ggg ggg

40 –lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia (15.01.2013)

Janusz Borzyński – dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Pułtusku został odznaczony złotym medalem im J. Kilińskiego podczas piątkowej uroczystości 40 -lecia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Jubileusz odbył się na zamku w Pułtusku. Uroczystość uświetnił swoją obecnością marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w pułtuskiej bazylice, podczas której ks. kanonik Wiesław Kosek dokonał poświęcenia sztandaru. Po przemarszu pocztów sztandarowych przez pułtuski rynek w kierunku Domu Polonii, w Sali Maneż rozpoczęło się spotkanie rzemieślników, podczas którego nie brakowało zarówno ciepłych słów od zaproszonych gości jak i osób odznaczonych i uhonorowanych.  Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Izbę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Starosta pułtuski Edward Marek Wroniewski na ręce Mariana Edwarda Ząbka Prezesa Izby Rzemieślniczej MKiP przekazał list gratulacyjny z okazji jubileuszu. W liście swym zaznaczył iż „rzemiosło jest sztuką nieodmiennie kojarzoną z tradycją, zwyczajami, wiedzą i doświadczeniem przekazywanymi z pokolenia na pokolenie”. W słowach przekazanych zgormadzonym zwrócił również uwagę iż „nie sposób przecenić roli jaką ma dla rozwoju gospodarczego, życia kulturalnego i społecznego naszych regionów. Dostrzegam zaangażowanie Izby Rzemieślniczej w  realizację przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnego rynku pracy jak pomoc udzielana zrzeszonym organizacjom oraz osobom zamierzającym uruchomić działalność gospodarczą, prowadzenie praktycznej nauki zawodu jak również przygotowanie egzaminów kwalifikacyjnych i wydawanie dokumentów czeladniczych”.


Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska wręczając z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa Zarządu adres okolicznościowy oraz album powiedziała – „Pragnę podziękować za dotychczasową współpracę i życzę wielu sukcesów oraz wytrwałości w kształtowaniu pięknego wizerunku polskiego rzemiosła”. Szablą J. Kilińskiego pasowano oraz uhonorowano Annę Lesiak – Dyerktora Cechu w Wyszkowie oraz Andrzeja Kowalskiego – członka Zarządu Izby.

Platynowymi medalami im. J. Kilińskiego z okazji 40 – lecia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie odznaczono:  Barbarę Bednarską (Łęczyca), Ryszarda Bednarskiego (Wyszków), Jana Budnego (z-ca przew. Sadu Izbowego), Zdzisława Ciszewskiego (były Wiceprezes Izby), Jana Kalińskiego (Żyrardów), Piotra Karbowskiego (Żuromin), Jana Kołodzieja (Łuków),Zbigniewa Małolepszego (Mława), Stanisława Morawskiego (Płońsk) oraz  Jana Śmigielskiego (Przasnysz).
Złote medale z okazji jubileuszu otrzymali: Janusz Borzyński (Pułtusk), Marek Biłaogrodzki (członek Sądu Izbowego), Stefan Boćkowski (Przasnysz), Roman Chmielewski (Wyszków), Ryszard Frankowski (Płock), Zenon Frąckiewicz (Wyszków), Kazimierz Jakubowiak (Łuków), Bogdan Marynowski (Łęczyca), Ewa Nisiobędzka (Ostrołęka), Cecylia Pijanowska (Ostrołęka), Grażyna Poniatowska (Główna Księgowa Izby), Zygmunt Świętochowski (Węgrów), Ewa Wysokińska (Łuków).
Srebrnymi medalami zostali odznaczeni: Aldona Grzywińska (Ostrów Maz.), Zbigniew Kołodziej (Łuków), Dariusz Kusiński (Siedlce), Andrzej Makulec (Garwolin), Maria Mikulska (Garwolin), Janusz Otłowski (Maków Maz.), Jan Więckiewicz (Przasnysz), Iwona Racińska (Kierownik Biura Cechu),  Agnieszka Rutkowska (Przasnysz), Andrzej Smoter (Łuków), Zuzanna Matyka (prac. Biura Izby).  Podczas tak podniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć Honorowych Odznak Izby Rzemieślniczej. Otrzymali je: Jerzy Bartnik – Prezes ZRP, Maciej Prószyński – Dyrektor Generalny ZRP, Jolanta Kosakowska – dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Arkadiusz Kowalski, Zbigniew Bednarek, Cikacz Iwona, Klimek Justyna, Teresa Widulińska, Bożena Kądewicz, Iwona Tymińska, Agnieszka Harasim.  Każde z biur Cechu otrzymało dodatkowo pamiątkowe odznaczenia z okazji jubileuszu oraz prezent – komputer przenośny.  Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powstałą w 1973 r. W cechach i spółdzielniach zrzesza zakłady rzemieślnicze wszystkich branż z terenu 24 powiatów. Do zakresu jej zadań należy również działalność oświatowa.  W około 1200 zakładach rzemieślniczych praktyczną naukę zawodu pobiera ponad 4000 młodocianych pracowników. Ponadto przy Izbie działa Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości, za pośrednictwem którego prowadzone są szkolenia oraz kursy; dokształcające i kwalifikacyjne kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.  Na wniosek Izby Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów oraz przyznawania tytułów zawodowych i tytułów mistrza w zawodach sprzedawca i kucharz małej gastronomii.
Bernadeta Hamowska

Galeria zdjęć

6 042 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
3 : 0 dla CAMPERA (15.01.2013)

Ubiegła sobota okazała się szczęśliwa dla KS CAMPER. 12 stycznia w Sali sportowej WOSiR w Wyszkowie Camper rozegrał mecz z...

Zamknij