ggg

200 – metrowy tunel połączy Ząbki (09.10.2012)

4 października 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie największej inwestycji w Ząbkach, czyli tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla, łączącego część północna i południową miasta.

Inwestycja może dojść do skutku dzięki współpracy i współfinansowaniu:
– ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2012 r. w kwocie 20 906 265, 64 zł,
–  dofinansowaniu PKP Polskie Linie Kolejowe w kwocie 8 600 000 zł,
–  dofinansowaniu przez Powiat Wołomiński w kwocie ok. 2 mln zł.
Miasto poniosło już koszty dokumentacji budowlanej w kwocie ok. 1 300 000 zł. Poniesie także koszty nadzoru inwestorskiego, w trakcie realizacji inwestycji, koszty wykupu gruntów niezbędnych do realizacji projektu oraz zabezpieczy pozostały wkład własny, niezbędny do wykonania projektu.
W dniu 4 października w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki burmistrz Robert Perkowski uroczyście podpisał umowa z firmą „Skanska” na wykonanie zadania pn. „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”. Ze strony wykonawcy – firmy Skanska umowę podpisał dyrektor Zespołu Projektów SKANSKA SA Sławomir Ramski. Umowa opiewa na kwotę 34 977 683, 87 zł. Realizacja całego projektu przekroczy kwotę 38 milionów złotych, ale jak wynikało z późniejszych słów burmistrza do realizacji będzie potrzeba większych środków.
W ramach umowy zostanie wykonana przebudowa ciągu komunikacyjnego od drogi 634 do drogi powiatowej – ulicy Batorego i wykonany tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla, będzie przebudowana ul. Orla wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką – ul. ks. Skorupki, ul. Wojska Polskiego do ronda wraz z rondem i z ul. Leszyckiego oraz fragment ul. 3 Maja , a także fragment ulicy Kolejowej, której oś jezdni zostanie dostosowana do tunelu. Zostaną wybudowane jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, odwodnienia – kanalizacja deszczowa. Będą także usunięte występujące kolizje z siecią gazową, wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią telekomunikacyjną. Prace zostaną wykonane w ciągu 2 lat.


Przy podpisaniu umowy obecni byli przedstawiciele kolei: dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA Jan Telecki i dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe Sławomira Wierzchowska, starosta wołomiński Piotr Uściński, zastępca burmistrza Ząbek Artur Murawski.
Burmistrz Robert Perkowski przywitał zebranych. Podkreślał jak jest to ważna inwestycja dla Ząbek. Przypomniał historię początków tunelu, która rozpoczęła się w 2007 r., kiedy rozważano czy lepszy dla miasta będzie wiadukt czy tunel. Zdecydowano o wyborze bardziej estetycznego i funkcjonalnego tunelu. Na podstawie tej koncepcji sporządzono studium wykonalności, a następnie złożono 3 wnioski drogowe, w tym ten na tunel. Wszystkie trzy zyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dwa pierwsze, typowo drogowe projekty zostały już zrealizowane – kontynuował burmistrz. Ten jest największy. Łączne wydatki na jego wykonanie przekroczą znacznie to, co zakładała koncepcja. W początkowej wersji całość wydatków miała się mieścić w 24 mln zł. Niestety łącznie z kosztami wywłaszczeń i ulepszonych rozwiązań technologicznych, faktyczny koszt umowy, która zostanie podpisana wynosi ok. 35 mln zł.. Z kosztami odszkodowań i dokumentacji budowlano – wykonawczej całość inwestycji będzie kosztowała ok. 40 mln zł. Dofinansowanie niestety zostało takie same – opowiadał burmistrz. Podziękował wszystkich instytucjom, które wsparły miasto: staroście Piotrowi Uścińskiemu, który wraz z radą powiatu zdecydował się na dofinansowanie projektu oraz głównemu partnerowi w realizacji inwestycji całemu zarządowi PKP Polskie Linie Kolejowe.
Dyrektor firmy SKANSKA SA Sławomir Ramski stwierdził, że jest to prestiżowa realizacja dla firmy. Będą się starać, aby przebiegła bardzo sprawnie i została zrealizowana w planowanym czasie 26 miesięcy. Jest to trudna realizacja, gdyż przebudowie będą podlegać wszystkie media. Zadeklarował także, że podczas realizacji tunelu firma będzie dbać o bezpieczeństwo i środowisko oraz będzie reagować na wszelkie uwagi mieszkańców.


„To największa taka inwestycja w powiecie wołomińskim.  Ważna nie tylko dla mieszkańców Ząbek, dla rozwoju miasta,   ale i dla wielu kierowców, którzy dojeżdżają do Warszawy – do pracy czy też  szkoły. Dzisiaj  przejazd kolejowy w Ząbkach jest mocno uczęszczany, zakorkowany  i niebezpieczny – zdarzały tu poważne wypadki, ginęli ludzie”  – mówi Piotr Uściński.  „Tunel z jezdnią i osobnymi przejściami  dla pieszych znacząco usprawni ruch i praktycznie wyeliminuje niebezpieczne zdarzenia. To powody, dla których warto inwestować i dla których Starostwo  przekazuje  Ząbkom te znaczące pieniądze”  – podkreśla Starosta Piotr Uściński. Z wielkim uznaniem mówił o działaniach burmistrza Roberta Perkowskiego, któremu udało się pozyskać 60 mln z unii na inwestycje drogowe, a kiedy pieniędzy na tą dzisiejszą inwestycję brakowało burmistrzowi udało się przekonać PKP i starostwo do włączenia się w tę inwestycję. Tym bardziej, że Ząbki nie zostały objęte przez kolej planem modernizacji. Podkreślił, że nie ma w okolicy skuteczniejszego człowieka, który by tak potrafił pozyskać tak ogromne pieniądze na inwestycje do budżetu miasta, a tej inwestycji by nie było, gdyby nie pomysł burmistrza połączenia dwóch stron miasta tunelem drogowym.
Kilka słów do zebranych skierowała dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Sławomira Wierzchowska. Poinformowała, że tunel będzie realizowany wspólnie z warszawskim oddziałem Centrum Realizacji Inwestycji PKP, który został wytypowany do współpracy z miastem, później zaś w zakresie utrzymania obiektu będzie zajmował się gospodarz terenu – Zakład Linii Kolejowych. Dodała, że cieszy się, że spółka uczestniczy w tak ważnym dla miasta i spółki projekcie, którego realizacja spowoduje, że zostanie zlikwidowany przejazd kolejowy, a powstanie bezkolizyjne połączenie, które ułatwi życie mieszkańcom i zwiększy bezpieczeństwo. W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor Jan Telecki, gdyż projekt wpisuje się w strategię spółki, której jednym z istotnych elementów jest dbałość o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, co było główną przesłanką do zaangażowania się finansowego spółki. Ząbki leżą na linii kolejowej nr 21, która nie będzie podlegała modernizacji, ale jest to linia generująca największe potoki pasażerów w kierunku Warszawy. W związku z tym jest duża ilość tragicznych zdarzeń, zarówno na strzeżonych jak i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W związku z tym, że budowa tunelu będzie prowadzona pod warunkiem zapewnienia ciągłości działania linii kolejowej liczy na dobrą współpracę z wykonawcą – firmą Skanska, z którą już miał okazję współpracować i która się wówczas sprawdziła. Dodał, że udało się umieścić w wieloletnim planie inwestycyjnym modernizację nawierzchni przystanku w Ząbkach, czym ucieszył samorządowców z Ząbek.
Burmistrz poinformował zebranych, że w poniedziałek 1 października została podpisana umowa z Centrum Realizacji Inwestycji PKP, wspierająca finansowo ząbkowską inwestycję, za co podziękował dyrektor Wierzchowskiej, wręczając kwiaty. Zastępca burmistrza Artur Murawski zaprosił zebranych na poczęstunek oraz krótki spacer po mieście.
Po podpisaniu umowy wszyscy chętni udali się wraz z burmistrzem Robertem Perkowskim oraz gośćmi na miejsce przyszłej budowy tunelu. Mogli przekonać się, że obecnie przejazd kolejowy w Ząbkach jest bardzo niebezpiecznym punktem, ponieważ po obu jego stronach funkcjonują dwa duże mocno uczęszczane skrzyżowania, a sam przejazd jest również nie do końca formalnym, ale jednak mocno uczęszczanym przejściem dla pieszych. Wykonanie tunelu poprawi płynność przejazdu oraz bezpieczeństwo pieszych, co znacznie podniesie komfort życia mieszkańców oraz przyjezdnych.
/Janina Czerwińska + info UM/

Galeria zdjęć

2 743 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sprawniejsza obsługa pacjentów, szybszy dostęp do wyników badań… Są pieniądze na informatyzację szpitala w Radzyminie! (09.10.2012)

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt pod nazwą „Informatyzacja publicznych usług medycznych jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin”,...

Zamknij