ggg
ggg ggg

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej 4201W Pogorzelec – Barchów w miejscowości Barchów

W dniu 10 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie podpisano umowę na realizację inwestycji pn. rozbudowa drogi powiatowej 4201W Pogorzelec – Barchów w miejscowości Barchów. Wartość prac wyniesie 6 015 527,48 zł.

Przetarg wygrała firma STRABAG Sp. z o.o., którą reprezentował Patryk Stasiewicz. Samorząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowała Starosta Węgrowski Ewa Besztak oraz Wicestarosta Marek Renik.

Powiat Węgrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 483 521,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel. Przetarg udało się rozstrzygnąć poniżej tej kwoty, dlatego nadwyższka zostanie zwrócona do RFRD na poczet inwestycji oczekujących na tzw. liście rezerwowej. Powiat Węgrowski realizuje inwestycję we współpracy z Gminą Łochów.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022, a jego zakres obejmuje:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 6,0 m o długości 2 128,06 mb
wykonanie jednostronnych ciągów pieszych wyniesionych względem nawierzchni jezdni (kostka betonowa grub. 6 i 8cm) szerokości zmiennej od 2,00 m do 4,50 m;
przebudowę istniejącego ciągu pieszego w obrębie dojścia do stacji PKP km 2+078,00 – 2+128,06;
wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0 m,
wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm;
wykonanie miejsc postojowych wzdłuż DP, w obrębie świetlicy wiejskiej;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym hybrydowego znaku aktywnego D-6 w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych P-10;
budowę kanału technologicznego na odcinku 2 128,06 mb;
wykonanie odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z systemem drenarskim na odcinku 2 128,06 mb;
przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej.
Dodatkowo w zakres zadania wchodzi pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

/Info Starostwo Powiatowe w Węgrowie/

108 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mamy 1000. rodzinę z Ostrowi Mazowieckiej z Kartą Dużej Rodziny

Z 5-osobową rodziną z naszego miasta spotkał się burmistrz Jerzy Bauer. Oprócz gratulacji i życzeń przekazał symboliczną kartę. Wszyscy członkowie...

Zamknij