ggg
ggg ggg

Te dane mówią same za siebie – potrzeba rozmów i racjonalizacji wydatków, bo szkoły są dla nas najważniejsze…

Tymi słowami podczas spotkania z dyrektorami w dniu 18 lutego 2021 r. wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski naświetlił wagę podejmowanych rozmów i prezentację zawierającą szczegóły działania oraz podstawy finansowe gminnych szkół. W zaplanowanym z inicjatywy samorządu Gminy Brańszczyk spotkaniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę uczestniczyli: przewodniczący Komisji Oświatowej – Bogdan Czarnecki, przewodniczący Komisji Finansowej – Tadeusz Kruszewski, Skarbnik, kierownik Referatu ds. Edukacji i Kadr Oświaty Danuta Michalec oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek samorządu. Szkoły z terenu gminy reprezentowali: Zespół Placówek Oświatowych w Porębie – dyrektor Karolina Dobosz, Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku – dyrektor Iwona Kulasińska, Szkołę Podstawową im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance – p.o. dyrektora Honorata Pękul, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie – dyrektor Katarzyna Bloch, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Turzynie – p.o. dyrektora Marcin Kowalski, Szkołę Podstawową im. Bohaterów Leśnej Placówki AK ,,Mrowisko” w Knurowcu – p.o. dyrektora Renata Jechna, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach – Beata Wawrzyńczak reprezentująca szkołę w związku z nieobecnością dyrektora Krzysztofa Wawrzyńczaka.
Wójt prof. Wiesław Przybylski zaapelował do wszystkich zebranych o współpracę. Jak podkreślał trzeba patrzeć szerzej i rozmawiać po to, aby uświadomić sobie wagę sytuacji, i w efekcie zahamować niekorzystny trend.


„Zachodzi konieczność ścisłej współpracy, aby ratować nasze szkoły i finanse gminy – wydatki muszą być racjonalizowane, bo za 2 – 3 lata będzie za późno” – tłumaczył Wójt. Przedstawił również przykłady gmin, które te problemy już miały i niestety, zamknięcie szkół nastąpiło. W kilku przypadkach są prowadzone przez stowarzyszenia. Patrząc na sytuację podkreślał, że muszą w gminie Brańszczyk teraz coś zmienić – „Dalej tak nie możemy” – mówił dodając, że obecnie gmina dokłada już 7 mln zł do szkół. Ale wójt sam bez decyzji radnych nic nie może zrobić „ (…) to musi być decyzja systemowa”. Zapewniał, że będą szczegółowo problemy analizować. Do tego też służą rozesłane ankiety, które już wpłynęły ze wsi Budykierz i Knurowiec. Jak się okazuje mieszkańcy żądają od gminy przeprowadzenia ankiet w innych miejscowościach. Podają również propozycje rozwiązań np. zmniejszenie ilości etatów w szkołach. Zaproponował daleko idąca współpracę z dyrektorami sugerując im przyjrzenie się wydatkom i możliwościom oszczędności. Wójt Wiesław Przybylski przedstawił to, co już gmina robi w tym kierunku np. zainstalowano na dwóch szkołach fotowoltaiczne panele słoneczne oraz złożono projekt na termomodernizację dwóch szkół. Podzielił się propozycjami działań, które zamierzają podjąć, a są to: oszczędności w arkuszach organizacyjnych, dodatki motywacyjne oraz aby nie płacić wyrównania dawać więcej stałych nadgodzin (w tym roku gmina musiała wypłacić 120 tys. zł). Wójt Brańszczyka ma również nadzieję na konstruktywne propozycje ze strony dyrektorów szkół dot. racjonalizacji wydatków. Powyższe było wstępem do rozmów i działań w przyszłości, ale żeby zebrani wiedzieli jak wygląda sytuacja bieżąca gminy ws. oświaty Pani Skarbnik Katarzyna Kempista przedstawiła analizę multimedialną, w której znalazła się prezentacja kosztów i subwencji, analiza wydatków i plany budżetów oraz ich realizacja, prace i założenia nad arkuszami organizacyjnymi. Rozpoczęto od zapoznania się z ustawami dotyczącymi oświaty i głównych zadań dyrektora w zakresie finansów publicznych. Jak się okazuje niezwykle ważną rzeczą jest zachowanie płynności finansowej podmiotów i gminy. Właśnie w tym celu zostaną wprowadzone zarządzenia i jednocześnie procedury, które uporządkują procesy i obieg dokumentów, aby zarządzanie finansami dyrektorów było sprawne i przejrzyste. Zebrani zapoznali się ze szczegółowymi zestawieniami wydatków na za 2020 r. i planowanymi wydatkami w 2021 r. Szczegółowymi wydatkami na oświatę wobec kwot subwencji oświatowej z podziałem na szkoły w 2020 r. i tak np. plan kosztów oświaty w gminie to ogółem 14 milionów 610 tysięcy 189 zł 85 groszy, a subwencja 7 mln 262 tysiące 234 zł dwadzieścia groszy, co daje 50% pokrycia wydatków z subwencji. Ciekawsze są wyniki poszczególnych szkół, bo subwencja pokrywać będzie np. 62% wydatków szkoły w Porębie, ale już w Knurowcu 32%, w Turzynie 35%, itp. Obok zamieszczamy kilka takich tabel obrazujących sytuację, bo w przypadku procentowego pokrycia wynagrodzeń z subwencji to jest mniej niż 60%. Wzrost planowanych wynagrodzeń porównując rok 2019 do roku do 2020, to już 67% i wg kolejnych wyliczeń planowanych w 2021 r. będzie jeszcze większy, a więc gmina będzie musiała go pokryć ze swoich środków.

Prezentację zakończono następującymi wnioskami:
Nie zachodzą przesłanki, aby móc liczyć na zwiększenie w znaczący sposób dochodów Gminy. Jedynym, zatem środkiem prowadzącym do realnego zrównoważenia budżetu jest racjonalizacja wydatków bieżących.
Jeśli Gmina nie podejmie trudu RACJONALIZACJI WYDATKÓW czeka ją w perspektywie 2-3 lat sytuacja, w której ZADŁUŻENIE budżetu będzie tak duże, że zablokuje to dalszy rozwój Gminy.
W Polsce, powszechnym zjawiskiem jest „nienadążanie” wzrostu subwencji oświatowej za wzrostem wydatków na oświatę. Jednak skala tego zjawiska w Brańszczyku jest na niespotykanie dużą skalę – w ciągu zaledwie 2 lat realne wydatki Gminy na oświatę (po odjęciu subwencji oświatowej) wzrosły o niecałe 60%.
Następnie przedstawiono propozycje na obecny czas tj. podjęcie prac nad arkuszami organizacyjnymi szkół celem uzyskania zmniejszenia wydatków. Dyrektorzy mają je przygotować do 5 marca. Do realizacji dla dyrektorów szkół pozostanie również przegląd obiektów szkolnych oraz propozycja zakończenia sprawozdawczości do końca marca i uzgodnienie daty spotkania po wprowadzeniu danych. Pani Skarbnik ma przedstawić obecne plany.


„Szukajmy sposobu, aby ocalić szkoły – wszystkie” – podsumował tą część spotkania wójt Brańszczyka. „Te dane mówią same za siebie. Jeśli rozpoczniemy jakieś działania w czasie tych kolejnych 3 lat, to coś uda nam się ocalić na pewno”. Swoje poparcie dla działań i współpracy ze strony radnych zadeklarował przewodniczący komisji: „To jest ostatni dzwonek, by poszukać tych przychodów. Mamy wiele do zrobienia: drogi, ośrodek zdrowia… Musimy zrobić wszystko, by utrzymać te szkoły jak najdłużej – musimy zrobić to wspólnie.”
Trzeba też nadmienić, że zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanej informacji o sytuacji sąsiednich gmin i tego, w jaki sposób poradziły sobie z narastającymi kosztami oświaty w swoich gminach.
/Janina Czerwińska/

211 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Prawie 2,6 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji dostarczono do instytucji z terenu powiatu wyszkowskiego

Powiat Wyszkowski po raz kolejny otrzymał wsparcie od Wojewody Mazowieckiego - tym razem za pośrednictwem Wojsk Obrony Terytorialnej do powiatu...

Zamknij