ggg ggg
ggg ggg

PRZEBUDOWA DROGI W OSTRÓWKU

30 stycznia w remizie strażackiej w Ostrówku gm. Łochów, odbyło się otwarte spotkanie przedstawicieli GDDKiA oraz Biura Projektowego Arkas Projekt z mieszkańcami na temat omówienia koncepcji planowanej przebudowy drogi krajowej nr 50.

Organizatorem spotkania na prośbę radnego Ostrówka Sławomira Łojka był burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. W trakcie omawiania projektu mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań zarówno do inwestora, jak i projektantów. Najwięcej wątpliwości było związanych z ingerencją projektowanej inwestycji w grunty prywatne. W spotkaniu oprócz burmistrza uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Ryszawa, Zastępca Kierownika Projektu z GDDKiA – Marcin Gromek, Kierownik Rejonu GDDKiA w Mińsku Mazowieckim – Adam Kulma, Kierownik Rejonu GDDKiA w Ostrowii Mazowieckiej Antoni Dziekoński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie – Marcin Gąsiorek, Zastępca Naczelnika WGKI w Łochowie – Adam Bala i przedstawiciele firmy Arkas Projekt, pełniącej nadzór autorski.
Dyskusję rozpoczął Marcin Gromek, który przedstawił wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na projektowanym odcinku DK 50 w miejscowości Ostrówek. Jak wynika z opracowania GDDKiA na tym odcinku jest niedostateczny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego: nieprawidłowa geometria łuku poziomego drogi krajowej nr 50, zbyt duża prędkość pojazdów w terenie zabudowanym, zagrożenie bezpieczeństwa i płynności ruchu spowodowane przez pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z posesji oraz brak ścieżek rowerowych, co wpływa na zagrożenie wypadkiem niechronionych uczestników ruchu.
Przedstawiciele firmy projektowej Arkas – Projekt w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaproponowali wprowadzenie dodatkowego pasa środkowego – wielofunkcyjnego o szerokości 3,5 m wraz z wyspami dzielącymi, które uniemożliwiają wyprzedzanie. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano dodatkowe przejścia z azylami i ciągi pieszo – rowerowe.
Następnie głos w dyskusji został przekazany samym mieszkańcom, którzy mogli wyrazić swoje opinie związane z wykonaniem poszczególnych elementów zaprojektowanej drogi, zwłaszcza zjazdów do nieruchomości i zajęcia działek pod ciągi pieszo – rowerowe. Nie obyło się bez emocji, obecni na spotkaniu mieszkańcy zadawali projektantowi wiele pytań oraz zgłaszali wnioski, wśród których były między innymi propozycje przesunięcia drogi na północ, na tereny wolne od zabudowań, wzdłuż linii kolejowej. Mieszkańcom nie podoba się również to, że wariant przebudowy zlokalizowany jest na terenach, na których znajduje się wiele zabudowań, co wiąże się z bardzo bliską odległością budynków od drogi. Burmistrz Gołaszewski poinformował zebranych, że projektowana obecnie obwodnica Łochowa jest olbrzymią szansą nie tylko dla miasta, ale też dla mieszkańców: Łojewa, Ostrówka, Ogrodnik i Zagrodnik. Jej zadaniem będzie wyprowadzenie tranzytu samochodów ciężarowych z tych miejscowości do trasy S8, przez co natężenie ruchu samochodów w Ostrówku ulegnie znacznej redukcji. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 50 jest budowany chodnik dla pieszych, na którym prace po przerwie zimowej zostaną wznowione w marcu, a zakończenie tej inwestycji jest planowane na koniec czerwca. Obecnie zainteresowani mieszkańcy (właściciele nieruchomości) mogą zgłaszać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące proponowanej rozbudowy. Inwestor na wykonanie tego zadania przeznaczył 8,5 mln zł, a termin realizacji jest przewidziany w konwencji zaprojektuj i wybuduj na lata 2019 – 2022.
/Info/

1 023 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
V SESJA RADY MIEJSKIEJ

30 stycznia, w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego, odbyła się pierwsza w tym roku, a V Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w...

Zamknij