ggg ggg
ggg ggg

ZA CZYN 2013 (04.03.2014)

Doroczne nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn” wręczono 27 lutego (czwartek) 2014 r. podczas uroczystej gali w wyszkowskim klubie MOZI.

dscf0074

Nagroda ta przyznawana jest corocznie szczególnie wyróżniającym się osobom i organizacjom. Nagrody przyznawane są za rok 2013 na podstawie dostarczonych do 31 stycznia 2014 r. wniosków, których w obecnej edycji zgłoszono 15. Wnioski rozpatrzyła Kapituła powołana przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego na okres kadencji Rady Powiatu w składzie:
– Zdzisław Damian Bocian – wicestarosta Powiatu, przewodniczący Kapituły,
– Marzena Dyl – radna Rady Powiatu,
– Józef Bieganowski – kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
– Agnieszka Powierża – z-ca kierownika MODR w Wyszkowie,
– Zdzisław Niziński – przedsiębiorca,
– Tadeusz Bogdan Wasilewski – nauczyciel w- f,
– Maria Gajewska – dyrektor POKiS, sekretarz Kapituły.

Nagroda przyznawana jest raz w roku w pięciu dziedzinach:
1) działalność promocyjna Powiat: działania popularyzujące w kraju lub zagranicą, udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach, organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek Powiatu, przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku.
2) sport: sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży),
3) kultura: sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych;
4) działalność innowacyjna w gospodarce: kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie Powiatu, za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy.
5) działalność społeczna: działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego, działania wspierające lokalną społeczność, rozwijanie aktywności społecznej, osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów.

Galę w dniu 27 lutego otworzyła dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie Maria Gajewska. Przywitała władze powiatu tj. starostę Bogdana Pągowskiego oraz wicestarostę Zdzisława Bociana. Gości spotkania zaś przywitał starosta Bogdan Pągowski. W uroczystości udział wzięli m.in.: Bożena Żelazowska – z-ca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, radny sejmiku mazowieckiego Marian Krupiński, ks. dziekan Zdzisław Golan, ks. proboszcz Roman Karaś, wójtowie gmin, radni Rady Powiatu, Rad Gmin i Rady Miejskiej w Wyszkowie.
Przewodniczący Kapituły wicestarosta Zdzisław Bocian odczytał nominowanych do nagrody w poszczególnych dziedzinach, oraz zwycięzców, których Kapituła wyłoniła podczas tajnego głosowania. „To juz kolejny raz jak spotykamy się na wręczeniu nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn”. Nagroda ta przyznawana jest, corocznie szczególnie wyróżniającym się osobom, organizacjom za szczególne dokonania. Nagroda „Za Czyn” jest uhonorowaniem najlepszego spośród najlepszych w danej kategorii.” – mówił przewodniczący Kapituły.
Lista nominowanych wniosków przez Kapitułę do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego ZA CZYN 2013.
Działalność promocyjna: Stowarzyszenie „Inicjatywa Białebłota”. Sport: Żeńska Drużyna I LO Norwid Wyszków – piłka siatkowa.
Kultura:
Chór Nauczycielski Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie,
Daria Galant
Zespół Pieśni i Tańca „Oberek”.
Działalność innowacyjna w gospodarce: Firma Mini Melts Sp. z o.o.
Działalność społeczna: Nie nominowano.

W dziedzinie sportu Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ Za Czyn” przyznano:
Żeńskiej Drużynie I LO Norwid Wyszków – piłka siatkowa
Drużyna powstała w 2007roku. W 2008/2009 została zgłoszona do rozgrywek Szkolnej Ligi Siatkowej – Warszawa. Początkowo uczestniczyła w rozgrywkach II ligi, a po dwóch latach uzyskała awans do I ligi.
12 czerwca 2013 roku w Ośrodku Sportowym w Wilanowie odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie 19 edycji rozgrywek Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich. Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Ogółem rozegrały 83 spotkania. Równolegle z rozgrywkami Ligi odbywały się rozgrywki Pucharu SLS im. W. Wiśniewskiego. Drużyna dziewcząt I LO swoją rywalizację zakończyła na I miejscu. W dniu podsumowania sezonu odbył się mecz finałowy Pucharu im. W. Wiśniewskiego. Zdobywcą Pucharu SLS została żeńska drużyna z I LO w Wyszkowie. Jedna z zawodniczek Magda Czyż wśród dziewcząt otrzymała MVP (Most Valuable Player) I Ligi SLS, otrzymała również nagrodę im. A. Gołasia. Trenerką żeńskiej drużyny jest pani` Urszula Siankowska, która otrzymała złotą odznakę Honorowego Członka SLS oraz nagrodę główną – Trener Roku SLS 2013.

W dziedzinie kultura Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ Za Czyn” przyznano:
Pani Darii Galant-pisarka.
Autorka filmów dokumentalnych i artystycznych, powieści, opowiadań, obrazów malarskich. Film Darii Galant „Magia Kurpiów Białych”, zrealizowany został w 2012 r., a jego intensywna promocja przypadła na cały 2013 r. W 2013 roku film prezentowany był na licznych spotkaniach literackich i filmowych w całej Polsce, festiwalach, wieczorach autorskich. Również w całym 2013 r. był cyklicznie emitowany przez ogólnopolską stację telewizyjną TVR, gdzie wzbudził zachwyt i uznanie wśród widzów. W 2014 jego promocja będzie przebiegać za Oceanem. Najpierw Kanada, następnie USA. Film opowiada o magiczno-literackiej wizji folkloru rejonów Puszczy Białej. Bohaterowie mówią w nim o szeptunkach, przepowiadaniu przyszłości, odganianiu zła od ludzkich domostw, wierze w świat umarłych, wierze w duchy błąkające się po puszczy, polach, bagnach. Jest unikatowym dziełem, dokumentującym niematerialną kulturę Ziemi Wyszkowskiej. „Kobieta o oczach rzeki”- to książka zbiór opowiadań Darii z pogranicza poezji i realizmu magicznego, wydany w 2013 w Warszawie. Książka znalazła się w zbiorach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Ossolińskich, Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych bibliotek uniwersyteckich. Wszystkich bohaterów opowiadań los rzucił nad rzekę Bug, gdzie próbują żyć i chronić się przed złym losem. To opowieści z pogranicza fantazji i psychologii, symbolicznie analizujące naturę człowieka. Inspirowana pejzażami rejonu okolic Brańszczyka i rzeki Bug.

W dziedzinie promocji Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn” przyznano:
Stowarzyszeniu Inicjatywa Białebłota
Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Opracowało wnioski pt.” Mapa walorów turystyczno – przyrodniczo – usługowych w Białymbłocie” oraz „Ptasie mieszkania”. Obydwa wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.
Opracowało projekt „Ocalić od zapomnienia historię Białegobłota” zgłoszonego w ramach projektu „Razem możemy więcej”. Aktywnie brało udział w imprezie „Wielkim Grzybobraniu” poprzez organizację stoiska wystawowo-edukacyjnego, w którym zaprezentowano wystawę tematyczną zarówno w formie plakatów, zdjęć, jak również ekspozycji gatunków grzybów najczęściej ze sobą mylonych. Wykonało stoiska „Propedeutyka dendrologii – Gatunki drzew występujących w Puszczy Białej”. Przystąpiło do Konkursu Kolorowe Boiska, czyli ”Szkolna Pierwsza Liga”. Wykonało przyrodniczy Kącik Edukacyjny składającego z bilbordu słupka łamigłówki i siedmiu tematycznych tablic promujących przyrodnicze walory naszego regionu. Zajęło II miejsce w Konkursie „Najsmaczniejsza potrawa z grzybów” . Stowarzyszenie pozyskane środki finansowe w całości przeznacza na realizację projektów, a praca członków Stowarzyszenia wykonywana jest w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie cechuje sprawność i skuteczność, kreatywność, pasja i chęć społecznego działania. Celem Stowarzyszenia jest promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu związanego z Naturą 2000.

W dziedzinie działalności innowacyjnej w gospodarce Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ Za Czyn” przyznano:
Firmie Mini Melts Sp. z o.o.
Firma jest jedynym w Polsce producentem lodów w kuleczkach.
Lody Mini Melts są w sezonie wakacyjnym nowością. Moc kolorów i smaków w kubeczku, niepowtarzalna forma i oryginalna gama smakowa, to rewolucja na lodowym rynku. Najwyższa jakość lodów możliwa jest tylko dzięki zastosowaniu najnowszych technologii produkcji oraz użycia najlepszych, naturalnych składników dostępnych na rynku. Firma posiada 50 smaków Mini Melts i ciągle pracuje nad rozszerzeniem oferty. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym produkuje lody bez dodawania powietrza.

W działalność społecznej Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn” Kapituła nie przyznała.
Po odczytaniu najpierw nominowanych w danej dziedzinie, następnie zwycięzcę w danej dziedzinie, starosta Bogdan Pągowski wręczył nagrody.
Została również przyznana Nagroda Specjalna ufundowana przez Tadeusza Nalewajk – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą otrzymał Paweł Trzciński – prezes firmy POMELAK Sp. z. o. w Wyszkowie. W imieniu nieobecnego podsekretarza nagrodę wręczyła Bożena Żelazowska – z-ca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Podziękowała za szczególne zaangażowanie dla kultywowania tradycji staroście wyszkowskiemu Bogdanowi Pągowskiemu. W dowód uznania starosta otrzymał upominek.
Wszystkich wyróżnionych zaproszono na scenę do wspólnego zdjęcia. Starosta jeszcze raz podziękował wyróżnionym, podkreślając ich zasługi i zaprosił „do Czynu w 2014 roku”. Uroczystość uświetniono wspaniałym koncertem artystów scen warszawskich, w którym udział wzięli: Magdalena Rucińska – sopran, Artur Rożek – baryton, Robert Skiera – fortepian. Usłyszeliśmy najpiękniejsze arie i duety ze znanych oper i operetek, m.in.: „Czarodziejskiego fletu”. „Wesela Figara”, „Wesołej wdówki”, duet z „Dam i Huzarów”, czardasz z „Księżniczki czardasza”, utwór „Gdybym był bogaty” ze „Skrzypka na dachu”, przepiękne duety: „Bo w Barcelonie…” i „Usta milczą, dusza śpiewa”. Wielkie ożywienie wywołało na widowni wyjście solistki Magdaleny Rucińskiej do publiczności z arią urażonej damy, a następnie odśpiewanie żartu muzycznego „Boli mnie głowa” Grażyny Bacewicz. Wykonawcom podziękowano gorącymi oklaskami oraz kwiatami od organizatorów.
Na zakończenie z okazji przypadającego 28 lutego „Tłustego Czwartku” zebranych gości zaproszono na słodki poczęstunek.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

787 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zabawa do rana bez lampki szampana (04.03.2014)

Tradycyjnie, na zakończenie karnawału, Wspólnota Domowego Kościoła przy parafii p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie organizuje bal bezalkoholowy. Uczestników sobotniego balu...

Zamknij