ggg

Pieniądze dla gmin i OSP powiatu wyszkowskiego

14 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie podpisane zostały umowy na dofinansowanie zadań z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gospodarzem uroczystego spotkania dot. podpisania umów na środki z projektów z WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) był samorząd powiatu wyszkowskiego i starosta powiatu Jerzy Żukowski. W podpisaniu umów uczestniczyli, m.in.: poseł na Sejm RP i były Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Senator Robert Mamątow, wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, wiceprezes WFOŚiGW Kamila Mokrzycka, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Ostrołęce Radosław Stachacz oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu wyszkowskiego ze skarbnikami, sekretarzami gmin oraz strażacy OSP z naszego terenu.
Starosta Jerzy Żukowski podpisał w imieniu Zarządu Powiatu Wyszkowskiego umowę na dofinansowanie w wysokości 50.000 zł ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
Pozostałe podpisane umowy dotyczyły środków na usuwanie azbestu dla gmin: Brańszczyk
(30.000 zł), Somianka (30.000 zł), Zabrodzie (30.000 zł), Rząśnik (30.000 zł), Wyszków (30.000 zł). Z kolei strażacy OSP z powiatu podpisali umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych: OSP w Słopsku (20.000 zł), OSP w Brańszczyku (17.100 zł), OSP w Lucynowie Dużym (12.750 zł) oraz OSP w Trzciance (11.333 zł) i Zabrodziu (15.000 zł). Umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego podpisali przedstawiciele OSP w Kamieńczyku. Jednostka w Słopsku otrzyma środki na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy.
Witając zebranych starosta wyszkowski Jerzy Żukowski podkreślał, że cieszy się ze spotkania z takiej okazji, jaką jest podpisanie umów na środki, które trafią do mieszkańców powiatu: „Każda złotówka dla powiatu jest bardzo ważna… tym bardziej, że to dla ludzi”. Zapewniał, że sprawy azbestu trzeba uporządkować, a pozyskanie sprzętu dla OSP powoduje, że bezpieczeństwo powiatu jest coraz bardziej skutecznie zapewniane.
Poseł Henryk Kowalczyk przypominał, że środki na nowy samochód, na sprzęt dla OSP to nie są pierwsze dofinansowania, ale samorządowcy i straże mogę niebawem liczyć na środki z Polskiego Ładu. Wyjaśniał również zebranym założenia tego programu i korzyści, jakie będą miały społeczności i samorządy w całej Polsce. Rozwiewał obawy samorządowców, które dot. mniejszych wpływów podatkowych, bo w Polskim Ładzie pomyślano o rekompensacie dla gmin, czyli dodatkowych 8 mld zł. „Te środki służą ludziom nie samym samorządom. Teraz obecnie podpisywane środki może są niewielkie. Będzie ich więcej…, ale patrzcie na przyszłość z nadzieją” – zapewniał poseł Henryk Kowalczyk.
Głos zabrali również inni goście. Senator Robert Mamątow mówił: „Rząd robi wszystko, by samorządy gmin i powiatów odzyskały swój blask i potencjał” – wspominając wcześniejsze rządy sprzed lat, które zwijały urzędy i posterunki. Zapewniał, że teraz jest szansa, by pozyskać środki dla naszego regionu, m.in. dzięki uwzględnianiu mniejszych wniosków, a więc będzie więcej realizowanych projektów. Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski również przeciwstawiał dawne zaniedbania oraz brak możliwości rozwojowych dla gmin, obecnie tworzonym programom i możliwościom pozyskania środków, które otwierają się dla strażaków oraz gmin. Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego KRUS Joanna Bala oraz kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, gratulowały beneficjentom obecnych umów, a zastępca prezesa Zarządu WFOŚ Kamila Mokrzycka podkreślała jak ważne są obecne projekty i to, co dzięki tym środkom uda się uzyskać dla społeczności.
Więcej zdjęć na www.kurier-w.pl

/J.Cz./

Dofinansowanie dla Gminy Brańszczyk

14 września bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie podpisane zostały umowy na dofinansowania zadań z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Brańszczyk otrzymała dotację na trzy zadania: jedno realizowane przez samorząd, a dwa przez OSP.

Gmina Brańszczyk otrzymała dofinansowanie na trzy zadania, które uroczyście zostały podpisane przez przedstawicieli WFOŚiGW oraz wójta gminy prof. Wiesława Przybylskiego i skarbnik Katarzyny Kempiste oraz prezesa OSP Adama Błońskiego. Jednym jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brańszczyk. Zadanie to jest realizowane przez samorząd. Dofinansowanie wynosi 30 tysięcy złotych. Drugie i trzecie zadanie to środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brańszczyk. W ramach programu „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń” OSP Brańszczyk KSRG otrzymała 17 100 zł. Natomiast w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie młodzieżowych drużyn pożarniczych” OSP Trzcianka otrzymała 11 333,50 zł.
W podpisaniu umów uczestniczyli, m.in.: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Senator Robert Mamątow, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Wiceprezes WFOŚiGW Kamila Mokrzycka, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala oraz z Gminy Brańszczyk- Wójt Wiesław Przybylski, Skarbnik Katarzyna Kempista i prezes OSP Brańszczyk KSRG Adam Błoński.

/Info Gmina Brańszczyk/

868 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stacja Kosmiczna – Łochów

Mimo panującej pandemii udało nam się zrealizować projekt Stacja Kosmiczna – Łochów dotyczący uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema. Zakres...

Zamknij