ggg
ggg ggg

(Aktualizacja) Komunikat PSSE Wyszków (7 listopad 2020)

Data:
7 listopada 2020r.
TYTUŁ:
Komunikat Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z dnia 7 listopada 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wyszkowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 7 listopada 2020r.
 liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 876/(133)
 liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 382/(54)
 liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1/(0)
 liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 20/(1)
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 863/(54)
 liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 24/(2)
 liczba ozdrowieoców / (ostatnia doba): 430/(120)
Kolejnych 54 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19 w powiecie wyszkowskim dotyczą:
(1) Mężczyzna 31 lat; (2) Mężczyzna 35 lat; (3) Mężczyzna 35 lat; (4) Kobieta 34 lat; (5) Kobieta 17 lat; (6) Kobieta 26 lat; (7) Kobieta 58 lata; (8) Kobieta 17 lat; (9) Kobieta 47 lat; (10) Mężczyzn 41 lat; (11) Mężczyzna 42 lata; (12) Kobieta 53 lata; (13) Kobieta 24 lata; (14) Mężczyzna 24 lat; (15) Kobieta 41 lat; (16) Kobieta 51 lat; (17) Kobieta 53 lata; (18) Kobieta 48 lat; (19) Kobieta 42 lata; (20) Kobieta 52 lata; (21) Kobieta 42 lata; (22) Mężczyzna 65 lat; (23)Kobieta 65 lat; (24) Kobieta 32 lata; (25) Mężczyzna 34 lata; (26) Kobieta 32lata; (27) Kobieta 29 lat; (28) Kobieta 35 lata; (29) Kobieta 33 lata; (30) Kobieta 42 lata; (31) Mężczyzna 45 lat; (32) Kobieta 39 lat; (33) Kobieta 36 lat; (34) Mężczyzna 45 lat; (35) Kobieta 31 lat; (36) Kobieta 28 lat; (37) Mężczyzna 27 lat; (38) Kobieta 57 lata; (39) Kobieta 46 lat; (40) Mężczyzna 33 lata; (41) Mężczyzna 53 lata; (42) Mężczyzna 22 lata; (43-54) Osoby w wieku 79-97 lat z ognisko w placówce zamkniętej ;
ZGONY:
Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowego inspektora sanitarnego odnotowano na dzieo sporządzenia raportu następujące zgony. (Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.)
 (1) Kobieta (54 lata)
 (2) Kobieta (74 lata)
OZDROWIEOCY:
 68 Kobiet w wieku od 18 do 86 lat
 52 Mężczyzn w wieku od 13-do 67 lat
(Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00
Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:
www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus
Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.
Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic paostwa polskiego: +48 22 523 88 80.
Zaleca się, aby w przypadku pytao i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeo z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeostwo sanitarne i tym podobnych, zasięgad informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.
Zmniejszenie zgłoszeo telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeostwa epidemiologicznego mieszkaoców powiatu.
Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych, kwarantannowanych i izolowanych, a także o stosowanie się do zaleceo dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.
(bs)

5 045 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radzyminiacy, w wigilię Święta Niepodległości zaśpiewajmy ułańskie pieśni w domach!

Po raz 32. Towarzystwo Przyjaciół Radzymina zaprasza do udziału w Wigilii Święta Niepodległości. Jednakże w tym roku, tradycyjny Wieczór Patriotyczny...

Zamknij