ggg
ggg ggg

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Śmieci w lasach, śmieci na poboczach, śmieci w rowach. Znajomy widok? W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy zjawisko zaśmiecania gminy Tłuszcz. Problem dotyczy zarówno miasta, jak i sołectw.

Pracownicy urzędu dokładają wszelkich starań, aby dbać o porządek na terenie gminy, jednak samorząd sam nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest pomoc nas wszystkich! Stąd apel do Mieszkańców, by zachowali porządek, sprzątali po sobie, a odpady wyrzucali w miejsca do tego przeznaczone.
Jeżeli jesteście świadkami, że ktoś nielegalnie pozbywa się śmieci, apelujemy- zgłoście to natychmiast! Dzwonić można na policję lub do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Pamiętajcie, że to od wspólnej troski zależy wygląd naszego otoczenia. Czyż nie przyjemniej jest spacerować w czystym i schludnym otoczeniu niż między porozrzucanymi papierami, puszkami czy butelkami? No właśnie!
Drodzy Mieszkańcy, to jak wygląda gmina po pierwsze świadczy o naszej kulturze, ale ma także wpływ na stan środowiska naturalnego i nasze zdrowie. Stąd apel, byśmy połączyli siły i pokazali tym, którzy śmiecą, że nie ma na to naszego przyzwolenia!
Jednocześnie przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości. Każda posesja powinna być wyposażona w pojemniki na odpady komunalne. W ramach systemu gospodarki odpadami w gminie Tłuszcz, każdy mieszkaniec może oddać firmie zajmującej się ich wywozem dowolną ilość odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych, a także odpadów BIO (jeżeli nie zdecydował się na ich samodzielne kompostowanie). Mieszkańcy mogą także korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, ul. Wiejska 56). Punkt jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00-18.00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 10.00-14.00. Mieszkańcy mogą tam pozostawić m.in.: zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.
Miejmy świadomość, że większość śmieci które trafiają do lasu, rozkładać się będzie dziesiątki, a nawet setki lat. Dziwi czasem, ile ludzie potrafią zadać sobie trudu, by wyrzucić odpady na łono przyrody zamiast do wyznaczonych miejsc.Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw. Jeśli odpady nie trafią do odpowiednich pojemników/worków nie zostaną ponownie wykorzystane i staną bezużytecznymi śmieciami. Jeśli trafią na dzikie wysypisko, niestety nie doczekamy się ich rozkładu ponieważ trwa to zbyt długo.
Poniżej przedstawiamy jak wygląda czas rozkładu przykładowych odpadów:
karton po napoju – 10-30 lat
puszka po konserwie – 40-80 lat
puszka aluminiowa – 50-200 lat
jednorazowa torba foliowa – 100-120 lat
opona samochodowa – 300-500 lat
butelka plastikowa – 500-1000 lat
butelka szklana – kilka tys. lat
Tego, by śmieci wyrzucać do kosza, a nie do lasu wymaga po pierwsze kultura osobista, a po drugie przepisy.
Pamiętajcie, że:
zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.
zgodnie art. 162 ust. 1 Kodeksu wykroczeń „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las podlega karze grzywny lub nagany”.
Niestety, wiele osób nadal lekceważy prawo i za nic ma obowiązujące przepisy. Efektem są dzikie wysypiska, które powstają w różnych rejonach gminy m.in. w lasach czy przydrożnych rowach. Ich likwidacja wymaga sporych nakładów finansowych, a przecież te pieniądze można byłoby przeznaczyć na wiele pożyteczniejszych rzeczy. Koszty sprzątania ponosimy wszyscy, bo to wpływy z naszych podatków!
Dlatego jeszcze raz zwracamy się do Mieszkańców- pomóżcie nam w walce z osobami zaśmiecającymi gminę! Nie bójcie się zwrócić im uwagę albo zgłaszać takie przypadki. Tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie, uda nam się rozwiązać problem.
Dziękujemy każdemu, kto przyłączy się do akcji i odpowie na ten apel!

Zdjęcie prezentuje jeden z przydrożnych rowów na terenie Gminy Tłuszcz.

/Gmina Tłuszcz/

177 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Narodowe Święto Niepodległości w Ząbkach

Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczne obchody Święta Niepodległości w całej Polsce miały skromny i symboliczny charakter. W Ząbkach, po uroczystej...

Zamknij