ggg

VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stoczku

W ubiegłą niedzielę 17 kwietnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy w Stoczku odbył się zjazd związany z wyborami władz gminnego oddziału OSP zwoływany na zakończenie 5-letniej kadencji.

 

stra     W porządku obrad przewidziano: wybranie przewodniczącego i prezydium na czas zjazdu, sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, powołanie komisji wyborczej, mandatowej, zatwierdzenie składu nowego zarządu oraz wybór przewodniczącego, zdecydowanie o wyborze delegata na zjazd Oddziału Powiatowego. W VI Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP udział wzięli m.in.: komendant powiatowy PSP w Węgrowie – st. bryg. mgr inż. Jarosław Soszyński, wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego OSP w Węgrowie – st. bryg. Ireneusz Królik, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kłusek, wiceprzewodnicząca Józefa Wanda Jednorałek, zastępca wójta Gminy Stoczek Sylwia Tryc, sekretarz – Renata Flak, skarbnik – Marzena Chmura, przedstawiciel firmy INTEGRA oraz SuperDrob – Ryszard Stębelski, przedsiębiorcy: Renata i Andrzej Kozanka, Jacek Kalisz, komendanci i dowódcy oddziałów OSP z gminy Stoczek oraz druhny i druhowie delegaci.

Witając zebranych dh prezes Mieczysław Wójcik zwracał się do zebranych: „Zebraliśmy się tu dziś, aby podsumować 5 lat wspólnej pracy, pracy, w której było wiele sukcesów, ale też i porażek. Bo niestety działalność pożarnicza często wiąże się z ryzykiem. Każdy wyjazd do pożaru jest oprawiony w dużą dozę niepewności, czy chodzi tylko o mienie, czy też o najważniejszą wartość – życie ludzkie. Niejednokrotnie ratując mieszkańców naszej gminy, ale również powiatu narażaliście własne zdrowie, życie. Dziś chciałbym zarówno, jako prezes Zarządu Gminnego, ale również, jako wójt Gminy wszystkim serdecznie podziękować”. Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy wypowiedzi prezesa w trakcie zjazdu. „Kolejne 5 lat pracy za nami. Myślę, że podczas dzisiejszych obrad nie tylko dokonamy swojego rodzaju podsumowania tego czasu, ale również uzgodnimy kluczowe dla nas kierunki rozwoju na kolejne 5 lat” – kontynuował prezes Oddziału Gminnego OSP w Stoczku. Następnie został przedstawiony i przegłosowany projekt porządku obrad oraz wybrany przewodniczący zjazdu dh Adam Stelmach, który wraz sekretarz dh Małgorzatą Lipka – Chudzik poprowadził dalszą część obrad. Zaproszono i przegłosowano osoby zasiadające na czas zjazdu w prezydium. Zostały wybrane komisje zjazdowe. Zgodnie z porządkiem obrad dotychczasowy prezes dh Mieczysław Wójcik złożył sprawozdanie z działalności zarządu Oddziału Gminnego. Ze sprawozdania wynika, że był to okres owocnej pracy: odbyło się 20 posiedzeń, na których poszczególne jednostki przedstawiały swoje dokonania oraz zamierzenia na przyszłość. Odbyło się 9 posiedzeń Prezydium Oddziału. W trakcie dokonywały się zmiany na funkcji prezesa, komendanta gminnego, wiceprezesa członka zarządu. Komisja Rewizyjna pracowała bez zmian. Na terenie gminy istnieje 6 jednostek OSP, w tym jedna typu S-2, a 5 typu S-a. Stan liczbowy członków czynnych wynosi 235, 43 kobiety, 22 honorowych oraz 15 wspierających. Przy jednostkach działają 2 drużyny młodzieżowe, które łącznie liczą 11 osób. Jednostka OSP Stoczek włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie jednostki posiadają murowane strażnice przystosowane do warunków eksploatacyjnych, w których obok pomieszczeń operacyjnych mieszczą się sale rozrywkowe, pomieszczenia zarządu, świetlice. Sukcesywnie przeprowadzano remonty. Jedynie OSP w Grabowcu nie posiada boksu garażowego. Dla OSP Mrozowa Wola zakupiono samochód średni, dla OSP w Toporze motopompę, drobny sprzęt oraz założono urządzenie do selektywnego powiadamiania. To wszystko: utrzymanie gotowości bojowej, zakupy, remonty nie byłyby możliwe bez pomocy samorządu. Urząd Gminy w okresie od 2011 do 2015 r. łącznie przekazał kwotę 542 710,54 zł. Skutecznego i bardzo potrzebnego wsparcia udzielał także Zarząd Powiatowy i Wojewódzki ZOSP RP, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Za swoją działalność strażacy otrzymywali odznaczenia resortowe, nagrody, wyróżnienia i dyplomy, co świadczy o ich ofiarnej i dobrej pracy na rzecz mieszkańców. Następnie ze szczegółami prezes dh Mieczysław Wójcik omówił działalność operacyjną, bazę lokalową i wyposażenie oraz wyszkolenie jednostek OSP, udział w ćwiczeniach, manewrach, zawodach sportowo – pożarniczych, itp. „To wszystko, co zrobiliśmy razem dobrze rokuje na następne lata” – podsumował sprawozdanie prezes. W zjeździe na uprawnionych 36 delegatów głosowało 27. Wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej, a następnie udzielono absolutorium (jednogłośnie) ustępującemu zarządowi.

Jednogłośnie i jawnie na nową kadencję został wybrany Zarząd ZOSP RP w Stoczku w składzie: – dh Mieczysław Wójcik – prezes – dh Marian Ojdana – wiceprezes – dh Tomasz Urbankowski – komendant gminny – dh Jarosław Maleszewski – sekretarz -dr Piotr Kulbicki – skarbnik – dr Wiesław Urbankowski – członek Prezydium – dh Tadeusz Cichocki – członek – dh Andrzej Borkowski – członek – dh Adam Brejnak – członek – dh Jarosław Giziński – członek – dh Piotr Wójcik – członek – dh Piotr Wszołczyk – Lipka – członek. W skład komisji Rewizyjnej na nowa kadencję weszli: – Adam Stelmach – przewodniczący – Piotr Fedorczyk – sekretarz – Zenon Kowalczyk – członek. Delegaci wcześniej przegłosowali decyzję, że przedstawicielem w Zarządzie Powiatowym zostanie nowo wybrany prezes. Jak się okazało kolejną kadencję funkcję prezesa nadal będzie pełnił dh Mieczysław Wójcik, więc reprezentuje Oddział Gminny OSP Stoczek w składzie Zarządu Powiatowego OSP. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwały przedstawione przez komisję Uchwał i Wniosków. W trakcie VI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na strażaków czekała niespodzianka. Przedstawiciel grupy kapitałowej SUPERDROB Ryszard Stębelski w imieniu firm działających na terenie gminy Stoczek, tj. INTEGRA i SUPERDROB przekazał 25 kompletów mundurów dla strażaków OSP. Wartość mundurów to ok. 15 tys. zł. Jak podkreślał jest to docenienie roli, jaką pełnią jednostki dla bezpieczeństwa, a zapewniają je nie tylko pojedynczym mieszkańcom gminy, ale także przedsiębiorstwom i zakładom na tym terenie. Zapewniał o dalszej współpracy i deklarował dalsze wsparcie dla OSP. Po tej jakże miłej uroczystości odbierania przez komendantów i dowódców umundurowania, które jako wójt gminy Stoczek wraz z zastępcą wójta Sylwią Tryc prezes dh Mieczysław Wójcik przekazał, zostały wręczone podziękowania dla Doroty Rymarek – prezes Zarządu spółki INTERIA oraz Cezarego Lipki prezesa Zarządu SUPERDROB. W trakcie dalszej części spotkania głos zabrali goście dzieląc się ze strażakami informacjami i osiągnięciami oddziałów OSP i PSP na terenie powiatu węgrowskiego, nowymi rozwiązaniami taktycznymi i finansowymi, podsumowaniami działalności, itp. Prezes Wójcik, jako wójt przekazał również prezent dla jednostek – czujki dymu, prosząc, aby potraktowali to, jako propagowanie bezpieczeństwa i narzędzie szkoleniowe dzieci i młodzieży, a przez nich, ich rodziców i rodzin. Zjazd zakończono poczęstunkiem. /Janina Czerwińska/

Galeria Zdjęć

2 480 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
KATYŃ PAMIĘTAMY (MARSZ CIENI)

13 kwietnia 2016 r., w Dniu Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, ulicami miasta przeszedł Katyński Marsz Cieni. Uroczystość rozpoczęła się...

Zamknij