ggg

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna

W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Małkinia Górna, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za 2021 rok.

Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z Raportem o stanie Gminy Małkinia Górna za 2021 rok, który przedstawił Sekretarz Gminy Pan Józef Bogucki oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za 2021 rok.
W głosowaniu brało udział piętnastu Radnych Gminy Małkinia Górna, którzy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady przegłosowali uchwałę o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.
Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Bogdan wraz z Radnymi, Kierownictwem Urzędu, Kierownictwem Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz Sołtysami złożył Pani Wójt gratulacje i podziękowania za owocną pracę oraz życzył dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Małkinia Górna i jej mieszkańców.
Pani Wójt podziękowała wszystkim, którzy wspierają ją w codziennej pracy i dokładają wszelkich starań w tym, aby Gmina Malkinia Górna piękniała i rozwijała się: Radnym, Sołtysom, Pracownikom Urzędu Gminy, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, Pracownikom Jednostek Kultury i Sportu, Pracownikom Szkół, Przedszkola i Żłobka Gminnego oraz Mieszkańcom naszej gminy.

/Info UG Małkinia Górna/

58 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo

W dniu 10 czerwca 2022 r. podpisano umowę na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo” pomiędzy gminą Andrzejewo reprezentowaną...

Zamknij