ggg ggg

Aktywność turystyczna i rozwój obszaru Liwca głównym zadaniem Lokalnych Grup Działania i Stowarzyszeń naszego regionu (17.04.2012)

12 kwietnia w Hotelu Batory w Tłuszczu odbyła się konferencja poświęcona uroczystemu otwarciu szlaku Programu Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca (PATROL). Podsumowano dotychczasowe działania i zainicjowano dalszą współpracę.


Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”, organizatora konferencji reprezentował prezes Zarządu Rafał Rozpara. Przywitał kilkudziesięciu przedstawicieli grup współpracujących ze sobą w naszym regionie: LGD „Bądźmy Razem”, LGD „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenia „KAPITAŁ – PRACA – ROZWÓJ” i Lokalnej Organizacji Turystycznej Skarbiec Mazowiecki. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz starosta powiatu węgrowskiego Krzysztof Fedorczyk, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, wiceburmistrz Wołomina Grzegorz Mickiewicz, wójt Strachówki Piotr Orzechowski, wójt gminy Stoczek Mieczysław Wójcik i in.
W trakcie konferencji uroczyście otwarto Szlak Ekologiczno-Przyrodniczy Doliną Liwca, realizowany w ramach projektu Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca (PATROL). Celem projektu trzech lokalnych grup działania – „Kapitał – Praca – Rozwój”, „Równiny Wołomińskiej” oraz „Bądźmy Razem” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Liwca oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzone zostały badania i analizy służące inwentaryzacji zasobów lokalnych, które można wykorzystać w działalności turystycznej. Przygotowane „Studium zagospodarowania turystycznego doliny Liwca” stało się podstawą do opracowania Szlaku Ekologiczno-Przyrodniczego Doliną Liwca, który skupia w sobie miejsca i obiekty położone w najbliższym sąsiedztwie Liwca (do 10 km). Daje możliwość poznania przyrodniczych walorów tego obszaru i zachęca turystów do częstszych wizyt w regionie. Walory ekologiczno – przyrodnicze Doliny Liwca przedstawił Ryszard Gajewski – prezes Zarządu LGD „Bądźmy Razem” w specjalnej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Mariolę Kiełek. O zrównoważonym rozwoju w perspektywie do 2020 roku oraz o możliwościach, jakie daje realizacja projektu PATROL oraz w ramach osi 4 LEADER mówił Jarosław Supera – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”. Omówił działanie swojej grupy i zapoznał zebranych z projektami OPUSS, AS, SZREK, PRESTIGE, Fundacja Woda i Energia. Podkreślał, że LEADER są najbardziej prorozwojowymi działaniami i powinny stać się nośnikami wartości oraz nowych treści. Przybliżył zebranym przepisy i uchwały prawa wspólnotowego Polski i UE oraz kierunki, priorytety i programy dotyczące nowego okresu 2013 – 2020.


W trakcie konferencji uroczyście podpisano deklarację współpracy grup działania z Lokalną Organizacją Turystyczną Skarbiec Mazowiecki. Niecodziennym pomysłem dla podkreślenia wagi porozumienia stało się podpisanie przez głównych przedstawicieli oraz gości specjalnie w tym celu przygotowanych i oznakowanych kamieni pamiątkowych. Podsumowując spotkanie prezes LGD „Równiny Wołomińskiej” podziękował za zaangażowanie w już zrealizowane projekty i wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie się zacieśniała.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

2 109 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radzyminiacy chcą przypomnieć nauczanie Jana Pawła II i przy okazji pobić rekord w instrumentalnym wykonaniu „Barki”!!! (17.04.2012)

Czegoś takiego jeszcze w naszym mieście nie było! W ostatnią sobotę kwietnia każdy z nas może wziąć udział w niepowtarzalnym...

Zamknij