ggg
ggg ggg

Absolutorium dla Burmistrza Radzymina

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Przed tym ważnym głosowaniem radni miejscy zostali zapoznani z Raportem o stanie Gminy Radzymin oraz sprawozdaniem finansowym i wykonaniem budżetu za rok 2020.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, która odbyła się
28 czerwca, burmistrz Krzysztof Chaciński otrzymał wotum zaufania
(19 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”) oraz absolutorium (20 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”).
Mimo pandemii miniony rok można zaliczyć w gminie Radzymin do udanych pod względem wzrostu dochodów budżetowych, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestycji.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, jak znacznie zmienił się budżet gminy. Na koniec 2020 r. dochody wyniosły aż 192.516.277,73 zł
(95,95% planu) przy dochodach w 2013 r. w wysokości 63.475.386,58 zł.
Główną składową dynamicznego wzrostu były dochody bieżące. Dynamika wzrostu tej kategorii ukształtowała się w ostatnich latach na średnim poziomie 16,04%. W okresie analizy dochody bieżące stanowiły 278% wartości 2013 r.
Znaczny wzrost odnotowano również w 2020 r. po stronie wydatkowej. Wydatki budżetu Gminy Radzymin w minionym roku wyniosły 203.998.827,32 zł
(96,03% planu), przy wartości dla
2013 r. na poziomie 55.489.595,43 zł.
Stanowi to wzrost o 267,63% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wysokości 20,61%.
Rok 2020 wpisuje się w długofalową tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe w 2020 roku osiągnęły wartość 41.115.428,99 zł i stanowiły 1466,15% wartości cechującej rok 2013. Wydatki wzrosły względem roku poprzedniego o 50,25% a różnica wartościowa wyniosła 13,75 mln zł.
Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 11 482 549,59 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wys.
11 777 974,00 zł. Na koniec 2020 r. zobowiązania Gminy wyniosły 64.791.622,50 zł, co stanowiło 33,66% wykonanych dochodów budżetu, przy czym Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.
Uzyskane wotum zaufania i absolutorium przez Burmistrza Radzymina to docenienie pracy całego zarządu Gminy Radzymin, dyrektorów jednostek, kierowników referatów, pracowników urzędu oraz Rady Miejskiej w Radzyminie.
– W czasie pandemii, cięcie kosztów i podejmowanie trudnych decyzji pozwoliło nam przejść łagodnie przez ten trudny czas. Dziękuję Państwu radnym za współpracę oraz moim współpracownikom. Coraz większy budżet i tak duża liczba zadań nie byłyby tak sprawnie realizowane, gdyby nie dobry zespół. I temu zespołowi, z którym współpracuję na co dzień, składam serdeczne podziękowanie – podsumował burmistrz Radzymina, któremu gratulujemy tak pomyślnego wyniku głosowań absolutoryjnych.

/opr. KW, źródło: Gm. Radzymin/

 

82 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gminy znad Zalewu Zegrzyńskiego łączą siły w walce o czyste powietrze!

W poniedziałkowe popołudnie, 5 lipca w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa nad Zalewem Zegrzyńskim, Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki wraz z przedstawicielami:...

Zamknij