ggg ggg
ggg ggg

Uroczyste otwarcie i poświęcenie dwóch dróg gminnych i jednej powiatowej

Uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanej drogi gminnej nr 420418W w Samotrzasku.

Udział w tym wydarzeniu wzięli; wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, radni powiatowi i miejscy, mieszkańcy. Poświęcenia drogi dokonał proboszcz parafii Łochów ks. Roman Kowerdziej.
Inwestycja ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu wojewody mazowieckiego w ramach podziału środków MSWiA na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Całkowity koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniósł 1 362 021,49 (w tym kwota promesy 1 000 000,00).

 

Uroczyste oddanie do użytku drogi Ogrodniki – Grabowiec

7 grudnia 2017 roku miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej drogi powiatowej Ogrodniki – Grabowiec. W otwarciu uczestniczyli: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Renik, członek Zarządu Powiatu Paweł Selmach, radni Rady Powiatu: Mariola Chmielewska, Paweł Gelbrecht, Artur Lis, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Łochów Andrzejem Suchenkiem i radnymi, wójt Gminy Stoczek Mieczysław Wójcik i wicewójt Gminy Stoczek Sylwia Tryc, dyrektor ZDP Michał Postek, a także mieszkańcy obu miejscowości. Po przecięciu wstęgi, drogę poświęcił ks. Roman Kowerdziej.
W ramach inwestycji o nazwie: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec” przebudowano drogę powiatową na odcinku 5,25 km. Wybudowano chodnik z kostki brukowej i zatoki oraz perony autobusowe, wykonano oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz ustawiono radar, wskazujący prędkość jadących pojazdów, utwardzono pobocza i wykonano przepusty pod koroną drogi. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 615 291,01 zł, z czego: dotacja z budżetu państwa – 2 758 725,00 zł, środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 432 199,96 zł, środki z budżetu Gminy Łochów – 690 679,40 zł, środki z budżetu Gminy Stoczek – 733 686,65 zł. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa. Nadzór inwestorski – Konsorcjum firm LIDER: IMS PROJEKT Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego. PARTNER: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „AR-KON” Arkadiusz Jarosław Konasiuk w Siedlcach.

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej nr 420406W w Dąbrowie.

Inwestycja ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu wojewody mazowieckiego w ramach podziału środków MSWiA na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Całkowity koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniósł 794 661,17 zł (w tym kwota promesy 603 921,00 zł).

2 385 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Świąteczne dekoracje rozświetliły Ostrów Mazowiecką

6 grudnia 2017 r. tuż po zapadnięciu zmroku, piękna, świąteczna dekoracja zachwyciła mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, a spotkanie z „prawdziwym” Mikołajem...

Zamknij