ggg ggg

2111 zdarzeń w ciągu dwunastu miesięcy – Strażacy z powiatu wołomińskiego podsumowują miniony rok… (19.03.2013)

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminach powiatu wołomińskiego trwa właśnie okres walnych zebrań sprawozdawczych za 2012 rok, w którym odnotowano 2111 niebezpiecznych zdarzeń, w większości pożarów.

Z informacji przekazanych nam przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wynika, iż rok ubiegły należał do najspokojniejszych w porównaniu z ostatnimi latami. Bynajmniej jednak strażacy i tak nie mogli narzekać na brak zajęć.
Do końca 2012 roku na terenie powiatu wołomińskiego miało miejsce 2111 zdarzeń (o 592 zdarzenia mniej niż w roku 2011). Wśród nich odnotowano: 1363 pożarów (w tym: 1249 pożarów małych, 113 średnich i 1 duży) co daje 64,5 % zdarzeń ogółem; 687 miejscowych zagrożeń (w tym: 493 lokalne, 193 małe i 1 mz średnie); 61 fałszywych alarmów (9 złośliwych, 40 w dobrej wierze, 12 z instalacji wykrywczych).
W roku 2012 w stosunku do roku 2011 znacząco spadła liczba miejscowych zagrożeń (prawie o 55 proc.). Wynika to z niewielkiej liczby podtopień w trakcie opadów i roztopów. W przypadku miejscowych zagrożeń najwięcej, bo aż 208 spowodowanych było przez zwierzęta (głównie wypadki z udziałem zwierzyny leśnej), oraz niebezpieczne owady. W 75 przypadkach przyczyną były silne wichury i huragany, 41 wywołały gwałtowne opady atmosferyczne, 40 spowodowane niezachowaniem przez użytkowników zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z kolei, najczęstszą przyczyną powstawania pożarów było: w 633 przypadkach podpalenia umyślne, w tym akty terroru. W 20 przypadkach pożar wywołany został przez nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych na paliwo stałe. W większości (647 przypadków) przyczyny pożarów nie udało się ustalić.
Ogółem straty poniesione w wyniku poszczególnych zdarzeń w powiecie wołomińskim przedstawiają się następująco: W wyniku pożarów straty oszacowano na 7 904 500 zł w tym budynkowe: 4 555 400 zł. Wartość uratowanego mienia: 44 586 000 zł.
W wyniku miejscowych zagrożeń straty wynoszą 1 620 500 zł, w tym budynkowe 196 tys. złotych. Wartość uratowanego mienia: 2 080 000 zł. Na wielkość strat znaczący wpływ miał pożar kamienic w Wołominie przy ul. Warszawskiej 25, do którego doszło 8 lutego 2012 r. wyniosły one ok. 2 mln zł, w tym ok. 1 700 000 zł to straty budynkowe.
Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gmin: Wołomin (396), Radzymin (357), Tłuszcz (276), Marki (210), Kobyłka (185) oraz Ząbki (139). W porównaniu z rokiem poprzednim, przy ogólnym spadku liczby zdarzeń w powiecie wołomińskim największy wzrost liczby zdarzeń nastąpił w gminie Tłuszcz (w 2011r. zajmowała ona czwarte miejsce).
Podczas 2111 akcji, które miały miejsce w 2012 roku 16 osób poniosło śmierć na miejscu zdarzenia, 101 osób odniosło obrażenia ciała (w tym 5 dzieci). Wśród osób, które poniosły śmierć podczas zdarzenia trzy zginęły w pożarach, trzynaście w wyniku miejscowych zagrożeń.
W czasie akcji ratowniczo-gaśniczych rannych zostało pięciu strażaków JRG Wołomin.
W omawianym 2012 roku: 994 zdarzenia zlikwidowano jedynie siłami OSP; 752 zdarzenia zlikwidowano jedynie siłami PSP, 365 zdarzeń zlikwidowano wspólnie siłami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Brak miejscowych zagrożeń wywołanych podtopieniami i silnymi opadami spowodował spadek liczby wyjazdów OSP. Wzrosła natomiast liczba zdarzeń, w których udział brały tylko jednostki PSP. Spowodowane to jest częściowo zmianą procedur dysponowania (gdzie określona jest minimalna liczba funkcjonariuszy PSP biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej).
Do największych i najciekawszych akcji ratowniczo-gaśniczych w 2012 zaliczyć można m.in.: 19 stycznia. Radzymin, al. Jana Pawła II – pożar metalowej hali warsztatowej. Na miejscu 17 jednostek straży pożarnej i 61 strażaków.
8 lutego. Wołomin, ul. Warszawska – pożar budynku wielorodzinnego. Na miejscu 25 jednostek straży pożarnej i 93 strażaków.
5 lipca. Zielonka, ul. Podleśna – wybuch oparów oleju opałowego w podziemnym zbiorniku. Na miejscu 6 jednostek straży pożarnej i 23 strażaków.
14 października. Wołomin, ul. Moniuszki – pożar budynku wielorodzinnego. Na miejscu 16 jednostek straży pożarnej i 55 strażaków.
Warto na zakończenie nadmienić, iż na terenie powiatu wołomińskiego znajdują się obecnie 44 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych typu ,,S” (posiadających przynajmniej jeden samochód gaśniczy na wyposażeniu), oraz jedna jednostka OSP nieposiadająca jeszcze odpowiedniego wyposażenia.
Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy obecnie 14 jednostek (Radzymin, Zielonka, Kobyłka, St. Załubice, Kuligów, Roszczep, Chrzęsne, Dąbrówka, Jadów, Krusze, Ręczaje Polskie, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki). Jedna jednostka jest w trakcie procedury włączania do struktur KSRG. W 2013 roku zapowiedziano utworzenie nowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Markach, oraz w miejscowości Borzymy (gm. Jadów).
Pod względem liczby wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2012 w czołówce powiatu wołomińskiego znalazły się następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:
1 miejsce – OSP RADZYMIN (201)
2 miejsce – OSP ZIELONKA (199)
3 miejsce – OSP KOBYŁKA (182)
4 miejsce – OSP TŁUSZCZ (92)
5 miejsce – OSP JADÓW (89)

WYJAZDY_2012

/opr. R.S. Lewandowski
na podst. mat. KP PSP Wołomin/

4 515 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
O jeden most za daleko…? (19.02.2013)

Przy okazji uchwalania budżetu, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie dyskusja przeniosła na problematykę związaną ze współpracą z jednostkami...

Zamknij