ggg ggg ggg

10-lecie Klubu Seniora w Andrzejewie

Klub Seniora w Andrzejewie obchodził swoje 10-lecie istnienia. Klub Seniora powstał na zebraniu organizacyjnym 24 stycznia 2011 roku.

Liczył wówczas 23 członków. Pierwszym przewodniczącym został Jan Ambroziak. Celem działalności Klubu Seniora jest m. in. zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, którzy po zakończeniu działalności zawodowej potrzebują kontaktów międzyludzkich. Uczestnictwo w Klubie Seniora umożliwia zorganizowanie wolnego czasu, miłych spotkań, wymiany doświadczeń, udziału w imprezach kulturalnych, a także pozwala dać upust swoim indywidualnym możliwościom artystycznym. W dniu 15 października 2014 roku Klub Seniora został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie jako stowarzyszenie dobrowolne, samorządne, trwale zrzeszone i powołane w celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
– prowadzenie zespołu muzyczno – wokalnego (prowadzone przez Panią Teresę Litwę),
– wyjazdy na imprezy kulturalne i artystyczne,
– organizowanie wystaw twórczości miejscowych rękodzielników pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”,
– współpracę z władzami środowiskowymi na rzecz rozwoju środowiska lokalnego,
– kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku.
Członkowie Klubu Seniora przekonali się, że na naukę nigdy nie jest za późno zapisując się na zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Były to zajęcia usprawniająco-rekreacyjne, wokalno-emisyjne oraz wykłady psychologiczne, społeczno-polityczne oraz wykłady o tematyce zdrowotnej.
W znaczącym stopniu wzrosła aktywność artystyczna Klubu Seniora. Wiele osób śpiewa, recytuje. Podniosłym akcentem pracy Klubu Seniora jest zespół wokalno-instrumentalny liczący obecnie 20 osób. Zespół uczestniczy w imprezach środowiskowych, tj. „Dzień Kukurydzy”, „Powitanie lata”, uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę lub organizując akademie środowiskowe, m. in. w kościele parafialnym. Wielokrotnie są to koncerty wyjazdowe (Boguty-Pianki, Sokołów, Zaręby-Kościelne, Chmielewo, Ostrów Maz.) lub też udziały w corocznie organizowanych wieczorach wigilijnych na terenie gminy, dożynki powiatowe.
W ramach kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku Klub Seniora zorganizował 3 wystawy pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, prezentując twórczość artystyczną członków klubu. Eksponaty wystaw to m.in. koronkarstwo, hafty oraz obrazy wykonane haftem krzyżykowym. Wystawy organizowane były w Bibliotece Publicznej w Andrzejewie. W chwili obecnej Klub Seniora liczy 38 członków.
W skład Zarządu klubu wchodzą następujące osoby:
Przewodnicząca – Teresa Świderska;
Sekretarz – Teresa Litwa;
Skarbnik – Elżbieta Szwarc;
Członkowie Zarządu – Agnieszka Klimonda, Barbara Załuska.
Komisja rewizyjna
-Janina Grabowska oraz Tadeusz Rutkowski.
Z okazji 10-lecia istnienia klubu w dniu 24 lutego 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Andrzejewie obyło się spotkanie podsumowujące jego działalność. Uroczystość ta była przesunięta w czasie ze względu na panującą pandemię COVID-19. W czasie spotkania przedstawiono najważniejsze wydarzenia klubu. Podczas spotkania Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera złożyła gratulacje i serdeczne podziękowania za wieloletnią owocną współpracę. W ramach prezentu Wójt przekazała na ręce Przewodniczącej Klubu bon pieniężny, który ma pomóc w realizacji kolejnych zaplanowanych przedsięwzięć. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się do Klubu Seniora w Andrzejewie.
/Info Gmina Andrzejewo/

900 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyjątkowe i bajeczne ferie już za nami!

Czy ferie spędzone w rodzinnej miejscowości mogą być atrakcyjne? Tak! W gminie Zaręby Kościelne zorganizowano szereg działań aktywizujących młodszych mieszkańców...

Zamknij