ggg ggg

VII Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego

Blisko stu sołtysów z terenu powiatu węgrowskiego uczestniczyło w VII Kongresie Sołtysów, który odbył się 27 marca w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.

VII Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego honorowym patronatem objęli: Senator RP – Maria Koc i Poseł na Sejm – Maciej Górski. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm Maciej Górski, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, wicestarosta Marek Renik, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz i wiceprzewodniczący: Brygida Górniaczyk i Krzysztof Onaszkiewicz, członkowie Zarządu Powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu oraz komendanci służb mundurowych, sołtysi z terenu powiatu węgrowskiego i zaproszeni goście. Liderów lokalnych społeczności powitała Starosta Węgrowski Ewa Besztak. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślała, że przygotowane spotkanie ma na celu zdobycie kolejnych umiejętności pomocnych w codziennej pracy sołtysa, wzmocnienie i rozwój współpracy z lokalnymi samorządami i instytucjami, ale także dzielenie się dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń i integrację. Słowa do zebranych skierowali także: Poseł na Sejm Maciej Górski i kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba. Na początku wysłuchano krótkiego występu muzycznego w wykonaniu niezwykle uzdolnionych uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – Anastazji Żołnierzak i Solomi Fedotovej. Kongres był okazją, aby wręczyć odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla sołtysów z terenu powiatu węgrowskiego z najdłuższym stażem urzędowania. Wręczenia odznak dokonali: Poseł Maciej Górski, Starosta Ewa Besztak i Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bożena Gierej. Podczas spotkania zgromadzeni w sali Wirydarz sołtysi wysłuchali wystąpienia kierownika Placówki Terenowej KRUS w Węgrowie Adama Kowalczyka, który omówił aktualne zmiany dotyczące świadczeń rolniczych w ramach KRUS.
Po zakończonym kongresie uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w roku 2023, na które odpowiadał kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Węgrowie – Artur Salach. Głównym punktem kongresu była prelekcja: „Sołtys – Lider społeczności wiejskiej”, którą przedstawił Maciej Chudkiewicz – redaktor TVP a także certyfikowany coach i trener grupowy oraz wykładowca akademicki. Na zakończenie chętni mogli zwiedzić ekspozycję muzealną „Węgrów – miasto wielu kultur i religii”, o której opowiadał dyrektor CDK w Węgrowie Marek Sobisz. Każdy z obecnych sołtysów otrzymał list gratulacyjny wraz z książką kucharską KGW z terenu powiatu węgrowskiego „Jadą goście, jadą i czym ich podejmiemy”. Wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek ufundowany przez GROMULSKA Piekarnia i Cukiernia oraz radnego Rady Powiatu Łukasza Komorowskiego, a pyszną kawę serwowali młodzi bariści z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.

/Info Starostwo oprac. J.Cz./

321 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe inwestycje z Polskiego Ładu

24 marca w Urzędzie Miejskim burmistrz Robert Gołaszewski przy kontrasygnacie skarbnika Marii Komudy podpisał z firmą „BOMAR” z Sadownego umowę...

Zamknij