ggg
ggg ggg

346 tysięcy 780 zł otrzyma Liceum Ogólnokształcące w Uralach na dodatkowe zajęcia dla młodzieży (18.06.2013)

12 czerwca 2013 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania środków na realizację projektu pt. „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”, który dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.


Dokument podpisali: Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Szymanik – dyrektora Maz. Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Maria Łopuska – dyrektor szkoły w Urlach. Starostwo wołomińskie reprezentował Konrad Rytel – wicestarosta oraz Marzena Walczyk – naczelnik Wydziału Finansowego. W tym ważnym dla powiatu i młodzieży szkolnej momencie udział brali również: Paweł Solis – przewodniczący Rady Powiatu, Katarzyna Pazio – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji oraz Paweł Bednarczyk – burmistrz Tłuszcza, Dariusz Kokoszka – wójt gminy Jadów i Piotr Orzechowski – wójt gminy Strachówka. Ks. Leszek Bieńkowski – proboszcz parafii Urle, grono pedagogiczne wraz z uczniami Liceum reprezentowali społeczność Urli.

 
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, ma służyć do przeprowadzenia dodatkowej nauki języka angielskiego, matematyki, umożliwienie działania kół zainteresowań, uczestnictwa w kulturze np. wyjazdów do kina i teatru, itp. Całkowita wartość projektu to 370 300,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 346 780,00 zł.

O szkole i możliwościach, jakie daje projekt pt. „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” mówiła Maria Łopuska dyrektor szkoły:
 – „ Liceum im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach powstało w roku 2002. Od początku cieszy się popularnością nie tylko w środowisku lokalnym czy nawet wojewódzkim. Uczy się u nas w klasach policyjnych, wojskowych i strażackich, młodzież pochodząca z rożnych części kraju. To szkoła, która wyróżnia się spośród innych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, między innymi ze względu na klasy mundurowe. Nasza placówka to szkoła wiejska, stąd jej uczniowie mają ograniczony dostęp do zasobów kultury. Projekt, na który umowa o realizacji od nowego roku szkolnego zostanie dziś podpisana, jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. Zgodnie z jego nazwą „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”, młodzież dzięki możliwości wyrównania szans edukacyjnych zdobędzie narzędzie do kształtowania swojego życiowego sukcesu. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowani, wyjazdy do kin i teatrów, wycieczki nie tylko wzmocnią szanse uczniów na rynku pracy, wspomogą ich rozwój zawodowy, ale przyczynią się do rozwoju lokalnego, rozwoju regionu i społeczeństwa informacyjnego. Projekt ten jest dla nas ważny jeszcze z jednego powodu. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej odciąża jego beneficjenta Powiat Wołomiński w zapewnieniu uczniom wielopoziomowego dostępu do kultury. Nam zaś, jego realizatorowi, pozwala skupić się tylko na rozwoju młodzieży, nie martwiąc się kwestiami finansowymi. Dziś ważny dla nas dzień, ważne święto.

Jedenaście lat temu nasze liceum powstało, pięć lat temu przyjęliśmy imię Bitwy Warszawskiej 1920 roku, dziś uroczystość podpisania projektu, który wzmocni nasz rozwój. To wiele powodów do radości. Tym bardziej cieszy dziś obecność pana Marszalka, bo należy przypomnieć, że to właśnie on przecinał wstęgę podczas otwarcia naszej szkoły w 2002 roku”.
Marszałek Adam Struzik podkreślał, że zadaniem samorządu wojewódzkiego i takich projektów jest niwelowanie różnic, bo chociaż żyjemy w regionie rozwiniętym, ale już kilka kilometrów od Warszawy wygląda to inaczej.  Potrzeba budować region, w którym warunki dostępu do edukacji, kultury były porównywalne, takie jak w całej Unii Europejskiej. Gratulował szkole wybrania swojej specjalizacji, która jest tak atrakcyjna, że młodzież chce się tu w Urlach uczyć. Dzięki tej ofercie szkoła, chociaż jedna z najmniejszych, może funkcjonować.


Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety: www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy wypowiedz marszałka Adama Struzika oraz innych osób.
Dobrze też wspominała współpracę ze szkołą przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, która podsumowała zalety projektu i uważa, że punkty projektu zostaną wykonane sprawnie, bo opiekunem jest osoba doświadczona. Wspomniała o cyberprzestrzeni, budowaniu bezpieczeństwa i specyfikę szkoły w Urlach. Z kolei wicestarosta Konrad Rytel zapewniał, że dziś możemy się cieszyć, że samorząd Jadowa podjął kilka lat temu decyzję o powstaniu tej placówki. Podziękował marszałkowi za uczestniczenie w uroczystym podpisaniu umowy i wspieraniu nie tylko szkoły, ale całego powiatu wołomińskiego. Zapowiedział nowe pomysły i opiekę samorządu dla placówki. Kilka słów uznania i gratulacji przekazał wójt Jadowa Dariusz Kokoszka. Spotkanie było też okazją do przekazania przez marszałka Adama Struzika upominku dla szkoły na ręce dyrektor M. Łopuskiej. Pani dyrektor ze swojej strony wręczyła przybyłym gościom pamiątkowe gadżety.           

 Pięć lat temu szkoła przyjęła imię Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali specjalny program artystyczny, na który złożyły się utwory poetyckie przeplatane przedwojennymi piosenkami wojskowymi, patriotycznymi z okresu międzywojennego, II wojny światowej i późniejszych oraz oczywiście mówiącymi o Bitwie Warszawskiej 1920 r. oraz Cudu nad Wisłą.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 926 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste odsłonięcie Obelisku z tablicą upamiętniającą Powstanie Styczniowe (18.06.2013)

Niedzielne uroczystości: msz św. w intencji Ojczyzny, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku w miejscu „starej” plebanii, „Żywa lekcja historii”, zgromadziła...

Zamknij