ggg ggg

65-lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

Uroczystość objęta została patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a ogólnopolski konkurs zorganizowany został przez szkołę we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej oraz
22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie i Wojskowym Biurem Historycznym. Święto rozpoczęto od Mszy Świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej, którą odprawił proboszcz parafii ks. dziekan Jan Okuła oraz od zwiedzania Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Główna część obchodów – uroczysta akademia odbyła się w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie.
Przybyłych gości witały w imieniu dyrektora szkoły Romana Malickiego i społeczności szkolnej, prowadzące uroczystość: kierownik pnz Marta Falbowska i Kinga Przastek, m.in.: Henryka Kowalczyka wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Przemysława Bednarskiego Szefa Gabinetu Politycznego Wicepremiera, Justynę Pętkowską dyrektora Biura Poselskiego Pana Marka Zagórskiego, Michała Giersa dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Marcina Grabowskiego kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ks. prałata dr Jana Okułę, starostę Powiatu Ostrowskiego Zbigniewa Chrupka, burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera, Dowódcę 22 Wojskowego Ośrodka Kartografii w Komorowie pułkownika Leszka Iwańca, wiceprezesa Zarządu BS w Ostrowi Maz. – Dariusza Kołodziejskiego, ppłk Waldemara Kowalskiego Dowódcę 52. Batalionu Lekkiej Piechoty, majora Andrzeja Komorowskiego Kustosza Sali Tradycji w Komorowie, Krystiana Kołacza kierownika Klubu Garnizonowego w Komorowie, wójtów: Waldemara Brzostka wójta gminy Ostrów Mazowiecka, Urszulę Wołosiewicz – wójta gminy Zaręby Kościelne, Mariusza Soliwodę wójta gminy Wizna oraz przedstawicieli wójtów pozostałych gmin i radnych gminnych oraz powiatowych z powiatu ostrowskiego. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele uczelni współpracujących ze szkołą, służb mundurowych, instytucji, jednostek oświatowych, szkół i przedsiębiorców oraz dyrektorzy, pedagodzy i młodzież z ZS CKR w Starym Lubiejewie (w związku z tym, że uczestniczyło kilkudziesięciu gości lista osób zamieszczona jest na stronie szkoły).
Duże wrażenie na zebranych wywarło wykonanie utworu „Quo Vadis, Domine” przez szkolny zespół ANSAMBL składający się z nauczycieli i uczniów pod kierunkiem Małgorzaty Wójcickiej. W swojej wypowiedzi dyrektor Roman Malicki przytoczył słowa Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „SZKOŁA MUSI BYĆ NARODOWA! SZKOŁA MUSI DAĆ MŁODZIEŻY MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY, DO KULTURY RODZINNEJ I NARODOWEJ… MUSI WYCHOWAĆ W TYM DUCHU” i podkreślił, że takie wartości chcą przekazywać i przekazują młodzieży.
Z dumą opowiadał o osiągnięciach swoich uczniów chwaląc kadrę pedagogiczną, o codziennej pracy z młodzieżą, procesie edukacyjnym i funkcjach, które pełni szkoła, wzroście liczby uczniów, wynikach nauczania a także o licznych inwestycjach, które znaczącą wpłynęły na postrzeganie szkoły. Wymienił instytucje i firmy, które współpracują ze szkołą i podziękował wszystkim, którzy wspierają ZS CKR w Starym Lubiejewie. Do Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie uczęszcza obecnie 320 uczniów kształcących się w zawodach takich, jak: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Dodatkowo 78 osób uczestniczy w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dla Dorosłych.

Pierwszy zabrał głos Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi. Pogratulował panu dyrektorowi Romanowi Malickiemu i poprzedniemu dyrektorowi oraz całemu gronu pedagogicznemu takiego wielokierunkowego podejścia do kształcenia i wychowania młodzieży. Powiedział: „Każda wiedza – nawet najlepsza – bez wychowania, bez należytego podejścia do drugiego człowieka nie jest wiedzą w pełni wykorzystaną”. Podkreślił, że przejęcie szkół rolniczych przez resort rolnictwa i rozwoju wsi było bardzo ważną i dobrą decyzją.
– Kształcenie rolnicze wymaga dużego wysiłku, szczególnie finansowego. Bez znakomitej bazy dydaktycznej, bez nowoczesnych maszyn, trudno o dobre wykształcenie rolnicze. Wszak rolnik to jeden z najtrudniejszych zawodów – wymaga wszechstronnej wiedzy: ekonomicznej, mechanicznej, cyfrowej, teraz już ogromnej, ale też przyrodniczej – powiedział podczas uroczystości szef resortu rolnictwa.

W imieniu rektora prof. dr hab. Mirosława Minkina z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach głos zabrał prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała. Podziękował za ciężką pracę i poświęcenie, których celem zawsze było utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Na ręce dyrektora Romana Malickiego przekazał certyfikat współpracy „Szkoła Patronacka”. Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, który wystąpił w imieniu Wojewody Mazowieckiego wręczył dyrektorowi Romanowi Malickiemu dyplom uznania za prężną działalność dydaktyczno-wychowawczą i cenny wkład w kształtowanie kolejnych pokoleń młodych specjalistów, gotowych modernizować polską wieś i współtworzyć nowoczesną gospodarkę. Radny pan Mirosław Augustyniak, który wystąpił w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego podziękował za zaproszenie i gratulował kultywowania narodowych tradycji, wpajania wartości takich jak, patriotyzm, honor i służba drugiemu człowiekowi oraz ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości nauczania, którymi może szczycić się ZS CKR w Starym Lubiejewie. W imieniu władz powiatu: starosty Zbigniewa Chrupka, burmistrza Jerzego Bauera, wójta gminy Zaręby Kościelne Urszuli Wołosiewicz, przedstawiciela gminy Stary Lubotyń, głos zabrał wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, który wyraził ogromne zadowolenie z dobrych relacji ze szkołą i z doskonałych warunków, w jakich kształcą się uczniowie.

Jako przedstawiciel Sieci Szkół Rolniczych i absolwent głos zabrał dyrektor ZS CKR w Sokołowie Podlaskim Sławomir Wróblewski oraz absolwentka Krystyna Szepietowska. Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Ostrowi Mazowieckiej pułkownik Jerzy Trojanowski odznaczył pana dyrektora Romana Malickiego „Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej”. Wystąpienia zakończyły panie: przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Bączyk oraz przedstawicielka młodzieży Dominika Wróblewska, które skierowały podziękowania na ręce dyrektora i nauczycieli.
Na wniosek Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda przyznał:
złoty „Medal za Długoletnią służbę”- Barbarze Książek,
srebrny „Medal za Długoletnią Służbę” – Annie Wierzbowskiej.
Henryk Kowalczyk – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”: Marcie Falbowskiej, Maryli Król-Jankowskiej, Andrzejowi Barchanowiczowi, Remigiuszowi Wasilowi.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: Andrzejowi Sakowiczowi, Małgorzacie Wójcickiej, Małgorzacie Gajewskiej, Jerzemu Jastrzębskiemu, Sławomirowi Konarzewskiemu, Krzysztofowi Markowskiemu, Alinie Sobotce, Stanisławowi Antoniakowi, Annie Chrzczonowskiej.


W podziękowaniu za wsparcie działalności i okazaną życzliwość, dzięki której ZS CKR w Starym Lubiejewie mógł realizować cele i zamierzenia, pan dyrektor Roman Malicki wręczył medale: „Zasłużony dla ZS CKR w Starym Lubiejewie”, które otrzymali: wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, ks. dziekan dr Jan Okuła, prof. dr hab. Marek Gugała, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, Waldemar Brzostek wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Krzysztof Winiarski- dyrektor zarządzający Zespołem Młynów Jelonki Interchemall, Sławomir Wróblewski – dyrektor ZS CKR w Sokołowie Podlaskim, Michał Skłodowski (Market Budowlany Skłodowscy), Krystyna Szepietowska (Gama Group Szepietowscy), Ryszard Gocłowski- właściciel wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego, Małgorzata Jasińska, generał broni Krzysztof Radomski Szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej, poseł Marek Zagórski, Anna Radecka dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, Bartosz Kublik prezes Zarządu BS W Ostrowi Mazowieckiej, Irena i Kazimierz Rupińscy (Zakład Produkcji Kruszyw „Rupińscy”).
Medalami „Zasłużony dla ZS CKR w Starym Lubiejewie” uhonorowani zostali założyciele szkoły – Czesława Kuczyńska i dyrektor Zdzisława Kuczyński. Medale zostały przekazane synom: Jarosławowi i Zbigniewowi Kuczyńskim.
Polonez w wykonaniu młodzieży poprzedził podsumowanie III OGÓLNOPOLSKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU WIEDZY O SZKOLE PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konkursie wzięło udział 118 uczestników z 20 szkół. Lista nagrodzonych i wyróżnionych znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Część artystyczna została zaprezentowana przez młodzież przygotowaną pod kierunkiem Anny Wierzbowskiej oraz Małgorzaty Wójcickiej. Po czym wręczono wszystkim uczestnikom biuletyn wydany z okazji 65 – lecia szkoły i na tym zakończono pierwszą część uroczystości. Zebrani następnie udali się do holu głównego szkoły, gdzie uroczyście otwarto nowe pracownie gastronomiczne. Otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: wicepremier Henryk Kowalczyk, prof. dr hab. Marek Gugała, kierownik Delegatury Marcin Grabowski, dyrektor Delegatury Michał Giers, Zenon Kowalewski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, starosta Zbigniew Chrupek, burmistrz Jerzy Bauer dyrektor szkoły Roman Malicki. Ksiądz dziekan dr Jana Okuła dokonał uroczystego poświęcenia, a dyrektor Roman Malicki zaprosił gości na zwiedzanie nowych pracowni. Uroczystości towarzyszyła wystawa materiałów źródłowych o Szkole Podchorążych Piechoty prezentowana przez Wojskowe Biuro Historyczne i wystawa szkolna poświęcona Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie

/J.Cz./

532 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umów w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W dniu 14 marca 2023 r. w Andrzejewie podpisano umowy w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa...

Zamknij