknie podkreślono świeżość nowych nawierzchni drogowych. Taka inicjatywa bardzo cieszy, ponieważ świadczy o dbałości o wspólnotową przestrzeń.
W ramach przedsięwzięcia zamontowana została wiata, stojaki i rowerowa stacja naprawcza przy ulicy Gajkowicza wzdłuż wcześniej wykonanego ciągu pieszo-rowerowego.
Wybudowany w ulicy Bartodziejskiej ciąg pieszo-rowerowy będzie kontynuowany ulicami Graniczną i Sarbiewskiego, gdzie już trwają prace związane z odwodnieniem drogi i wykonaniem nowego przepustu nad kanałkiem „Borsuki”.
Kolejny sezon rowerowy zapowiada się bardzo ciekawie.
/Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego
w Pułtusku/

140 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
13 Grudnia w Łochowie

Chcąc upamiętnić 39. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego uroczyście otworzono w Łochowie wystawę plenerową pod tytułem „Dwa Grudnie”. Jest to efekt...

Zamknij