ggg
ggg ggg

Bliżej Norwida! – obchody 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida w Powiecie Wyszkowskim

Już od początku roku trwały intensywne prace związane z planowaniem kalendarza wydarzeń obchodów i możliwościami współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji imprez. Oprócz samorządów w organizację obchodów aktywnie zaangażowały się także szkoły i organizacje pozarządowe. W najbliższych tygodniach zaplanowano wykład tematyczny w ramach inauguracji powiatowych obchodów jubileuszu. Z uwagi na panujące obostrzenia spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w otwartej formule on-line.

Z początkiem kwietnia startują konkursy tematyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu zaprasza uczniów do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „Tu żył i tworzył” – pejzaż mazowiecki inspirowany życiem i twórczością C.K. Norwida. I Liceum Ogólnokształcące w ramach obchodów proponuje konkurs artystyczno-literacki „Białe Kwiaty (II)”. Tradycja konkursu sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to pod nazwą „Białe kwiaty” odbyło się kilka edycji tej prestiżowej rywalizacji. Tytuł imprezy odwoływał się wówczas nie tylko do konkretnego dzieła patrona szkoły, ale także do bogactwa białych bzów i akacji kwitnących w maju, kiedy to przypada rocznica śmierci poety i kiedy uroczyście ogłaszano wyniki współzawodnictwa w kategorii jednego wiersza, inspirowanego liryką artysty. Z uwagi na okrągły jubileusz, w tym roku szkoła proponuje powrót to tradycji i rozszerza formułę konkursu, którego finał odbędzie się w czerwcu. Tym razem uczniowie mogą wykonać utwór literacki, pracę plastyczną czy fotograficzną. Do 30 kwietnia swój udział w drugim konkursie organizowanym przez wyszkowskie liceum mogą zgłaszać uczniowie z terenu całego Mazowsza. Wojewódzki konkurs wiedzy „Śladami Norwida” przewiduje dwa etapy uczestnictwa: szkolny, podczas którego sprawdzana będzie wiedza z zakresu życia i twórczości artysty oraz regionalny, w formie plenerowej gry terenowej, która odbędzie się w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie. Wszystkie konkursy zostały objęte patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Ponadto, konkursy organizowane przez I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie zostały objęte patronatem przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i wpisane na listę konkursów punktowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim. Regulaminy i szczegółowe opisy konkursów dostępne są na stronach internetowych placówek.
Gmina Wyszków, jak co roku, tradycyjnie zorganizuje „Majówkę rowerową”. Jedna z tras przebiegać będzie śladami Norwida na terenie naszego powiatu.

Rowerzyści odwiedzą miejsca związane z poetą na terenie Gminy Wyszków i Zabrodzie oraz okolicznych miejscowości. Na trasie rajdu znajdą się Wyszków, Głuchy i oczywiście pałac w Dębinkach. W trakcie całego roku samorządy przewidują organizację sympozjów naukowych, konferencji tematycznych, pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego oraz koncertów inspirowanych twórczością Norwida. We współpracy z lokalnymi bibliotekami planowane jest organizowanie cyklicznego czytania utworów Cypriana Norwida w każdej z gmin. Aktywnie w obchody włączyły się także Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida i Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. Instytucje w ramach swojej działalności zorganizują warsztaty malarskie i teatralne, warsztaty pisania prozy, quizy, konkursy oraz wystawy tematyczne. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, organizatorzy chcieliby wyjechać do Francji, by odwiedzić nagrobek Norwida na cmentarzu w Montmorency.
Kulminację obchodów zaplanowano na wrzesień, bowiem dokładnie 24.09.2021 r. przypadnie 200. rocznica urodzin wieszcza. Kultowa już inscenizacja utworu „Bema pamięci żałobny rapsod”, którą od wielu lat organizuje I LO, zyska nowe, bogatsze oblicze, z terenu szkoły przeniesie się późnym wieczorem na ulice Wyszkowa. Teren Pałacu w Dębinkach w dniach 24-26 września stanie się centrum obchodów: widowisko muzyczno-poetyckie, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz organizowany od wielu lat przez Bractwo Zabrodzkie Bieg Norwidowski – to tylko kilka wydarzeń, które zaplanowano na uroczyste świętowanie 200. urodzin poety.
Całoroczne obchody wzbogaci zaangażowanie organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych oraz szeregu środowisk twórczych.
Wszystkim przedsięwzięciom organizowanym przez Powiat Wyszkowski i partnerów przyświeca podstawowy cel – przybliżenie życia i twórczości Norwida jak najszerszej grupie mieszkańców naszego powiatu, niezależnie od wieku. Z początkiem marca Starosta Powiatu Wyszkowskiego powołał komitet organizacyjny obchodów, w skład którego weszli samorządowcy, przedstawiciele powiatu, Fundacji Museion Norwid oraz gminy Wyszków i Zabrodzie. Grupa będzie czuwać nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć, koordynować organizację obchodów i podejmować współpracę ze wszystkimi podmiotami, które zechcą włączyć się cykl powiatowych wydarzeń. Organizacja wszystkich imprez będzie oczywiście uzależniona od sytuacji epidemicznej i obostrzeń obowiązujących w kraju. Warto przypomnieć, że rok 2021 został ogłoszony Rokiem Norwida zarówno przez Powiat Wyszkowski i okoliczne samorządy, które były sygnatariuszami listu intencyjnego jak również przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, Sejm i Senat.

Skład Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida:

Leszek Marszał – przewodniczący / Wicestarosta Powiat Wyszkowskiego;
Marzena Dyl – wiceprzewodnicząca / Radna Rady Powiatu w Wyszkowie;
Ewa Bartosiewicz – członek / Radna Rady Powiatu w Wyszkowie;
Agnieszka Ołdak- Prokop – członek / Radna Rady Powiatu w Wyszkowie;
Aneta Kowalewska – członek/Zastępca Burmistrza Wyszkowa;
Krzysztof Jezierski – członek / Wójt Gminy Zabrodzie;
Bogumiła Dorota Piotrowicz – członek / Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie;
Małgorzata Ślesik-Nasiadko – członek / Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie;
Jacenty Matysiak – członek / Prezes Fundacji Museion Norwid;
Ewa Michalik – sekretarz / Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/

318 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bo magia Świąt Wielkanocnych trwa…

Wyjątkowe kartki, przeróżne techniki, indywidualne wizje świąt, ogrom wysiłku i włożonego w tworzenie serca. Ponad 200 artystów zdecydowało się wziąć...

Zamknij