ggg
ggg ggg

Obiekt marzeń „Kopernika”

Nowoczesne miejsce, w którym swoje sportowe pasje będą mogli realizować nie tylko uczniowie CEZiU „Kopernik”, ale i mieszkańcy powiatu wyszkowskiego – nad takim właśnie rozwiązaniem pracuje intensywnie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

Plan budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Świętojańskiej to od kilku miesięcy przedmiot wytężonych prac Zarządu Powiatu. W ostatnich tygodniach zarząd wybrał wariant koncepcyjny obiektu, który wcześniej był przedmiotem konsultacji z radnymi powiatowymi, dyrekcją i pracownikami szkoły.
Wypracowana koncepcja przewiduje budowę obiektu składającego się z hali sportowej i nowoprojektowanego łącznika o łącznej kubaturze ponad 2 tys. m3. W części sportowej (płyta boiska) budynek będzie jednokondygnacyjny, zaś w części zaplecza i łącznika dwupiętrowy. Gmach hali będzie podzielony na dwie części: salę sportowo-widowiskową z boiskiem o wymiarach 26×45 m i zaplecze organizacyjno-techniczne o powierzchni prawie 500m². W parterowej części będą ulokowane m.in. szatnie i prysznice dla sportowców, pokoje trenerów i magazynki na sprzęt sportowy, a także pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze znajdzie się widownia na 260 miejsc siedzących, ogólnodostępne toalety dla kibiców, pomieszczenia rekreacyjne. W nowopowstałym łączniku pomiędzy obecnymi zabudowaniami, a nową częścią znajdzie się strzelnica pneumatyczna z 6 stanowiskami. Płytę boiska za pomocą zasłon będzie można podzielić na 3 sektory, co spowoduje, że jednocześnie na hali będzie mogło ćwiczyć kilka grup osób.
Obecnie społeczność „Kopernika” ma do dyspozycji niewielkich wymiarów salę gimnastyczną, która nie jest w stanie pomieścić większej grupy osób chcących jednocześnie uprawiać sport lub uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Problem braku pełnowymiarowej hali staje się o tyle dotkliwy, że placówka stale powiększa grono uczniów i wprowadza coraz to nowe kierunki kształcenia odpowiadające na potrzeby rynku pracy i młodych mieszkańców naszego powiatu. Dodatkowo wartym odnotowania jest fakt, iż w obu sąsiadujących ze sobą szkołach ponadpodstawowych (CEZiU, ZS1), dla których organem prowadzącym jest właśnie Powiat Wyszkowski kształci się obecnie ponad 2 tysiące młodzieży.
Będzie to z pewnością, oczywiście poza inwestycjami drogowymi, jedno z większych przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Wyszkowski w najbliższych latach – mówi Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski. Fundusze przeznaczane na oświatę i bazę lokalową dla szkół warto dobrze i konkretnie materializować – miejsca i warunki, w których edukują się młode pokolenia bez wątpienia wpływa przecież na ich rozwój i efekty kształcenia. Nowa hala przy CEZiU Kopernik w Wyszkowie stworzy szanse przede wszystkim uczniom i nauczycielom z 2 dużych jednostek edukacyjnych. Będą oni mogli w końcu obywać zajęcia na obiekcie sportowym z prawdziwego zdarzenia.
Warto przypomnieć, że w CEZiU Kopernik od 1 września 2020 r., na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej uruchomiono oddział przygotowania wojskowego (wcześniej klasa mundurowa – liceum o profilu bezpieczeństwo publiczne). Z myślą o przyszłych adeptach sztuki wojskowej, którzy w swoim programie nauczania mają ćwiczenia z zakresu posługiwania się bronią, przy okazji budowy hali w budynku zaplanowano również stworzenie i wyposażenie 10-metrowej strzelnicy pneumatycznej (kaliber do 4,5 mm). Plany zakładają udostępnienie jej dla młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego, a poza godzinami lekcyjnymi dla grup paramilitarnych, pasjonatów strzelectwa, osób chcących rozpocząć swoją przygodę z tym coraz bardziej popularnym w kraju sportem.


Hala stworzy mieszkańcom naszego powiatu szanse do prowadzenia nie tylko zajęć sportowych, działalności artystycznej i rozrywkowej – twierdzi wicestarosta Leszek Marszał. Obiekt będzie także dostępny dla różnych klubów sportowych, organizacji pozarządowych, grup artystycznych z naszego powiatu, które chciałyby trenować i realizować swoje przedsięwzięcia w profesjonalnym otoczeniu, obiekcie na miarę
XXI w., którego nasz powiat i jego siedziba – Wyszków, tak bardzo potrzebują. Oprócz boisk do klasycznych gier zespołowych – dodaje Leszek Marszał – obiekt będzie mógł służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych, organizacji targów, konferencji i innych imprez, które muszą odbywać się na dużej powierzchni (sala pomieści do 600 osób). Dodatkowo, przy samej płycie boiska umieszczone będą wysuwane trybuny dla 94 widzów. Nowy obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).
Do wyposażenia hali będzie zastosowany wysokiej jakości sprzęt elektroniczny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Oświetlenie hali, łącznie z oświetleniem boiska na płycie głównej, oparte będzie na technologii LEDowej, co wymiernie ograniczy zużycie energii elektrycznej. W projekcie przewidziano także montaż kolektorów słonecznych dla podgrzewania wody, co wiąże się z obniżeniem kosztów użytkowania ciepłej wody nawet do około 50%.
Przedmiotem konsultacji i prac był nie tylko sam projekt koncepcyjny hali, ale także jej lokalizacja. Projektanci musieli zmierzyć się ze sporym wyzwaniem umiejscowienia tak dużego obiektu, jakim jest hala na stosunkowo niewielkiej przestrzeni ograniczonej istniejącą już infrastrukturą (boisko wielofunkcyjne, Otwarta Strefa Aktywności, bieżnia lekkoatletyczna). Obiekt powstanie w miejscu obecnej małej sali (zostanie rozebrana) i będzie połączony z budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem. Kompleks będzie usytuowany wzdłuż ulicy Świętojańskiej, przy czym wejścia do gmachu hali znajdować się będą w łączniku (główne wejście od wewnętrznego dziedzińca szkoły oraz wejście od ulicy Świętojańskiej). Na zewnątrz budynku powstanie także parking z wjazdem od ulicy Matejki.
Po zakończonych pracach otoczenie szkoły i skrzyżowania ulic Matejki i Świętojańskiej zmieni oblicze – z perspektywy wspomnianego zbiegu ulic budynek będzie można podziwiać w całej okazałości.


Nad koordynacją działań dotyczących budowy hali sportowej czuwa Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Wybrany przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego gotowy projekt sporządziła firma MPP Project z Krakowa, natomiast jego adaptację do warunków lokalnych wykonuje Zespół Usług Projektowych „RAB” s.c. z Warszawy (termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewiduje się do końca stycznia 2021 roku). Powiat Wyszkowski (Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych) analizuje możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na budowę obiektu. Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na około 10 mln złotych.
/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie; wizualizacje/foto: Zespół Usług Projektowych „RAB” s.c./

360 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy SOR w Szpitalu Powiatowym w Wołominie już otwarty!

Po kilku miesiącach utrudnień dla personelu i pacjentów wołomińskiego szpitala, prace nad przebudową SOR-u zostały zakończone. Na pacjentów czeka duża...

Zamknij