ggg ggg

Powieźli Zezonia (24.02.2014)

Edwin Zezoń nie jest już radnym Rady Gminy Wieliszew. Na ostatniej XL sesji, radni Gminy Wieliszew podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Edwina Zezonia.

 

Jak się okazało radny od wielu lat nie mieszka na terenie gminy, a jest tu jedynie zameldowany. To duża niespodzianka zważywszy na fakt iż radny Edwin Zezoń od lat spełniał rolę dyżurnej opozycji wobec władz samorządowych. Wcześniej Nieporętu, a po włączeniu Michałowa- Reginowa do Gminy Wieliszew tejże gminy. Wniosek w sprawie wygaszenia mandatu radnego złożył znany działacz i społecznik z Michałowa- Regionowa Mieczysław Berdowski. Takiego rozwoju spraw podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wieliszew nikt się nie spodziewał. Łącznie z radnym Edwinem Zezoniem. Tak stało się za sprawa wniosku znanego działacza i społecznika z Michałowa- Reginowa Mieczysława Berdowskiego, który w styczniu tego roku złożył do Urzędu Gminy. Pan Mieczysław Berdowski wniósł o podjęcie działań zmierzających do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wieliszew Edwina Zezonia na skutek utraty prawa wybieralności. Według przedstawionych we wniosku dowodów, mieszkaniec Michałowa – Reginowa Mieczysław Berdowski wykazał, iż przedstawiciel tej społeczności, Radny Gminy Wieliszew Edwin Zezoń nie mieszka na terenie tej miejscowości, a jedynie odbiera pocztę z miejsca pod którym jest oficjalnie zameldowany. Wnioskodawca na poparcie przytoczył dowody w postaci oświadczeń osób mieszkających na ulicy, na której oficjalnie zameldowany jest radny Edwin Zezoń.

oficjalne_otwarcie_pikniku

Jak głosił wniosek Edwin Zezoń na stałe zamieszkuje w ościennej gminie, w miejscowości Izbica, gdzie ma dom z garażem. Adres stałego zameldowania w Michałowie- Reginowie jest adresem, pod którym mieści się letni domek pana radnego. Pod tym samym adresem mieszka jego matka. Według Mieczysława Berdowskiego, radny Edwin Zezoń nie może w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów pełnić funkcji radnego i reprezentować sołectwa Michałów – Reginów, ponieważ nie posiada prawa wybieralnośc, bo nie zamieszkujena stałe w danej miejscowości.. Wnioskodawca podniósł również, że radny zameldował się na terenie Michałowa – Reginowa przed wyborami samorządowymi w 2006 roku, gdzie został wybrany do Rady Gminy Nieporęt, a następnie do Rady Gminy Wieliszew, jednakże jako osoba faktycznie niezwiązana rodzinnie, majątkowo i emocjonalnie z Gminą Wieliszew nie może godnie reprezentować jej mieszkańców, w tym społeczności Michałowa –Reginowa. Po przedstawieniu uchwały głos zabrał radny Edwin Zezoń, który w pełnym swady i emocji wystąpieniu powiedział Wysokiej Radzie, iż ma pozwolenie na budowę domu na działce, pod którą ma zarejestrowaną firmę i gdzie jest oficjalnie zameldowany. Radny nie potwierdził też, iż w Michałowie- Reginowie mieszka. Wnioskodawca o wygaśnięciu mandatu Edwina Zezonia w krótkim wystąpieniu powiedział, że jest w stanie udowodnić każde ze słów jakie napisał we wniosku, ponieważ jego znajomość z radnym trwa już długi czas i dzięki temu wie, gdzie Edwin Zezoń rzeczywiście mieszka. Po wystąpieniach stron Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak poprosił wszystkich radnych o rozwagę i głosowanie zgodnie z własnym sumieniem. Radni Gminy Wieliszew, mając na uwadze przedstawione dowody oraz przepisy prawa, postanowili większością głosów – 12 głosów za, jeden przeciw i jeden wstrzymujący się/ Edwin Zezoń/ przyjąć uchwałę dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego. Tak więc Edwin Zezoń przestał być radnym Gminy Wieliszew. Po zapowiedzianych stosownych odwołaniach/ do wojewody mazowieckiego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego/ ustanowione przez Radę Gminy prawo stanie się faktem. I tyle faktów. A komentarz. Całej sytuacji w sumie komentować nie wypada, ale gwoli prawdy, warto powiedzieć. Edwin Zezoń był dla wszystkich władz gmin / w Nieporęcie, jak i w Wieliszewie/ niewygodną postacią. Poblicznie w kuluarach funkcjonuje z przydomkiem „radny mieszałek”. Faktem jest, iż w lokalnej polityce miesza od lat. Jednak jakoś te jego zabiegi z powszechnym uznaniem i akceptacją się nie spotkały. Nigdy nie uzyskał powszechnego poparcia. Edwin Zezoń, radnym Gminy Wieliszew jest już od 2008r. W obecnej kadencji zagłosowało nań 393 wyborców spośród 625 prawidłowo oddanych w całym okręgu. W ostatnich wyborach przed czterema laty startował z z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Etyka i Prawo”. To taka lokalna odmiana „Prawa i Sprawiedliwości.
rwc

1 609 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oddaliśmy basen, wkrótce zakończymy budowę tunelu. W planach mamy Stację Uzdatniania Wody, nową szkołę i całkowicie odmienione centrum miasta z ciekawą infrastrukturą !!! – zapowiada burmistrz Ząbek, Robert Perkowski (24.02.2014)

,,KW”: Panie Burmistrzu gratulujemy otwarcia nowoczesnej pływalni. Teraz wszyscy czekamy z niecierpliwością na otwarcie tunelu. Proszę powiedzieć, kiedy to nastąpi?...

Zamknij