ggg

Ząbki poszły powiatowi na rękę (28.02.2012)

Ząbkowscy radni zgodzili się na przystąpienie do umowy w sprawie Wspólnego Biletu na nowych, wynegocjowanych przez starostę Piotra Uścińskiego, warunkach. Miasto zaoszczędzi, ale za to mieszkańcy zapłacą o ponad 60zł miesięcznie więcej.

Wypowiedziana wraz z końcem roku przez burmistrza Ząbek umowa z ZTM w sprawie Wspólnego Biletu poważnie postawiła pod znakiem zapytania dalsze losy tego komunikacyjnego udogodnienia. Szybko jednak okazało się, że starosta wołomiński Piotr Uściński postawił sobie za punkt honoru utrzymanie karty upoważniającej do korzystania z usług Kolei Mazowieckich i warszawskiego ZTM, więc w imieniu czterech gmin podjął się negocjacji nowych warunków umowy.
Zanim jednak dojdzie do podpisania porozumienia, zgodę muszą wyrazić wszystkie gminy. Jako pierwsza nad tym tematem pochyliła się Rada Miasta Ząbki. Podczas sesji, która odbyła się 22 lutego, Piotr Uściński osobiście odpowiadał na pytania radnych, by każdy w pełni świadomie mógł podjąć decyzję podczas głosowania. Zanim jednak mikrofon przekazano staroście, burmistrz miasta Robert Perkowski przypomniał powody wypowiedzenia umowy, które w głównej mierze dotyczyły zbyt wysokich kosztów, ponoszonych przez gminę,  przy jednoczesnej niskiej jakości usług.

– Zarówno nasze żądania, jak i propozycje ZTM-u na bieżąco były konsultowane z burmistrzami zainteresowanych gmin – powiedział na wstępie starosta Piotr Uścińki – Do tej pory Ząbki miały swoją oddzielną umowę, a Zielonka, Kobyłka i Wołomin miały wspólne ustalenie, dotyczące podziału kosztów. Po kilku miesiącach negocjacji okazało się, że wypowiedzenie umowy z ZTM-em przez burmistrza Ząbek pomogło zarówno Ząbkom w obniżeniu kosztów, jak i innym gminom w ustaleniu przejrzystych zasad współpracy. – tłumaczył starosta.
Jak zaznaczył Piotr Uściński, zgodnie z nowym porozumieniem, metody obliczania stawek za tzw. pociagokilometr będą musiały być akceptowane przez obie strony umowy, a nie jak to było do tej pory, odgórnie narzucane przez ZTM. Dodatkowo w umowie ma być określony rodzaj składów kursujących na linii wołomińskiej. Gminy otrzymają także rozliczenie kar dla Kolei Mazowieckich za niezrealizowane przejazdy, a także dostaną zwrot części poniesionych kosztów. Zmieni się także udział Ząbek w finansowaniu odcinka od stacji w Ząbkach do Warszawy Wileńskiej. Do tej pory to właśnie Ząbki finansowały w całości ten fragment trasy. Teraz swój udział finansowy będą miały także pozostałe gminy. Jeżeli dojdzie ostatecznie do podpisania umowy zgodnie z nowymi ustaleniami, z budżetu miasta Ząbki na dofinansowanie Wspólnego Biletu będzie przeznaczana kwota 60 tys. zł miesięcznie. Kwota ta jest niższa od sumy przeznaczanej choćby w roku ubiegłym o ponad 100 tys. zł miesięcznie.

Pierwszym i właściwie najbardziej niekorzystnym dla mieszkańców Ząbek warunkiem ZTM, a koniecznym do dalszych negocjacji, okazało się wyjście Ząbek z pierwszej strefy biletowej do drugiej. Do tej pory Ząbki, jako jedyne spośród gmin położonych w otoczeniu  Warszawy, zaliczały się do pierwszej strefy, więc mieszkańcy gminy na jednostrefowym bilecie mogli jeździć do Warszawy i tam korzystać z transportu miejskiego. Teraz to się zmieni. Ząbkowianie, podobnie jak mieszkańcy Zielonki, Kobyłki i Wołomina, chcąc korzystać z usług Kolei Mazowieckiej, będą musieli zakupić bilet dwustrefowy. Dla domowych budżetów będzie to oznaczało dodatkowy wydatek, gdyż za normalny bilet miesięczny  zapłacą 156 zł, a nie jak dotychczas 90zł.

Sprawa nowego porozumienia wywołała dużo kontrowersji. Radni długo dyskutowali nad zasadnością przystąpienia do umowy. Dla niektórych kluczowym argumentem przeciwko zgodzie na nowe warunki był właśnie wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców. W konsekwencji jednak radni przyjęli uchwałę trzynastoma głosami za, jednym przeciw i trzeba wstrzymującymi się.

Dla mieszkańców Ząbek, dla których liczą się oszczędności, jest także dobra wiadomość. Dotychczasowe warunki podróżowania autobusami ZTM nie zmienią się. Pasażerowie, korzystający z przystanków położonych na terenie Ząbek, nadal będą mogli korzystać z biletów pierwszo strefowych. Jak wyjaśnił burmistrz Robert Perkowski, negocjowana przez starostę umowa dotyczy wyłącznie dojazdu do Warszawy pociągiem. Zasady dojazdu autobusem pozostają niezmienne i są określone oddzielną umową.
Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców z zakresu komunikacji jest nowa linia autobusowa „Ząbki -2”. Nowy autobus umożliwi dotarcie mieszkańcom miasta do węzła przesiadkowego przy ul. Radzymińskiej oraz w rejon dwóch stacji kolejowych  w Ząbkach i Rembertowie. Trasa linii Ząbki-2 będzie przebiegać ulicami Wolności, 11 Listopada, Rychlińskiego, Wojska Polskiego, Leszyckiego, Batorego, Piłsudskiego, Powstańców dalej Żołnierską, Czwartaków, Paderewskiego i Chruściela.
Anna Sajnog
Fot. UM Ząbki

1 583 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pomagamy w ramach możliwości (28.02.2012)

W lutowych pożarach wołomińskich kamienic dach nad głową straciło blisko 100 osób. Dzięki błyskawicznej akcji ratunkowej nikt nie ucierpiał w...

Zamknij