ggg
ggg ggg

Aby uhonorować solidarnie wszystkich…

Szanowni Państwo,      

ostatni rok, to czas niezmiernie ciężki dla nas wszystkich. Powiat Wyszkowski, tak jak wiele innych samorządów, niemal z dnia na dzień musiał podjąć trud walki z koronawirusem i wspomóc instytucje oraz placówki przy zakupie niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Na tej linii frontu nigdy nie byliśmy sami. Olbrzymim wsparciem okazała się bezinteresowna pomoc wielu osób fizycznych, grup formalnych i nieformalnych, instytucji czy przedsiębiorstw. Przekonaliśmy się, co znaczy solidarność, odpowiedzialność i tak zwyczajnie – dobre serce.

Ustanawiając w styczniu br. Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rok 2020 „Razem w czasie pandemii” mieliśmy nadzieję, że zbliżamy się do końca epidemii i najgorsze jest już za nami.  Niestety od kilku dni obserwujemy
w naszym kraju trzecią falę pandemii oraz doświadczamy ogromnej, nienotowanej dotychczas skali zachorowań w naszym powiecie. W związku z tym podjąłem decyzję o rezygnacji z przyznania tegorocznych nagród.

Uważam, że ta edycja nagrody, z uwagi na tak wyjątkową sytuację, z którą przychodzi nam się obecnie mierzyć, także w ostatnich dniach, powinna uhonorować wszystkich zaangażowanych – również w 2021 roku –
w przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami. Powinna obejmować jak najliczniejsze  środowiska, grupy formalne i nieformalne, instytucje i przedsiębiorstwa, które nierzadko w heroiczny sposób niosły pomoc drugiemu człowiekowi. W moim odczuciu nagroda powinna dotyczyć całego okresu pandemii, zamknąć klamrą ten trudny dla nas czas w sytuacji już naszego pełnego zwycięstwa nad COVID 19, w bezpiecznych i spokojnych ku temu warunkach. 

Jest też i czynnik finansowy. Uważam, że całość środków, które były przeznaczone na organizację tego przedsięwzięcia, powinny zostać bezwzględnie przekazane na walkę z pandemią. Już dziś obiecuję, że tak się stanie. Tego bowiem wymaga dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszego  powiatu.   

Wiele środowisk, firm, instytucji, a także osób prywatnych  – wśród nich także osoby i podmioty wskazane we wnioskach, ale i anonimowi bohaterowie czasów pandemii –   w różnej formie niosło pomoc mieszkańcom i podmiotom z terenu naszego powiatu. Wśród nich są przedstawiciele instytucji takich jak: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie, domy pomocy społecznej i ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu wyszkowskiego oraz  Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, organizacje pozarządowe: koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, które działają w naszym powiecie, wolontariusze działający m.in. w Stowarzyszeniu Klub Przyjaciół Wyszkowa, Stowarzyszeniu „Turzyńska Seniorada”,  Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy harcerze z Hufca ZHP Rój Promienistych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie.  Duży udział w walce z pandemią mają przedsiębiorstwa takie jak: Ph Doctor Lab Sp. z o. o. z  Wyszkowa, Quad Graphics Europe Sp. z o. o. z Wyszkowa, TRMEW Obrót S.A. z Warszawy, Miletis Sp
z o.o. i Spedigroup z Turzyna, Pomel Sp. z o.o. z Wyszkowa, POMELAC Sp.
z o.o. z Wyszkowa, ADAM-POL Adam Poleski z Wyszkowa oraz FRITO Lay Poland sp. z o. o. z Warszawy. Doceniamy także wkład osób fizycznych takich jak mieszkańcy sołectwa Knurowiec wraz z sołtysem Małgorzatą Wójcik, Damian Wroczyński i Józef Jankowski – sołtys miejscowości Budykierz. Swoistymi bohaterami są pracownicy handlu, którzy mimo panującej pandemii, narażali swoje zdrowie i życie, aby zapewnić mieszkańcom naszego powiatu produkty niezbędne do życia i prawidłowej egzystencji. 

Bezsprzecznie osoby te, organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa w istotny sposób angażowały się dla dobra naszego powiatu w szycie i dostawy maseczek ochronnych, dostarczanie płynów dezynfekujących, respiratorów, czy pomoc finansową.  Dziękuję i gratuluję wszystkim podmiotom, które zostały wskazane we wnioskach. Mam wielki szacunek dla Waszych dokonań.  Gratuluję także
i tym licznym osobom, i podmiotom, które choć nie zauważone przez wnioskodawców, wykonały ciężką, mrówczą pracę nie szczędząc swych wysiłków, by pomóc drugiemu człowiekowi, nieść pomoc słabszym
i potrzebującym.

Nie sposób wymienić wszystkich osób i podmiotów, które angażują się
w nadzwyczajną sąsiedzką pomoc poświęcając swój czas i środki finansowe. To wielkie dzieło każdego z Państwa. To dar płynący z serca, to najcudowniejszy odruch człowieczeństwa. Wierzę, że za jakiś czas, gdy pandemia już nas opuści, będziemy mogli uhonorować solidarnie wszystkich, którzy okazali w czasie pandemii serce  – bo liczba oddolnych inicjatyw, w każdej gminie naszego powiatu, musi napełniać nas wiarą w człowieczeństwo.

Ten trudny dla nas czas pozwolił nam ugruntować wiarę w drugiego człowieka. Pokazał, że mamy wielu przyjaciół, na których możemy liczyć. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie szlachetne gesty będące wyrazem Państwa odpowiedzialności, empatii i pięknej potrzeby niesienia, tak po prostu –  bezinteresownej pomocy.

Wiem, że to jeszcze nie koniec walki z epidemią, dlatego proszę o dalsze wsparcie i działanie. Bądźmy razem w tym trudnym czasie pandemii!

                           

 Z wyrazami najgłębszego szacunku

Jerzy Żukowski

 Starosta Powiatu Wyszkowskiego

152 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij