ggg
ggg ggg

2020 w ocenie Burmistrza

Jak ocenić rok, który pod każdym względem jest nieporównywalny z innymi?

Planując budżet gminy rok temu nikt z nas nie zakładał, że na przełomie zimy i wiosny dotknie nas pandemia koronawirusa. W marcu podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu realizacji inwestycji, na które nie mieliśmy jeszcze podpisanych umów. Zmuszeni byliśmy do odwołania większości wydarzeń i imprez kulturalnych. To co stanie się w kolejnych tygodniach było dla nas nieprzewidywalne, ale wiedzieliśmy, że zatrzymanie gospodarki ze względu na COVID-19 wpłynie negatywnie na wypracowanie planu dochodów gminy. Ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu wprowadziliśmy obostrzenia w obsłudze. Spotkało się to ze zrozumieniem naszych mieszkańców, którzy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Dziś z perspektywy czasu dziękuję moim pracownikom za odpowiedzialne podejście do swoich obowiązków. Mimo tego, że kilka osób zachorowało na koronawirusa, to Urząd cały czas funkcjonował. Epidemia zobligowała nas do uruchomienia nauki zdalnej. To duże wyzwanie zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców, którzy opiekę nad dziećmi muszą łączyć z pracą zdalną i edukacją.
Pod względem finansowym w samorządzie tak jak i w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Nam to szczęście w ubiegłym roku dopisywało. Na przetargach inwestycyjnych uzyskaliśmy spore oszczędności. Udało się jeszcze pozyskać środki z: Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dzięki temu wsparciu zrealizowaliśmy pięć odcinków drogowych. Pozyskaliśmy też dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wyczekiwanego od lat wodociągu z Gwizdał do Łaz, który będziemy dalej kontynuować. Dokończyliśmy budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy Al. Łochowskiej, pierwszej w gminie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dolnej, kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego. Z bardzo wysokim dofinansowaniem zakupiliśmy nowy samochód dla OSP Łochów ul. Fabryczna i wsparliśmy zakup nowego auta dla Policjantów z naszego Komisariatu. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy też Fundusz Sołecki dzięki, któremu od kilku lat wykonujemy wiele mniejszych inwestycji na terenach wiejskich, częściowo wspartych środkami z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
Wszystko to zaowocowało tym, że rok kończymy wydatkami majątkowymi na poziomie 14,8 mln zł i deficytem w wysokości 230 tys zł. Oczywiście cały czas spłacamy na bieżąco wcześniej zaciągnięte przez gminę kredyty i pożyczki. Rok pod względem finansowym był dla nas szczególnie trudny, ponieważ musieliśmy wpłacić ponad 2 mln zł korekty pokontrolnej za projekt Odnawialne Źródła Energii. W związku z tym pojawiały się nawet głosy, że przez to będziemy musieli rezygnować z niektórych inwestycji. Nic takiego się nie stało. Inwestycji wykonaliśmy więcej niż planowaliśmy, a o wpłacone środki z korekty walczymy w sądzie.
Takich efektów nie byłoby, gdyby nie dobra i odpowiedzialna współpraca z Radą Miejską oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych za co dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb przez parlamentarzystów z naszego powiatu: pani senator Marii Koc i posłowi Maciejowi Górskiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu, Zarządowi Województwa, Zarządowi Powiatu Węgrowskiego, dyrektorom i kierownikom naszych jednostek, mieszkańcom i wielu osobom, na które zawsze możemy liczyć. Dzięki wzorowej współpracy nasza gmina zyskuje kolejne możliwości do rozwoju.
Największym problemem naszej gminy są rosnące opłaty za odbiór odpadów. Nie pociesza nas to, że dzieje się tak w większości gmin. Niestety z roku na rok rośnie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Na rynku tak naprawdę nie funkcjonuje konkurencja. Trudno też nasze stawki porównywać z innymi, ponieważ na terenie gminy Łochów jest ponad tysiąc działek letniskowych, których mieszkańcy wytwarzają znaczne ilości odpadów. Górną granicę opłaty za ich odbiór ogranicza ustawa i z naszych danych wynika, że w tym przypadku usługa się nie bilansuje. Czekamy na rozwiązania na poziomie krajowym, bo gmina tak naprawdę może tylko podzielić na mieszkańców kwotę z przetargu na dany rok. Oczywiście obserwujemy i analizujemy ten proces, aby wspólnie z radnymi podjąć odpowiednie decyzje.
Tak jak zapowiadałem rok temu – wzdłuż drogi krajowej nr 50 Łochów jest obecnie dużym placem budowy. Jestem przekonany, że za rok wszyscy będziemy mogli już korzystać z bezkolizyjnych rozwiązań drogowych z linią kolejową, które znacząco podniosą poziom naszego bezpieczeństwa. Na kolejną dużą inwestycję drogową – obwodnicę Łochowa musimy jeszcze poczekać. Ze względu na planowaną budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej Biuro Projektowe „TRAKT” obecnie przeprojektowuje koncepcję budowy Obwodnicy Łochowa i w drugim półroczu tego roku złoży wniosek o decyzję środowiskową do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po jej uzyskaniu GDDKiA ogłosi przetarg na jej realizację w formule zaprojektuj i wybuduj.
Na nowy rok mamy wyznaczone nowe cele określone w tegorocznym budżecie. Część z nich jest kontynuacją rozpoczętych przez gminę procesów inwestycyjnych. Wiele zależy od wyników naborów na, które złożyliśmy wnioski. Liczę też na kolejne szanse, które pojawią się przed gminą. Obecnie głównym priorytetem dla nas wszystkich jest pokonanie koronawirusa. Nie wiem czy uda się to w 2021, czy w kolejnym roku. Naszą nadzieją jest szczepionka, która pozwoli nam powrócić do normalności.

/Burmistrz Robert Gołaszewski/

305 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz setnych urodzin Pani Janiny Skarpetowskiej z Zarzetki

W poniedziałek 4 stycznia w naszej gminie obchodziliśmy Jubileusz setnych urodzin Pani Janiny Skarpetowskiej z Zarzetki. W swojej długiej wędrówce...

Zamknij