ggg ggg
ggg ggg

Sesja, którą zdominował fenol

XLIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się w miniona środę 7 marca 2018 r. z niezbyt bogatym planem obrad, tak naprawdę skurczyła się do wyczerpującej dyskusji na temat nasycalni i fenolu, przepytywaniu prezesa Zakładu Gospodarki komunalnej na tę okoliczność oraz nieprzyjemnej wymiany zdań na temat wniosku burmistrza Jerzego Bauera o uchyleniu wprowadzonej przez radnych obecnej większości skupionych wokół radnego Wilczyńskiego zakazu dla burmistrz dot. przesunięć środków.

Tak naprawdę powodem zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przez burmistrza miasta było uchwalenia zmian w planie inwestycyjnym dla Ostrołęki i subregionu w zakresie zadań przewidzianych do wykonania w Ostrowi Mazowieckiej. Przez burmistrza został również wpisany punkt dot. uchwalenie 3-letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych należących do ZGK sp. z o. o. Przy planie inwestycyjnym dyskusji nie było, ale już temat planu ZGK mocno był wałkowany. Zakład Gospodarki Komunalnej planuje modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, kosztownych i długotrwałych, ale z wypowiedzi prezesa Pawła Mieczkowskiego – koniecznych do wykonania. Głównym dyskutantem nad okazał się radny Jerzego Pawluczuka przewodniczący komisji gospodarki komunalnej, która przedstawiła propozycje zmian. Głównie dopytywał się i drążył temat fenolu w ziemi, który za sprawą byłej nasycalnie podkładów kolejowych, który obok innych związków może się wnikać w głąb ziemi i przedostawać się do miejskich ujęć wody. Jak wynikało z wypowiedzi burmistrza Jerzego Bauera, jak również prezesa ZGK takiego zagrożenia nie ma. Wcześniejsze badania nie wykazywały obecności fenolu. Ostatnie badania przeprowadzono na obecność fenolu w wodzie jesienią ubiegłego roku też nie, jedynie te z wiosny 2017 miały śladowe ilości związku. Prezes zastrzegał, ze badania są wykonywane i niedługo będą kolejne. Po długiej dyskusji radny wycofał zgłoszoną zmianę do planu i przyjęto uchwale 19 głosami radnych – Za przy przeciwnych- 0 i wstrzymującym się – 1.
Niestety kolejna część sesji, gdzie po raz chyba trzeci burmistrz poruszył sprawę zmian w uchwale budżetowej i przywrócenie możliwości przesuwania środków w dziale inwestycji. Tu już rozpoczęły się pod niewątpliwym wpływem radnego Jacka Wilczyńskiego złośliwości i wskazywanie osoby burmistrza Jerzego bauera, jako tego, któremu za nic radni nie ufają, nie cenią i ani myślą ułatwiać sytuacji burmistrzowi przy decyzjach dotyczących inwestycji. Na próżno burmistrz apelował do radnych, że podwoił środki na ulice, mają obecnie ogromną ilość inwestycji, „sprowadzili 35 mln zł do Ostrowi Mazowieckiej, a jesteśmy przed programem rewitalizacji i kolejne miliony przed nami. Można nie mieć zaufania, ale na miłość boską nie z tego powodu!” – zwracał się burmistrz do radnych. „Dostał Pan żółtą kartkę i tyle” – grzmiał radny Wilczyński wyjaśniając utratę zaufania do burmistrza, który jego zdaniem robił, co chciał i wprowadzał ulice swoich radnych, a innych nie. Ton tej dyskusji, jaki to nie powinien być burmistrz, próbował zmienić radny Krzysztof Laska przypominając jak to było we wcześniejszych kadencjach z tym przesuwaniem, ale swoim zwyczajem zdominował dyskusję przywołując swoje racje. Za radnym Wilczyńskim, który moim zdaniem stał się najbardziej wpływowym radnym o braku zaufania wypowiedział się radny Dylewski. Głos w dyskusji zabrał tez radny Zbigniew Krych zwracając uwagę, że lepiej byłoby, aby nie musieli spotykać się, co 2 – 3 tygodnie i przesuwać te środki.
Jak należało się spodziewać obecna większość nie przychyliła się do prośby burmistrza (tacy biedni radni latami czuli się zmanipulowani przez burmistrza Bauera) i zagłosowała: 7 – za, 12 przeciw.

/Janina Czerwińska/

296 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni obniżyli pensję burmistrz Elżbiecie Radwan!

Wątpliwy prezent w przededniu Dnia Kobiet przygotowali dla burmistrz Elżbiety Radwan, wołomińscy radni. W ubiegłą środę, późnym wieczorem, 15 głosami...

Zamknij