ggg ggg
ggg

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie

fot1

Tytuł projektu: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych”
Beneficjent: Gmina Wyszków
Stan: Projekt w trakcie realizacji
Całkowita wartość zadania: 695 526,29 PLN
Wysokość dofinansowania: 478 215,74 PLN
Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. W ramach konkursu dla działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe typ Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz wzrost atrakcyjności zabytków Wyszkowa- Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie oraz Obelisku Wazów. Zakres projektu składa się z następujących działań:
1. Budowa ścieżki edukacyjno- informacyjnej prowadzącej od parku przez bulwar im. K. Deptuły do Sanktuarium pw. Św. Idziego. W ramach projektu planuje się: przebudowę chodnika, zakup koszy na śmieci oraz ławek, zakup tablic informacyjno-edukacyjnych z QR kodami. Tablice znajdować się będą na odpowiedniej wysokości tak, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Umieszczone QR kody będą przenosiły do strony internetowej www.wyszkow.pl. Ścieżka będzie przeprowadzona do kościoła pw. Św. Idziego, gdzie odbiorcy będą mogli pozostawić samochody na parkingu.
2. Podświetlenia pomników przyrody – w wyszkowskim parku znajdują się dwa pomniki przyrody. Za istotne uznano podświetlenie ich oraz umieszczenie tabliczek informacyjnych, tak aby zwrócić na nie uwagę osób odwiedzających park. Planuje się także wymianę oświetlenia na energooszczędne w dwóch punktach na terenie parku.
3. Zakup i montaż ławeczki Jerzego Różyckiego – ławeczka będzie ciekawostką kulturową wśród mieszkańców gminy oraz będzie stanowić element „Spaceru po Wyszkowie”.
4. Prace konserwatorskie i renowacje przy Obelisku Wazów – niezbędne działania konserwatorskie i renowacyjne – usuwanie wtórnych nawarstwień, ustabilizowanie budowy technologicznej, rekonstrukcja ubytków formy i zabezpieczenie podłoża w celu uzyskania optymalnych parametrów technicznych
W ramach realizacji zadania wydana zostanie płyta CD z Wirtualnym Spacerem po Parku.
Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z Ligą Morską i Rzeczną oraz Parafią Rzymsko- Katolicką pw. Św. Idziego w Wyszkowie.

209 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szkolenie strzeleckie

3 października uczniowie klas policyjnych z Wyszkowa odbyli szkolenie strzeleckie na strzelnicy FORTY w Piątnicy pod Łomżą.   Celem tej...

Zamknij