ggg
ggg ggg

10 tysięcy złotych na przeciwdziałanie epidemii

Jak poinformowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował środki na zwalczanie epidemii COVID-19 dla gminy Sadowne.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego (uchwała 1730/182/20 z dn. 10 listopada) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju gminy Sadowne otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. Głównym celem projektu pn. „Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w gminie Sadowne” jest wsparcie działań służących zwalczaniu epidemii COVID-19 i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. Zadanie polega na zakupie środków ochronnych, które zostaną wykorzystane w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19 (ozonator, opryskiwacz spalinowy oraz środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny i osłony ochronne).
Środki ochrony osobistej zostaną przekazane do placówek oświatowych i instytucji prowadzących działalność na terenie gminy Sadowne (Urząd Gminy Sadowne, GOK, GOPS, ZGK).
Zastosowane zakupionych środków powinno gwarantować, że wykonywanie pracy nie zwiększa prawdopodobieństwa zarażenia pracowników i interesantów koronawirusem SARS-CoV-2 powyżej szacowanego dla innych członków społeczeństwa, którzy w życiu codziennym stosują się do wprowadzanych w związku z epidemią ograniczeń, nakazów i zakazów.
Planowane działania skierowane zostaną dla mieszkańców województwa mazowieckiego.
W ramach realizacji zadania będziemy współpracować z jednostkami OSP z terenu Gminy Sadowne, które zostaną zaangażowane w przeprowadzenie ozonowania budynków użyteczności publicznej i przystanków autobusowych.

/Info/

274 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sadowne pamięta!

11 listopada 2020 r. wójt gminy Sadowne Waldemar Cyran wraz z przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Szymanikiem, w obecności księdza proboszcza...

Zamknij