ggg ggg
ggg ggg

Ślubowanie klasy mundurowej

Dnia 4-go kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego.

Hasłem przewodnim były słowa księdza Piotra Skargi „Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne”. Uroczystość rozpoczęła się od pokazu musztry, a potem odśpiewany został hymn państwowy i nastąpiła najważniejsza część, czyli ślubowanie. Wyróżnieni uczniowie klasy I złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Dyrektor placówki – pan Jacek Nowotniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie byłoby wolnej Polski bez ludzi w mundurach. Mundur zobowiązuje do bycia uczciwym człowiekiem, do szlachetnych zachowań, jest symbolem odwagi i umiłowania ojczyzny.
Całość uświetniła obecność wielu dostojnych gości: Wicestarosty Węgrowskiego – Pana Marka Renika, Przedstawicieli Zarządu Powiatu Węgrowskiego w osobach – Tadeusza Kota, Artura Lisa, Włodzimierza Miszczaka, Burmistrza Miasta Węgrowa – Pana Pawła Marcheli, Wiceburmistrza Miasta Węgrowa – Pani Haliny Ulińskiej. Proboszcza Bazyliki Mniejszej w Węgrowie, Dziekana Węgrowskiego – ks. Prałata Leszka Gardzińskiego, Proboszcza Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy – ks. kan. dr Romualda Koska, Proboszcza Parafii Św. Ojca Pio – ks. Andrzeja Falkowskiego, Proboszcza Administratora Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Węgrowie – ks. Pawła Szwedo, Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie – Insp. Andrzeja Styrczuli, Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie – St. bryg. Jarosława Soszyńskiego, Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim – Mjr Artura Smala, Dowódcy 4 Kompanii Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej– Ppor. Pawła Wołosza, Przedstawicieli Stowarzyszenia „Niezłomni Węgrów” – Płk Krystyna Rozpary, Tomasza Staręgi oraz w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Insp. dr hab. Marka Fałdowskiego – Prorektora ds. Studenckich Mł. Insp. Dr. Sławomira Zubańskiego.
Wicestarosta Pan Marek Renik w wystąpieniu podkreślił doniosłość wydarzenia i pogratulował uczniom wyboru klasy mundurowej. Życzył uczniom odpowiedzialnej postawy, solidnego wypełnienia swoich obowiązków w ramach edukacji wojskowej, policyjnej, pożarniczej a w przyszłości pracy w służbach mundurowych.
Ostatnim punktem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego zespołu muzyczno – wokalnego.
/Info Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie; fot. J. Baum/

209 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Otwarcie sezonu motocyklowego

W niedzielę, 7 kwietnia br. odbyło się już po raz piąty otwarcie sezonu Grupy Motocyklowej Stajnia z Małkini Górnej. Wydarzenie...

Zamknij