ggg ggg ggg

84 Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Dnia 17 września 2023 roku w Andrzejewie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone obchodom 84. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Tego dnia upamiętniono wydarzenia z dnia 12 i 13 września 1939 roku, oddając hołd żołnierzom walczącym za Ojczyznę.

Pomimo upływu czasu, mieszkańcy pamiętają o tym ważnym wydarzeniu licznie gromadząc się, by uczcić heroizm poległych oraz ich poświęcenie w obronie wolności i niepodległości Polski. Uroczyste obchody 84. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem rozpoczęły się o godzinie 12:30 Mszą Świętą, która została odprawiona w Kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie. Podczas kazania ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski nawiązał do heroicznej walki żołnierzy 18 Dywizji Piechoty oraz wydarzeń z września 1939 roku. Mówił również o tym, iż zachowanie pamięci o ludziach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, jest nie tylko naszym obowiązkiem, przede wszystkim jest dla nas powodem do dumy. Powiedział również o tym, że obchody te są wyrazem naszej wdzięczności tym żołnierzom, którzy walcząc w obronie swojego terytorium – zginęli, poświęcając własne życie dla polskiego narodu. W pięknych słowach podkreślił też, jak ważną rolę obecnie spełnia Wojsko Polskie, w tym 18 Dywizja Zmechanizowana. Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym. Na początku wszyscy udali się do Mauzoleum, na którym pochowano ponad 400 żołnierzy 18 Dywizji Piechoty. Tam, Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zabierając głos powitała zebranych gości, wśród których znaleźli się: Sztandar i Żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej na czele z podpułkownikiem Krzysztofem Rabek, ppłk Robert Grodziński z Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, Poczty sztandarowe, Paweł, Stefan i Anna Koseccy, Paweł Hertel i rodziny żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, Robert Mamątow senator RP wraz z małżonką, Marcin Grabowski kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Mirosław Augustyniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Danuta Bodzek – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, ks. prob. Jerzy Kruszewski,
ks. Andrzej Zieliński, Józef Rostkowski – wicestarosta ostrowski, radni powiatu ostrowskiego na czele z przewodniczącą Dorotą Subdą, Daniel Choinka – zastępca burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, Rafał Kowalczyk – wójt gminy Wąsewo, Wiesława Zawisza – skarbnik gminy Szulborze Wielkie, st. brygadier Leszek Falbowski – zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Jerzy Trojanowski – prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Kawalerii Ochotniczej -reprezentowany przez: Pluton Kawalerii Zaręby-Kościelne w barwach 10 Pułku Ułanów Litewskich, Ułańska Straż Tradycji i Wiary w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Bobrownik nad Wieprzem, Oddział pod dowództwem rotmistrza Jerzego Konowrockiego, Stowarzyszenie WIZNA na czele z wiceprezesem Marcinem Sochoń, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łomży, Henryk Faderecki – Zarząd Koła Nr 84 w Komorowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze Szkół Podstawowych w Andrzejewie, Starej Ruskołęce i Ołdakach-Polonii, przedstawiciele szkół z terenu powiatu ostrowskiego, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Klub Seniora w Andrzejewie, Bratnia Wspólnota Katolickich Mężczyzn – Rycerze Kolumba, Grupa Motocyklowa ,,Stajnia’’, kolekcjonerzy militariów na czele z Markiem Krajewskim, radni Rady Gminy Andrzejewo, sołtysi, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Andrzejewo, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy z terenu Gminy Andrzejewo i przybyli goście, przedstawiciele mediów: Kuriera –W, Tygodnika ,Ostrołęckiego, Ostrowskiego Portalu Internetowego oraz wszystkich zebranych na uroczystości. Następnie Pani Beata Ponichtera przybliżyła historię 18 Dywizji Piechoty, mówiąc o walkach stoczonych pod Andrzejewem przez polskich żołnierzy, będących wzorem patriotyzmu, waleczności, męstwa oraz odwagi. W swoim przemówieniu nawiązała również do postaci samego dowódcy 18 Dywizji – pułkownika Stefana Kosseckiego, który został zamordowany przez sowieckiego okupanta, a teraz ma swój symboliczny grób w andrzejewskiej ziemi. Mówiła również o okrucieństwie czasów wojny; jak wiele było cierpienia, bólu, łez. Prześladowano oraz poddawano licznym represjom miejscową ludność, a także żołnierzy 18 Dywizji Piechoty. Głos zabrali również zaproszeni goście m.in. Senator RP P. Robert Mamątow, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Marcin Grabowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Augustyniak. List okolicznościowy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał wójt Gminy Wąsewo – Rafał Kowalczyk. W swoich przemówieniach goście nawiązali do tematyki historycznej uroczystości, mówiąc o silnych cechach polskiego żołnierza (heroizm, odwaga, męstwo, waleczność); o cierpieniach wojennych. Zaznaczali, iż doświadczenia wojenne sprzed wielu lat są dla każdego z nas pewną lekcją historii. Kolejnymi punktami uroczystości było odczytanie Apelu Poległych oraz Salwa Honorowa w wykonaniu Żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Następnie obecne delegacje złożyły kwiaty na grobach Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Wśród nich była Delegacja Gminy Andrzejewo, którą reprezentowali: wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, skarbnik Gminy Paulina Pecura oraz sekretarz Gminy Robert Rosiak. Całą uroczystość swoim występem artystycznym uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, gdzie chór szkolny zaprezentował pieśni patriotyczne. Odczytany został wiersz autorstwa Ryszarda Skłodowskiego pt. ,,Żołnierskie Wyznania ‘’ przez mieszkankę Gminy Andrzejewo – Urszulę Jagielską. Dodatkowo oprawą muzyczną uroczystości zajęła się wojskowa orkiestra dęta. Podczas uroczystości na boisku sportowym w Andrzejewie, dodatkowo odbyły się pokazy sprzętu wojskowego 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz wystawa militariów (m.in. broń, części ubioru). Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Możliwość zobaczenia z bliska różnej broni a także sprzętu wojskowego, przyciągnęła wiele osób. Uczestnicy mogli poznać przedstawioną w różnych formach historię bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Ponadto przy stoisku Stowarzyszenia „Wizna 1939” można było zdobyć ciekawe informację a także nabyć różne publikacje o treści historycznej. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach.

/Info UG Andrzejewo/

229 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oficjalne oddanie trzeciego bloku na osiedlu przy ul. Łącznej

15 września 2023 r. odbyła się kolejna już uroczystość oddania, ale tym razem ostatniego budynku wielorodzinnego na osiedlu przy ul....

Zamknij