ggg ggg
ggg ggg

Ok. 2,5 mln zł dla Łochowa z MSWiA

2,49 mln zł zostanie przeznaczonych przebudowę drogi w Gminie Łochów.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego. Zdzisław Sipiera podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przekazał Burmistrzowi Łochowa promesę na dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
– Widzimy potrzebę ścisłej współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz inwestycji infrastrukturalnych. Na Mazowszu podejmujemy się realizacji największej liczby takich przedsięwzięć. Inwestowanie w infrastrukturę drogową to długofalowe działanie z wieloletnią perspektywą. Cieszę się, że dzisiaj podpisane umowy i środki, które są z nimi związane będą służyć mieszkańcom naszego województwa – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
W uroczystości wzięli udział, m.in.: Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP, Michał Góras, Szef Gabinetu Politycznego MKiDN, Wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz, Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji MUW, Marek Szymański, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.
Łochów otrzymał środki w wysokości 2,49 mln zł na usuwanie strat powstałych w trakcie zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Jest to zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Budziska – Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz.ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, 418/3, 419/9, 419/7, 419/5, 491/5, 491/6, 494/1, 491/3, 488/6, 488/4, 486/1, 483/1, 480/1, 477/1, 473/1, 470/1, 467/1, 464/1, 462/1, 460/1, 457/1, 455/1, 451/1, 449/1, 447/1, 444/4, 442/1, 440/1, 848/1, 436/1, 437/1, 439/1, 441/1, 443/14, 443/16, 445/1, 471/9, 474/9, 478/9, 481/11, 481/13, 484/12, 484/14, 487/10, 489/10, 492/1, 434/1, 433/1, 430/1, 428/1, 427/1, 425/1, 422/1, 300, 435/1, 431/1, 429/1, 426/1, 424/1, 423/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294/1, 293/1, 292/1, 291/1, 290/1, 289/1, 288/1, 276, 275/1, 270/9,270/7, 270/5, 267/5, 858/1, 252/1, 248/1, 245/1, 242/1, 239/1, 236/1, 232/1, 230/1, 228/1, 226/1, 224/1, 222/1, 219/3, 215/1, 211/3, 207/1, 205/1, 203/1, 201/1, 197/1, 194/1, 281/1, 279/3, 278/3, 277/4, 277/6, 277/8 obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz.ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb”.
Szacowany koszt zadania opiewa na kwotę 3 120 521,51 zł brutto. Ostateczna wartość będzie znana po wyłonieniu wykonawcy zadania w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja tej inwestycji planowana jest do 31 października 2018 r.
/Info/

 

211 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na budowę wiaduktu kolejowego w Tłuszczu!

27 czerwca 2018r. podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Krzysztof Pietras- Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego PKP...

Zamknij