ggg

81 lat temu tu zatrzymał się „Hubal”

W minioną niedzielę, 4 października odbyły się uroczyste obchody 81. rocznicy pobytu mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wraz z oddziałem wydzielonym Kawalerii Wojska Polskiego na terenach obecnego powiatu wołomińskiego i gminy Poświętne.

Pod koniec września 1939 r. w ówczesnym majątku w Krubkach-Górkach, w gminie Ręczaje powiatu radzymińskiego, zatrzymał się wraz z oddziałem spieszący na pomoc kapitulującej Warszawie, ostatni kawalerzysta II RP, a zarazem pierwszy partyzant II wojny światowej – mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal”.
Pamięć o tym wydarzeniu pielęgnowana jest od lat w sposób godny zarówno przez władze samorządowe, jak i mieszkańców. Podobnie jak w poprzednich latach, organizatorami ubiegłoniedzielnych uroczystości byli: starosta powiatu wołomińskiego Adam Lubiak, wójt gminy Poświętne Sylwester Niźnik oraz prof. dr hab. Witold Modzelewski wraz z małżonką.
Obchody odbyły się w historycznym parku (okalającym dawny dwór, a obecnie kompleks hotelowy Pałac Alexandrinum), w którym znajduje się pomnik mjra Henryka Dobrzańskiego.
Wśród uczestników znaleźli się m.in.: wnuk mjr Henryka Dobrzańskiego p. Henryk Sobierajski, poseł na Sejm RP Piotr Uściński, radni Sejmiku Woj. Mazowieckiego: Katarzyna Lubiak i Konrad Rytel, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak wraz z delegacją radnych, starosta Adam Lubiak, wicestarosta Piotr Borczyński, wójt Poświętnego Sylwester Niźnik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Wiecheckim i radnymi gminnymi, gospodarz miejsca prof. dr hab. Witold Modzelewski, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu wołomińskiego.
Odpowiednią oprawę uroczystości nadała obecność: Kompanii Honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej, orkiestry wojskowej a także licznych pocztów sztandarowych jednostek OSP, szkół podstawowych, I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej oraz związków kombatanckich: Związku Sybiraków Koło w Wołominie i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wołominie.
Wydarzenie zainaugurowała polowa Msza Święta w intencji mjra Henryka Dobrzańskiego i jego żołnierzy. (Godne odnotowania, że we wspólnej modlitwie uczestnikom nie przeszkodził nawet przelotny deszcz, ponieważ organizatorzy przewidzieli taką ewentualność i przygotowali namioty, pod którymi wszyscy mogli się schronić).
Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni wysłuchali ciekawej prelekcji historycznej, którą wygłosił profesor Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. Juliusz S. Tym. (Piękny wykład poświęcony postaci legendarnego majora „Hubala” nagrodzony został gromkimi oklaskami zebranych, a wnuk bohatera p. Henryk Sobierajski przekazał na ręce płka Juliusza Tyma w dowód wdzięczności pamiątkowy obraz).
– Postawa żołnierska „Hubala” stała się symbolem walki o wolność i niepodległość Polski. Symbolem poświęcenia dla Ojczyzny – przypomniał zgromadzonym podczas wystąpienia okolicznościowego starosta wołomiński Adam Lubiak, który w trakcie uroczystości wręczył współorganizatorom, a także wnukowi majora „Hubala” oraz prof. Tymowi pamiątkowe medale i ryciny wykonane z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Zebrani z uwagą wysłuchali także Listu Okolicznościowego od Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, który odczytała radna Sejmiku Mazowieckiego p. Katarzyna Lubiak.
Oficjalną część obchodów zwieńczył Apel Poległych wraz z salwą honorową oraz ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem mjra Henryka Dobrzańskiego.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej.
/opr. R.L.;
foto: Janusz Czerwiński/

3 848 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na realizację projektu pn.: „AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – POWIAT OSTROWSKI”

W dniu 30 września 2020 r. władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym EUROASFALT Sp. z o....

Zamknij